Alle indlæg af formand

Sommerfest 2019

SOMMERFEST 2019Sommerfest 2019
Du/I inviteres til årets stor sommerfest d. 17/8 i festteltet.
En god mulighed for at møde H/F Baagø’s beboer.
Telt døren åbnes kl 17.30
Menu:
Grillstegt økologisk nakkekam og ribbenssteg
Forskellige salater med hjemmelavet dressinger, hjemmebagt flute m.m
Kaffe med kage serveres senere på aften.
Øl og vin købes i baren.
Underholdning:
Den Århusianske Musiker Kristian Danielsen spiller op til dans
Tilmelding:
Ophængte tilmeldings liste i infohuset eller på mail: baagoehaverne@gmail.com (skriv sommerfest i emnefeltet)med oplysningerne: Navn på alle deltager samt have nummer og om der deltager gæster.
Senest d.14/8
OBS ! Der er kun plads til max. 60 deltager
Pris: 110,- for medlemmer og 120,- for gæster. Beløbet betales ved indgangen.
OBS! Medbring selv tallerkner, bestik og glas.

Autobom

Kære Haveejer

VIGTIGT VIGTIGT ! når du besvare denne mail skriv i emne feltet ”AUTOBOM”
Mail skal indholde : Navn, telefonnummer samt havenummer
Har du ikke mail bedes du lægge en seddel i foreningens postkasse.

Installation af automatisk bom med adgangkontrol er snart færdig og derfor vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer om, hvilke telefonnumre, der skal registreres, eller om i stedet du/i foretrækker at få en kode, der tastes ind på kodestatueret. Du/I kan også vælge at tilkøbe en fjernbetjening. Se nedefor.

Forventet idriftsættelse 25-26/6

Der er 3 muligheder for adgangskontrol.
Via mobiltelefon: Der udleveres det telefonnummer, der skal ringes op til. Når du ringer op til dette nummer åbnes bommen. Telefonnummeret er udenlandsk, men helt gratis. Bommen kan åbnes, uanset hvor du befinder dig. Ved dette valg skal du indsende det telefon nummer, du ønsker at benytte dig af. Krav: det må IKKE være hemmeligt nummer, da systemet ellers ikke kan genkende dig.
Kode tastatur: Almindeligt belyst kodetastatur hvor du indtaster den udleverede kode.
Fjernbetjening: Du kan tilkøbe en fjernbetjening. 1 stk koster 450,- hvis der er 10 der ønsker en fjernbetjening flader prisen til 270,- pr stk. Fjernbetjeningen skal tilbageleveres til haveforeningen (mod tilbagebetaling) ved fraflytning fra haveforeningen.

Bommen lukkes ved passage via fotoceller.
Der kan registreres 2 personer pr. havelod, dog skal alle have tilknytning til det pågældende havelod for at kunne registreres.

Al passage via autobom registreres i en log som er beskytte af datalovgivningen

Den enkelte haveejer er ansvarlig for al indkørsel via autobom.

Der udleveres kode til de faste leverandører, post, Slamson m.m.

Skal du have gæster eller leveret vare er det dit ansvar at sørge for passage for disse.

Der monteres advarsels skilte i svinget ved indkørslen til foreninge

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni
Arbejdet med installation af autobom påbegyndes mandag med nedgravning af kabel fra hovedindkørslen og op til medlemshus. Det kommer som sådan ikke til at påvirke indkørslen til p-plads. Der graves ved indkørsel til Pilely og igen tværs over fra Kratvej til medlemshus. Det vil sige at der i en kort periode vil være spærret for indkørsel til Kratvej , Brinken, Pilely samt Møllevej. Arbejdet starter omkring kl. 16 mandag. Har du lyst til at give en hånd med så mød gerne op. Der skal bruges folk til at holde øje med hvor der graves samt til at lægge kabel og advarsel kappe m.m.

Der er sendt mail ud til haveejer på Ågade om at få klippet hækken ud til vejen samt få beskåret træer og buske der hænger ud over vejen. Der skal lægges ny belægning og vejen skal overholde bredden som er min 3,5 meter.
• Næste skidt runde 1. juli
• Næste arbejdsdag 16 juni fra kl 0900 til ca. 1200 alle haveejer på Kratvej og Pilely

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Rettelse og lidt info. Juni

Rettelse og lidt info.
Næste runde for ordensudvalget er d. 1 juli og IKKE den 1 juni som skrevet i sidste nyhedsmail. Der kigges efter om hækkene er klippet og om der er ukrudt ud til vejen, samt om der er beplantninger i haven der rækker ud over vejene.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på kr. 500 Der er IKKE 14 dages varsel til at få bragt evt. misligholdelser i orden.
Når nu vi er ved hække, så husk at grundreglen for vedligehold af hækken indtil nabo, er at når går ind i din have er hækken til højre er dit ansvar. Gælder dog ikke hjørnegrunde og grunde der støder op til fælles arealer.
Vi har gentagende gange bedt om at få tilsendt en kopi af egen brandforsikring fra haveejer der ikke er tilmeldt foreningens fællesforsikring og har modtaget ganske få. Sidste udkald for at få dette bragt i orden er 15/7 19.
Husk:
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Fredags Spisning i teltet D.24. maj kl.18.30

Fredags Spisning i teltet

Dato 24. maj kl. 18.30
Kuvert pris: 66 kr.
Børn under 12 år, 33 kr.

Vi serverer Dagens Ret med grønt.

Der kan tilvælges:
En blandet Salat: 10 kr.
Dessert: 10 kr.
inkl. Kaffe/ Te

Snup dit gode humør og mød op.

Medbring: tallerkener, bestik, kaffekop, eller glas.

Dagen Ret, skal forudbetales på
Mobilepay: 71940077 (skriv fredagsspisning, have nr. samt navn og antal
Eller kontant på kontoret
Senest
Mandag den 20. maj 2019. kl. 17.00-18.00

Der kan købes: sodavand, øl, hvid/rødvin, rosevin og mousserende vin
.
Der er Lotteri denne aften

Vil du være med til at lave maden og rydde op, skriv det ved betalingen.

M.v.h.
Fredags Spisning

Nyhedsbrev Maj 2019

Nyhedsbrev Maj 2019
Foråret er godt på vej og en ny sæson ligger forud og vi håber at i alle nyder jeres haver. Det er nu sådan at vores haveforening er afhængig at vi alle deltager i fællesskabet og projekter der er besluttet på den ordinære generalforsamling. Der er jo også det underholdende og sjove, hvor der er mulighed for at more og hygge sig, eller at møde de nye haveejer, dele erfaringer m.m. se aktivitets kalenderen længer nede. Det er også vigtigt at huske på at som bestyrelse er en af de opgaver vi skal håndtere er at de udstukne regler og love, ordensregler, vedtægter, byggeregler bliver overholdt. Hvilket til tider giver sine udfordringer. Husk at det er en hver haveejers pligt at sætte sig ind i de ovenstående regler og vedtægter (de kan downloades eller læses på foreningens hjemmeside https://baagoehaveforening.dk/ )

Det er vigtigt at brand og redning kan komme rundt i foreningen i tilfælde af brand eller tilskadekomst. Desuden er der i forbindelse med lovpligtig håndtering af spildevand krav om at få tømt samletanke: Der er stadig få mormors kolonihave huse tilbage, men der er også byggeprojekt hvor der leveres materialer med store og små lastbiler. Derfor skal foreningens interne vejnet efterses for beskaffenhed og udbedres, bredden skal efterses for og om de overholder de minimum 3 m bredde som er krævet (der måles for midten af vejen). Beplantning der er højre end 2,5 meter skal holde en afstand på 2,5 meter for skel. Træer og buske der hænger ud over de interne veje skal enten fjernes eller beskæres så de overholder regelmente. Træer der er over 4 meter vil blive krævet beskåret eller fældet ved en evt. have handel.

Aagade er den første vej der tages fat i, så derfor opfordres haveejer til at få evt. for brede hække eller anden beplantning bragt i orden inde 14 dage.
Er du/i tvivl om berigtigelsen af disse krav, læs da vedtægter og ordensregler.

Som beslutte på den ordinære generalforsamling, er der indkøbt en automatbom til placering ved hovedindkørslen i foreningen. Alle garantier og holdbarhed er tjekket og godkendt. Vi er klar til etableringen og der for søger vi folk der kunne tænke sig at hjælpe med at etablere et lille fundament 1 x 0,50 M. og evt. til montering. Skriv eller ring.

Odense kommune kommer i haveforeningen i september, for at tjekke størrelse på bebyggelser samt spildevand. Husk max. 60kvm skure og overdækket terrasse tæller med i det samlet bebygget areal.

Alt hvad der bygges skal der søges om. Intet byggeri må sættes i gang før en byggetilladelse er indhentet og foreningen har endeligt godkendt byggetilladelsen.

Deltager du ikke i foreningens fælles forsikring, SKAL du hvert år aflevere eller sende en kopi af egen forsikring, minimum branddækning. Lejemålet kan opsiges hvis ikke der er en gyldig brandforsikring.

Det er blevet lovpligt at der er installeret en røgalarm. Forsikringen dækker ikke hvis det ikke overholdes.

Et bestyrelsesmedlem har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager og suppleant Frank E. Andersen er trådt ind i bestyrelsen

HUSK at kontoret har åbent 4 Maj 10 til 13 for indbetaling af haveleje. SIDSTE frist for indbetaling er 5 maj.

Som havejer er du forpligtet til at håndtere dit køkken affald og det må ikke ligge frit i haven.

Info huset er IKKE et sted hvor du/i kan aflevere ting og sager og derefter lade det stå/ligge. Hvis ikke det er taget inden 14 dage skal du selv afhænde det.

Årets første skidt runde
• 4 maj er årets første skidtrunde. Der tjekkes om haven er sat i gang, altså om der er klippet græs m.m. samt om havegangen er renset for ukrudt ud til midt på vejen.
• Næste runde kommer lige efter 1 juni hvor hækkene skal være klippet bland andet.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på 500,-

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard
• 16-12 julefrokost, mere info kommer

Handlingsplan H/F Baagø 2019
1. Dræn arbejde igangsættes prioritet have 104 og Have 103 Hjælp søges
2. Automatisk bom er indkøbt og skal etableres medio maj. Hjælp søges
3. Åben rende samt pumpehus efterses hvem? Hjælp søges
4. Have 105 oprydning fortages på fællesarbejde
5. Hække og veje efterses for bredde min. 3 meter, samt beskaffenhed.
6. Sti op til Havnegade etableres. Hjælp søges
7. Fælles Toiletter helårs isoleres tilbud om ca. omkostninger udregnes og der indkaldes til ekstra ordinært generalforsamling. Hjælp søges
8. Diverse arrangementer iflg. Aktivitets kalender?

Fælles arbejdsdage 2019
1. Arbejdsdag 12 Maj, for Langgade og Ågade
2. Arbejdsdag 16 juni, for Kratvej og Pilely
Der indkaldes senere til fælles arbejdsdag for Brinken og Møllevej.
HUSK at melde afbud hvis ikke du kan enten i postkasse eller på mail. Ikke fremmødt koster 500,-
Du kan altid få dit fremmøde rykket til en anden dato.
Hvis ikke du kan nogen af de angivne datoer kan du melde dig til et eller flere projekter på handlingsplanen og derved ”slippe” for fælles arbejde. Datoer for de forskellige projekter bliver udsendt.

MVH
Bestyrelsen

Artikel i Kristeligt Dagblad /Kresten Drejergaard

Forår i parallelsamfundet
I havekolonien genfinder man noget af den landsbykultur, som er gået tabt i løbet af det seneste halve århundrede
Kresten Drejergaard, livogsjael@k.dk seniorliv

Så er det forår. Vi har passeret jævndøgnet, og vi er begyndt at vågne op til livet i kolonihaven. Allerede i februar var vi derude for at se, om erantis og vintergækker var kommet frem. Lidt senere kom også krokus og hyacinter, påskeliljer og tulipaner, hvis vi ellers kan havde de sidstnævnte i fred for rådyrene. Hvert år undrer vi os over, at det alt sammen på en eller anden måde er gemt dernede i jorden, indtil forårssolen kalder det frem efter tur og i orden.
Efterhånden, som foråret skrider frem, kommer der også flere mennesker derude. De, der har været der hele vinteren, kommer frem af deres huse. Og vi andre, som har vores officielle bopæl inde i byen, kommer ud for at se, om jorden snart er til, at der kan lægges kartofler. Desuden er der forskellige småreparationer, som blev udskudt sidste år, da der var for varmt til at lave noget.
I kolonihaven er der små havehuse, der er flikket sammen af både det ene og det andet, og der er andre huse, som ligner mindre feriehuse. Oprindelig var det meningen, at de, der boede i lejligheder inde i byen, skulle have en mulighed for at få frisk luft og friske grøntsager. De fleste af os har stadig grøntsagsbede i haverne, selv om de nu mere er til fritidsbrug og rekreation.
Havekolonien er i udpræget grad et parallelsamfund, hvor momsen ikke er slået igennem. Kulturen i vores koloni har fra starten af været en håndværkerkultur, hvor man bytter ydelser. Hvis jeg nu hjælper dig med at bygge et nyt drivhus, så hjælper du mig med at udskifte mine vandrør! Med min egen faglige baggrund har jeg ikke så meget at bytte med, bortset fra at jeg står for den årlige høst- og efterårsgudstjeneste i foreningsteltet.
Dog var der en dag, hvor jeg ville lave et stykke urtehave om til græsplæne. Jeg spurgte derfor Frank, om han ville fræse det med sin kraftige havefræser. Jo, det ville han gerne. Og hvad skal du så have for det? spurgte jeg. Kan vi ikke bytte? lød svaret. Med hvad? spurgte jeg undrende. Kan sådan en som dig ikke holde bryllupper? spurgte han så. Det kunne jeg sådan set godt, selv om jeg er pensionist. En havefræsning for et bryllup! Jo, det går vel sådan cirka lige op. Så det var en aftale.
Min forkærlighed for kolonihavelivet blev grundlagt, længe før vi selv fik anskaffet en have. Det var i 1980’erne, hvor jeg på forskellige kunstudstillinger var blevet opmærksom på naivistiske kunstnere som Walther Schaldemose, Tom M. Jensen og Helen Nagel, som alle har hentet en del af deres inspiration i kolonihaverne. Man har sagt om den naivistiske kunst, at den afbilder en drøm om en verden, som ikke er til mere. Det er sikkert rigtig. Men det er på den anden side også rigtigt, at den naivistiske kunst hager sig fast i en opfattelse af tilværelsen, som gør, at man kan have et forsonligt og humoristisk forhold til det ganske almindelige hverdagsliv, så man endda synes, at det er umagen værd.
I kolonihavens parallelsamfund genfinder man nogle af de dyder, som engang hørte til i landsbykulturens hverdagsliv som for eksempel det, at man har tid til hinanden, og at der er plads til almindelig medmenneskelig hjælpsomhed, så man stiller sin håndværksmæssige viden og kunnen til rådighed for den, der lige nu har brug for den.
For nogle år siden havde jeg udskiftet en vandhane i havehusets køkken, hvorved en pakning var blevet utæt, så vores lille ølkælder var løbet fuld af vand. Jeg måtte derfor ud i havekolonien for at se, om jeg kunne låne en pumpe. Straks stillede der en elektriker plus et par VVS-folk, hvoraf den ene var gas- og vandmester.
Der blev lagt et par dykpumper ned i kælderen og sluttet strøm til.
Desuden var der en, der påtog sig at reparere den dårlige pakning. Da vi var færdige, var der hverken vand eller øl i kælderen. Men vi havde haft det hyggeligt og ordnet verdens- situationen, mens skaden blev udbedret.