Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

Autobom

Kære Haveejer

VIGTIGT VIGTIGT ! når du besvare denne mail skriv i emne feltet ”AUTOBOM”
Mail skal indholde : Navn, telefonnummer samt havenummer
Har du ikke mail bedes du lægge en seddel i foreningens postkasse.

Installation af automatisk bom med adgangkontrol er snart færdig og derfor vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer om, hvilke telefonnumre, der skal registreres, eller om i stedet du/i foretrækker at få en kode, der tastes ind på kodestatueret. Du/I kan også vælge at tilkøbe en fjernbetjening. Se nedefor.

Forventet idriftsættelse 25-26/6

Der er 3 muligheder for adgangskontrol.
Via mobiltelefon: Der udleveres det telefonnummer, der skal ringes op til. Når du ringer op til dette nummer åbnes bommen. Telefonnummeret er udenlandsk, men helt gratis. Bommen kan åbnes, uanset hvor du befinder dig. Ved dette valg skal du indsende det telefon nummer, du ønsker at benytte dig af. Krav: det må IKKE være hemmeligt nummer, da systemet ellers ikke kan genkende dig.
Kode tastatur: Almindeligt belyst kodetastatur hvor du indtaster den udleverede kode.
Fjernbetjening: Du kan tilkøbe en fjernbetjening. 1 stk koster 450,- hvis der er 10 der ønsker en fjernbetjening flader prisen til 270,- pr stk. Fjernbetjeningen skal tilbageleveres til haveforeningen (mod tilbagebetaling) ved fraflytning fra haveforeningen.

Bommen lukkes ved passage via fotoceller.
Der kan registreres 2 personer pr. havelod, dog skal alle have tilknytning til det pågældende havelod for at kunne registreres.

Al passage via autobom registreres i en log som er beskytte af datalovgivningen

Den enkelte haveejer er ansvarlig for al indkørsel via autobom.

Der udleveres kode til de faste leverandører, post, Slamson m.m.

Skal du have gæster eller leveret vare er det dit ansvar at sørge for passage for disse.

Der monteres advarsels skilte i svinget ved indkørslen til foreninge

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni
Arbejdet med installation af autobom påbegyndes mandag med nedgravning af kabel fra hovedindkørslen og op til medlemshus. Det kommer som sådan ikke til at påvirke indkørslen til p-plads. Der graves ved indkørsel til Pilely og igen tværs over fra Kratvej til medlemshus. Det vil sige at der i en kort periode vil være spærret for indkørsel til Kratvej , Brinken, Pilely samt Møllevej. Arbejdet starter omkring kl. 16 mandag. Har du lyst til at give en hånd med så mød gerne op. Der skal bruges folk til at holde øje med hvor der graves samt til at lægge kabel og advarsel kappe m.m.

Der er sendt mail ud til haveejer på Ågade om at få klippet hækken ud til vejen samt få beskåret træer og buske der hænger ud over vejen. Der skal lægges ny belægning og vejen skal overholde bredden som er min 3,5 meter.
• Næste skidt runde 1. juli
• Næste arbejdsdag 16 juni fra kl 0900 til ca. 1200 alle haveejer på Kratvej og Pilely

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Rettelse og lidt info. Juni

Rettelse og lidt info.
Næste runde for ordensudvalget er d. 1 juli og IKKE den 1 juni som skrevet i sidste nyhedsmail. Der kigges efter om hækkene er klippet og om der er ukrudt ud til vejen, samt om der er beplantninger i haven der rækker ud over vejene.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på kr. 500 Der er IKKE 14 dages varsel til at få bragt evt. misligholdelser i orden.
Når nu vi er ved hække, så husk at grundreglen for vedligehold af hækken indtil nabo, er at når går ind i din have er hækken til højre er dit ansvar. Gælder dog ikke hjørnegrunde og grunde der støder op til fælles arealer.
Vi har gentagende gange bedt om at få tilsendt en kopi af egen brandforsikring fra haveejer der ikke er tilmeldt foreningens fællesforsikring og har modtaget ganske få. Sidste udkald for at få dette bragt i orden er 15/7 19.
Husk:
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Fredags Spisning i teltet D.24. maj kl.18.30

Fredags Spisning i teltet

Dato 24. maj kl. 18.30
Kuvert pris: 66 kr.
Børn under 12 år, 33 kr.

Vi serverer Dagens Ret med grønt.

Der kan tilvælges:
En blandet Salat: 10 kr.
Dessert: 10 kr.
inkl. Kaffe/ Te

Snup dit gode humør og mød op.

Medbring: tallerkener, bestik, kaffekop, eller glas.

Dagen Ret, skal forudbetales på
Mobilepay: 71940077 (skriv fredagsspisning, have nr. samt navn og antal
Eller kontant på kontoret
Senest
Mandag den 20. maj 2019. kl. 17.00-18.00

Der kan købes: sodavand, øl, hvid/rødvin, rosevin og mousserende vin
.
Der er Lotteri denne aften

Vil du være med til at lave maden og rydde op, skriv det ved betalingen.

M.v.h.
Fredags Spisning

Nyhedsbrev Maj 2019

Nyhedsbrev Maj 2019
Foråret er godt på vej og en ny sæson ligger forud og vi håber at i alle nyder jeres haver. Det er nu sådan at vores haveforening er afhængig at vi alle deltager i fællesskabet og projekter der er besluttet på den ordinære generalforsamling. Der er jo også det underholdende og sjove, hvor der er mulighed for at more og hygge sig, eller at møde de nye haveejer, dele erfaringer m.m. se aktivitets kalenderen længer nede. Det er også vigtigt at huske på at som bestyrelse er en af de opgaver vi skal håndtere er at de udstukne regler og love, ordensregler, vedtægter, byggeregler bliver overholdt. Hvilket til tider giver sine udfordringer. Husk at det er en hver haveejers pligt at sætte sig ind i de ovenstående regler og vedtægter (de kan downloades eller læses på foreningens hjemmeside https://baagoehaveforening.dk/ )

Det er vigtigt at brand og redning kan komme rundt i foreningen i tilfælde af brand eller tilskadekomst. Desuden er der i forbindelse med lovpligtig håndtering af spildevand krav om at få tømt samletanke: Der er stadig få mormors kolonihave huse tilbage, men der er også byggeprojekt hvor der leveres materialer med store og små lastbiler. Derfor skal foreningens interne vejnet efterses for beskaffenhed og udbedres, bredden skal efterses for og om de overholder de minimum 3 m bredde som er krævet (der måles for midten af vejen). Beplantning der er højre end 2,5 meter skal holde en afstand på 2,5 meter for skel. Træer og buske der hænger ud over de interne veje skal enten fjernes eller beskæres så de overholder regelmente. Træer der er over 4 meter vil blive krævet beskåret eller fældet ved en evt. have handel.

Aagade er den første vej der tages fat i, så derfor opfordres haveejer til at få evt. for brede hække eller anden beplantning bragt i orden inde 14 dage.
Er du/i tvivl om berigtigelsen af disse krav, læs da vedtægter og ordensregler.

Som beslutte på den ordinære generalforsamling, er der indkøbt en automatbom til placering ved hovedindkørslen i foreningen. Alle garantier og holdbarhed er tjekket og godkendt. Vi er klar til etableringen og der for søger vi folk der kunne tænke sig at hjælpe med at etablere et lille fundament 1 x 0,50 M. og evt. til montering. Skriv eller ring.

Odense kommune kommer i haveforeningen i september, for at tjekke størrelse på bebyggelser samt spildevand. Husk max. 60kvm skure og overdækket terrasse tæller med i det samlet bebygget areal.

Alt hvad der bygges skal der søges om. Intet byggeri må sættes i gang før en byggetilladelse er indhentet og foreningen har endeligt godkendt byggetilladelsen.

Deltager du ikke i foreningens fælles forsikring, SKAL du hvert år aflevere eller sende en kopi af egen forsikring, minimum branddækning. Lejemålet kan opsiges hvis ikke der er en gyldig brandforsikring.

Det er blevet lovpligt at der er installeret en røgalarm. Forsikringen dækker ikke hvis det ikke overholdes.

Et bestyrelsesmedlem har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager og suppleant Frank E. Andersen er trådt ind i bestyrelsen

HUSK at kontoret har åbent 4 Maj 10 til 13 for indbetaling af haveleje. SIDSTE frist for indbetaling er 5 maj.

Som havejer er du forpligtet til at håndtere dit køkken affald og det må ikke ligge frit i haven.

Info huset er IKKE et sted hvor du/i kan aflevere ting og sager og derefter lade det stå/ligge. Hvis ikke det er taget inden 14 dage skal du selv afhænde det.

Årets første skidt runde
• 4 maj er årets første skidtrunde. Der tjekkes om haven er sat i gang, altså om der er klippet græs m.m. samt om havegangen er renset for ukrudt ud til midt på vejen.
• Næste runde kommer lige efter 1 juni hvor hækkene skal være klippet bland andet.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på 500,-

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard
• 16-12 julefrokost, mere info kommer

Handlingsplan H/F Baagø 2019
1. Dræn arbejde igangsættes prioritet have 104 og Have 103 Hjælp søges
2. Automatisk bom er indkøbt og skal etableres medio maj. Hjælp søges
3. Åben rende samt pumpehus efterses hvem? Hjælp søges
4. Have 105 oprydning fortages på fællesarbejde
5. Hække og veje efterses for bredde min. 3 meter, samt beskaffenhed.
6. Sti op til Havnegade etableres. Hjælp søges
7. Fælles Toiletter helårs isoleres tilbud om ca. omkostninger udregnes og der indkaldes til ekstra ordinært generalforsamling. Hjælp søges
8. Diverse arrangementer iflg. Aktivitets kalender?

Fælles arbejdsdage 2019
1. Arbejdsdag 12 Maj, for Langgade og Ågade
2. Arbejdsdag 16 juni, for Kratvej og Pilely
Der indkaldes senere til fælles arbejdsdag for Brinken og Møllevej.
HUSK at melde afbud hvis ikke du kan enten i postkasse eller på mail. Ikke fremmødt koster 500,-
Du kan altid få dit fremmøde rykket til en anden dato.
Hvis ikke du kan nogen af de angivne datoer kan du melde dig til et eller flere projekter på handlingsplanen og derved ”slippe” for fælles arbejde. Datoer for de forskellige projekter bliver udsendt.

MVH
Bestyrelsen

Artikel i Kristeligt Dagblad /Kresten Drejergaard

Forår i parallelsamfundet
I havekolonien genfinder man noget af den landsbykultur, som er gået tabt i løbet af det seneste halve århundrede
Kresten Drejergaard, livogsjael@k.dk seniorliv

Så er det forår. Vi har passeret jævndøgnet, og vi er begyndt at vågne op til livet i kolonihaven. Allerede i februar var vi derude for at se, om erantis og vintergækker var kommet frem. Lidt senere kom også krokus og hyacinter, påskeliljer og tulipaner, hvis vi ellers kan havde de sidstnævnte i fred for rådyrene. Hvert år undrer vi os over, at det alt sammen på en eller anden måde er gemt dernede i jorden, indtil forårssolen kalder det frem efter tur og i orden.
Efterhånden, som foråret skrider frem, kommer der også flere mennesker derude. De, der har været der hele vinteren, kommer frem af deres huse. Og vi andre, som har vores officielle bopæl inde i byen, kommer ud for at se, om jorden snart er til, at der kan lægges kartofler. Desuden er der forskellige småreparationer, som blev udskudt sidste år, da der var for varmt til at lave noget.
I kolonihaven er der små havehuse, der er flikket sammen af både det ene og det andet, og der er andre huse, som ligner mindre feriehuse. Oprindelig var det meningen, at de, der boede i lejligheder inde i byen, skulle have en mulighed for at få frisk luft og friske grøntsager. De fleste af os har stadig grøntsagsbede i haverne, selv om de nu mere er til fritidsbrug og rekreation.
Havekolonien er i udpræget grad et parallelsamfund, hvor momsen ikke er slået igennem. Kulturen i vores koloni har fra starten af været en håndværkerkultur, hvor man bytter ydelser. Hvis jeg nu hjælper dig med at bygge et nyt drivhus, så hjælper du mig med at udskifte mine vandrør! Med min egen faglige baggrund har jeg ikke så meget at bytte med, bortset fra at jeg står for den årlige høst- og efterårsgudstjeneste i foreningsteltet.
Dog var der en dag, hvor jeg ville lave et stykke urtehave om til græsplæne. Jeg spurgte derfor Frank, om han ville fræse det med sin kraftige havefræser. Jo, det ville han gerne. Og hvad skal du så have for det? spurgte jeg. Kan vi ikke bytte? lød svaret. Med hvad? spurgte jeg undrende. Kan sådan en som dig ikke holde bryllupper? spurgte han så. Det kunne jeg sådan set godt, selv om jeg er pensionist. En havefræsning for et bryllup! Jo, det går vel sådan cirka lige op. Så det var en aftale.
Min forkærlighed for kolonihavelivet blev grundlagt, længe før vi selv fik anskaffet en have. Det var i 1980’erne, hvor jeg på forskellige kunstudstillinger var blevet opmærksom på naivistiske kunstnere som Walther Schaldemose, Tom M. Jensen og Helen Nagel, som alle har hentet en del af deres inspiration i kolonihaverne. Man har sagt om den naivistiske kunst, at den afbilder en drøm om en verden, som ikke er til mere. Det er sikkert rigtig. Men det er på den anden side også rigtigt, at den naivistiske kunst hager sig fast i en opfattelse af tilværelsen, som gør, at man kan have et forsonligt og humoristisk forhold til det ganske almindelige hverdagsliv, så man endda synes, at det er umagen værd.
I kolonihavens parallelsamfund genfinder man nogle af de dyder, som engang hørte til i landsbykulturens hverdagsliv som for eksempel det, at man har tid til hinanden, og at der er plads til almindelig medmenneskelig hjælpsomhed, så man stiller sin håndværksmæssige viden og kunnen til rådighed for den, der lige nu har brug for den.
For nogle år siden havde jeg udskiftet en vandhane i havehusets køkken, hvorved en pakning var blevet utæt, så vores lille ølkælder var løbet fuld af vand. Jeg måtte derfor ud i havekolonien for at se, om jeg kunne låne en pumpe. Straks stillede der en elektriker plus et par VVS-folk, hvoraf den ene var gas- og vandmester.
Der blev lagt et par dykpumper ned i kælderen og sluttet strøm til.
Desuden var der en, der påtog sig at reparere den dårlige pakning. Da vi var færdige, var der hverken vand eller øl i kælderen. Men vi havde haft det hyggeligt og ordnet verdens- situationen, mens skaden blev udbedret.

Forslag fra bestyrelsen til Ordinær Generalforsamling 2019

Forslag fra Bestyrelsen på Baagø Haveforenings ordinære generalforsamling 23/2 2019
Forslag 1.
Der etableres en ny automatisk bom ved hovedindkørselen til H/F Baagø med adgang ved hjælp af mobiltelefon.
De allerede eksisterende bomme åbnes og lukkes i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning som hidtil forår og efterår.

Funktioner: Bommen kan åbnes fra mobiltelefoner og administrator kan nemt fx slette og oprette brugere samt styre tids-ur. Dette betyder, at bommen kan åbnes ved hjælp af mobiltelefon uanset, hvor bruger måtte befinde sig. Medlemmer uden mobiltelefon kan forsynes med en kode, der trykkes ind ved bommen.

Sikkerhed & databeskyttelse: Systemet har en log, der lever op til persondatalovens krav om databeskyttelse. Loggen kan i tilfælde af misbrug spore hvilket mobilnummer / hvilken bruger, der har benyttet bommen. Der medfølger et sæt fotoceller i kittet for sikkerhed, så bommen ikke lukker ned i en bil eller person.

Begrundelse: Der er efterhånden mange ”ubudne” gæster, der kører ind i haveforeningen, enten af nysgerrighed eller for at ”tjekke” de enkelte havehuse ud. Der har været flere tilfælde i 2018, hvor der rundt omkring på haveforeningens vejnet har været påkørt, el skabe, teleskabe, hække, eller kørt ræs. Vi har også oplevet lastbiler, hvis adgang ikke har været aftalt med bestyrelsen, hvorfor vi ikke har kunne kontakte fører eller firma ved skader.

Specifikationer: Komplet bomsystem, DEA PASSNET/L 230V, incl. bomhus, 4 meter bomarm m/ beslag, NET230-styring, 1 sæt Linear fotoceller, 2. stk. fjernbetjeninger, elektromekanisk adgangskontrolsystem, Rhino Intrapad kit inkl. GSM-modul med 10 års data, 2 kanals radiomodtager, 2 kanals kodetastastur og 2 håndsendere.

Pris: Forventet udgift i følge tilbud fra leverandør: 21.000,-

Vi stemmer om:
• Ønsker vi det beskrevne bomsystem installeret? Ja, eller nej?

Forslag 2.

Ethvert salg af haver / havehuse skal meddeles bestyrelsen med oplysning om forventet salgspris og evt. køber, forud for det endelig salg.

Begrundelse: Bestyrelsen vil gerne forhindre salgssituationer, hvor vi af den ene eller anden årsag er nødt til at afvise en evt. køber på selve købsdagen. Et smidigt og effektivt salg forudsætter, at det forud for salgsdagen har været muligt at kontrollere, om alle formaliteter er i orden, herunder: Er byggeriet lovligt, forligger der godkendt byggeansøgning, er der lovlig spildevandshåndtering, etc., etc.

Vi stemmer om:
• Havesalg kan kun finde sted med bestyrelsens accept. Dette indebærer, at bestyrelsen forlods skal informeres om det påtænkte salg – og at bestyrelsen efterfølgende vil kunne give sin accept hertil. Ja eller nej?

Forslag 3.

Der etableres en ny hovedvandmåler for enden af Aagade og Langgade, således at Haveforeningens vandforsyning deles i således i 2.

Forsyningkreds 1 vil udgøres af Pilely, Kratvej, Møllevej, mens kreds 2 vil bestå af Langade, Aagade og Brinken.

Begrundelse: Der er ofte problemer med vandtrykket i det område som forslås udskilt som forsyningskreds 2.
Samtidig bliver det i det lange løb lettere at udskifte hoved vandledninger samt at overvåge vandforbruget i hele foreningen og konstatere evt. brud.

Afhængig af økonomi samt tid forventes arbejdet påbegyndt, men muligvis ikke endeligt færdig gjort i løbet af sæson 2019.

Udgift til etablering af ny stiklinje/hoved måler, tilbud fra vandcenter syd: 43.000,-

Vi stemmer om:
• Skal H/F Baagø etablere ny hovehane og dermed 2 forsyningskredse? Ja eller nej?

Invitation til Ordinær Generalforsamling 2019

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2019

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2019:

Tid: Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Iht. gældende regler skal bestyrelsen udgøres af et ulige antal medlemmer (fra 3 – 9). Vores kasserer, Bjarne Hansen, har kun siddet et år (vælges normalt for 2 år). Da formand og kasserer IKKE må have parallelle valgperioder og formanden er på valg næste år, vælges kassereren denne gang for 2 år.

Valg for 2 år:
• kasserer Bjarne Hansen (modtager genvalg)
Valg for 1 år:
• bestyrelsesmedlem nr. 4: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 5: Kjell Adolfsen (modtager ikke genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 6: Henrik von Spreckelsen (udtrådt i perioden)
• bestyrelsesmedlem nr. 7. Christina Bruun Rasmussen (sygemeldt)
• bestyrelsesmedlem nr. 8 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsesmedlem nr. 9 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsessuppleant nr. 1: Frank Andersen (modtager genvalg)
• bestyrelsessuppleant nr. 2: Annette Juul Jensen (genvalg?)
• delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• medlemmer til festudvalg (1 – ? personer), der er medlemmer af H/F Baagø, der væges for 1 år
• bilagskontrollanter (2 personer)
• vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægte fæller/samlevere har naturligvis taleret.

VEL MØDT

Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018
Nyhedsbrev november 2018
• Først skal jeg beklage at denne mail kommer lidt sent. Min PC har i den grad drillet, hvilket har gjort at jeg tabte alle data, mail adresser m.m. Så er der jo heldigvis noget der hedder backup, men alligevel har det taget sin tid. Nå men nu fungere det 
• Søndag den 4/11 kl. 10 invitere vi til lukning af H/F Baagø for sæson 2017/2018. Fælles toiletter samt bomme vil blive lukket indtil 1/4 2019.
• Den ny etableret udskylningsvask, til brug for tømning af camping toiletter og spildevand, vil kunne bruges hele året. I åbningssæsonen er der vand til udskylning derefter skal man selv medbringe vand til udskylning. Vasken må KUN benyttes til tømning af camping toiletter med dertil beregnet kemikalier, samt spildevand fra køkken. VASKEN SKAL RENGØRES OG UDSKYLDES EFTET HVERT BRUG.
• H/F Baagø har i dag 58 etableret og godkendte samletanke ud af 138 haveejer, det er godt stykke på vejen hvilket er flot, dog skal vi minde de haveejer der IKKE har en lovlig samletank og som udleder spildevand i naturen eller har etableret toilet, om at få lovliggjort forholdet snarest. Bestyrelsen vil i april/maj fortage en besøgs runde i samtlige haver der ikke er registret med godkendt samletank og som udleder spildevand.
• Vandet til tillægshaver er allerede lukket, men til de enkelte haver forbliver det åbent. Det vil sige at hver enkelte haveejer SELV SKAL LUKKE FOR VANDET, SAMT SØRGE FOR AT DER ER LUFTET UD I DET INTERNE RØRSYSTEM. Dette gøres i målerbrønden. HUSK at foreningen kun har ansvar for vandforsyning indtil målerbrønd, en god ide er jævnligt at tjekke målerstand og rør nettet. Alle vandmåler vil blive aflæst primo november, og derefter vil forbrugsafregning udsendt. Lejer af tillægshaver skal selv sørge for at opbevare vandmåler, de er allerede afmonteret og ligger ved den enkelte tillægshave.
• Dræn arbejde er påbegyndt for enden af Langgade og forsætter så længe det er muligt i 2018 og genoptages i foråret 2019.
• Kommunen og byggeregler. Der er kommet nye byggeregler til samtlige foreninger i Odense kommune, som på en eller anden måde også kommer til at gælde for H/F Baagø. Grundet de kontraktlige forhold som H/F Baagø har, skal der dog udfærdiges et kontrakttillæg som er på trapperne og så snart det er det vil det det blive distribueret til jer alle. Med hensyn til ansøgning om byggeri skal ansøgning sendes til kommunen og når der forligger en godkendelse, skal en kopi heraf afleveres til bestyrelsen, inden byggeriet påbegyndes. Bestyrelsen har ansvaret for den endelig færdig meldes af byggeriet og byggeriet er altså ikke lovligt hvis ikke denne procedure overholdes og byggeriet kan IKKE vurderes med ved en handel. Der er desværre havejer der ikke overholder denne procedure. Foreningen har forsat et godt samarbejde med Odense Kommune.
• Der må benyttes motoriseret redskaber i tidsrummet 09.00 til 20.00 alle dage.
• Veje i H/F Baagø og kørsel med større lastbiler. Vi skal minde om at kørsel med større lastbiler, ikke er tilladt på foreningens vejnet, uden bestyrelsen er orienteret og godkendt kørslen. Der har været et par tilfælde hvor dette har været sket og hvor der har været sket skade på andres hække m.m. og i sådanne tilfælde skal vi kunne pålægge den ansvarlige haveejere ansvaret for genetablering. Der er har desværre også været tilfælde hvor el skabe og telefon bokse har været påkørt, uden nogen har taget ansvaret herfor. HUSK at det er den enkelte havejer der har ansvaret for kørslen af gæster og leverandøre. Bestyrelsen er i gang med et regelsæt for bredde på de interne veje og for træer og buske der hænger ud over vejene.
• Husk at evt. konflikter løses bedst ved at tage en samtale imellem de involveret parter inden det evt. lander på bestyrelsens bord.
• Vi takker for en god og travl sæson og ses til GENERAL FORSAMLIGEN 23/2 2019.

Sladder – brok – rygter. Hvad er hvad, hvad er OK og hvad er ikke? Det er vigtigt først og fremmest at skille de tre begreber ad.
Sladder
Sociologen Hans Henrik Philipsen mener, at sladder er socialt vigtig for os mennesker, for at indgå i en social sammenhæng. Kan man ikke sladderreglerne, er man udenfor og har svært ved at begå sig i en gruppe. Han kommer med eksemplet hvis man har været væk fra sin arbejdsplads i en længere periode, er den bedste måde at blive opdateret på, ved at sidde i frokoststuen og bare lytte til den generelle sladder der er. Så som ’har du hørt at Bente er gravid? ’ Denne form for sladder er også efter min mening ganske OK og en netop del af det at være i en social gruppe. Det er den form for social samtale, der gør at vi knytter bånd til hinanden. Ud fra grundtanken om at – hvis det er rigtigt kommer det jo alligevel frem.
Brok
Handler det om utilfredshed er det meget enkelt: Henvend dig til dem der kan gøre noget ved det og spar tid. Eks ’Det er for dårligt at maden i kantinen er så elendig! ’. Inden for retorikken er der et begreb der hedder mediater of change – som jeg oversætter med, dem der kan gøre noget ved det. Eller dem der kan påvirke situationen i en gunstig retning for så mange som muligt. Hvad nytter det at brokke sig til sine kolleger over maden i kantinen, ja med mindre de arbejder i kantinen? Hvem kan gøre noget ved problemet? Sig det til dem. Alle arbejdspladser og steder hvor flere mennesker er samlet kunne med fordel have en brokkasse.
Rygter
Sætningen ’Vi skal nok skære ned, hvem mon skal fyres? ’ Eller ’har du hørt at chefens kone er han utro’ eller det der er værre. Hvad er forskellen på rygter og sladder? Det, der er forskellen er, som sagt den intention der ligger bag. De to eksempler i starten, kan være social acceptabel sladder, hvis det gøres for at få en større viden om hvem der gør hvad med hvem, det hyggelige og det joviale. Til gengæld, hvis det kommunikeres for enten at hævde sig selv eller andre, eller nedgøre de involverede så er det rygte. Og rygter er skadeligt, så stop det.

Bestyrelses referat 01/8

Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning

Til Orientering: Henning
Henrik har trukket sig fra bestyrelsen, de sidste 3 gange han har siddet i bestyrelsen har han trukket sig. Næstformand vil ikke blive valgt lige med det samme.
Sommermødet gik fint, ca. 30 kom, dejligt at se, at der var så mange af du unge med.
Fortrolighedserklæring skrives under i dag.
Nettet har været nede, men skulle være oppe igen.
Der er en el-boks på kratvej der er kørt ned, skuffende at ingen har meldt sig
Sommerfesten er ved at være helt klar
Til Orientering: Kasser, Bjarne
Alle regninger og kvitteringer skal afleveres senest en mdr. efter.
Har haft års besøg af Tryk forsikring. Alt var ok.
Der er bøvl med banken igen igen
Ikke alle medlemmer har betalt endnu. Der mangler for ca. 40.000 kr. omkring betaling af forsikringer. Som der nu handels på.
Til Orientering: Ordensudvalget, Malene
Der er mande fald i ordensudvalget, så en del kan ikke nås at blive ordnet.
Men haveejerne passer deres haver fint
Der bliver nu gjort noget ved de trailere der ikke har havenummer og nummerplade på samt bådtrailere.
Til Orientering: Teknisk udvalg, Per og Kjell
Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning
Per vil gerne på et gravemaskine kursus.
Kjell bestiller bl.a stropper til festteltet.
Ang. dræn. Der bliver et drænudvalg og til efterår går man i gang de vigtigste steder i haverne. Per undersøger hvor.
Ang. Det nye bad: Henning bliver tovholder for det nye bad. Henning laver et overslag på prisen.
Andet: Det er lykkes Henning at få solgt alle haver der længe bare har ligget hen.
Der er kommet et tilbud, på en samle tank på 6000 l. til 37.900 som der er sagt ja til.

Næste bestyrelses møde
21 september 2018 kl. 16
Malene med på Skype frem til 1. december