Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

Ordensregler 2020

ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER I
HAVEFORENINGERNE I ODENSE HAVELODSELSKAB
2020

Pkt. 1 Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.

Pkt. 2 I hele haveloddens afgrænsning / haveskel m. der kun etableres levende hegn / hæk. Kan efterfølgende suppleres med almindelige trådhegn.

Pkt. 3 Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, inden 14. juli. og inden 1. oktober.

Pkt. 4 Træer, buske og hække der kan vokse til større dimensioner, skal beskæres således at de ikke på noget tidspunkt, er til gene for større kørertøjer, slamsuger, lastbiler m.v.

Pkt.5 Henlæggelse af affald i og omkring haveforeningen er ikke tilladt.
Den enkelte havelejer skal benytte sig af haveforeningens affalds- og spildevandsordning. Der må ikke anvendes nogen form for pesticider i haveforeningen.
Haveaffald må kun brændes af på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ.

Pkt. 6 Der må ikke holdes husdyr i kolonihaven, dog må kæledyr gerne medtages under ophold i kolonihaven såfremt disse ikke er til gene for de øvrige havelejere.
Hunde skal føres i snor overalt i haveforeningen. Efterladenskaber samles op af hundeejer. Der må kun etableres 1 bi gård i haveforeningen.
Forsøgsordningen med tilladelse for hønsehold for 5 høns fortsætter. Der må ikke være nogen hane.

Pkt.7 Jagt og anden form for skydning på arealerne er ikke tilladt.
Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
Biler, trailere, campingvogne og Kombi Campere må ikke opstaldes på haveforeningens område.
Se Pkt. 14 dispensation for trailere.

Pkt. 8 Der må opføres 1 marketenderi i haveforeningen. Der skal oprettes kontrakt med marketenderen indeholdende bestemmelser for handel kun med haveforeningens medlemmer. Marketenderen, dennes ægtefælle / samlever kan ikke beklæde tillidshverv i haveforeningen. Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af haveforeningens bestyrelse.

Pkt. 9 Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at renholde og
Planerer ud til gangen udfor sin egen have. Foreningens gange m. ikke benyttes til oplagsplads for materialer.

Pkt. 10 BEBYGGELSE Der henvises særskilt til de enhver tid gældende Byggeregler, Lokalplan og
Lejekontrakt med Odense Kommune.
Der kan være skærpede byggeregler i den enkelte forening, og det er medlemmets eget ansvar, at byggeriet opfylder foreningens skærpede byggeregler.

Der SKAL foreligge byggeansøgning og godkendelse før et hvert byggeri kan påbegyndes.

Pkt. 11. Ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april til og med 31. oktober.
I perioden 1. november til og med 31. marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og i skolernes ferieperioder.

Odense Havelodselskab / haveforeningerne garanterer overfor Odense Kommune, at haveforeningens medlemmer har fast bopæl, som de kan flytte til den 1. november.

Pkt. 12 Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Pkt. 13 Ordensreglerne er gældende for medlemmer i Haveforeningerne i Odense Kommune tilsluttet ODENSE HAVELODSSELSKAB.

Pkt. 14 Alle trailere skal parkeres på pladsen ved Pilely. Alle trailere skal være mærket med havelejers hus nummer. Eller trailer i egen have og uden nr. plade

Pkt. 15 3 bestyrelsesmedlemmer går skidt runde 4 gange årligt.

Pkt. 16 Overtrædelse af regler medfører Påtale af skidtbrev, uden varsel. Samt administration afgift på 500 kr. pr overtrædelse til straks afregning.

Ordensregler skal overholdes og er med til at skabe gode rammer i vores fælles haveforening
Baagø.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F Baagø

Nyhedsmail Maj 2020

Nyhedsbrev Maj
• Betaling/Have opkrævning
• KVM
• Have afbrænding
• Trailer
• Støj
• Toiletter
• Ordensrunde
Betaling/haveopkrævning: er sendt ud til jer på mail 18/4. Hvis i ikke har modtaget denne så start med at kigge i uønsket/spam mappen. Opkrævninger, påtaler m.m bliver sendt fra foreningens online system og kan sommetider blive opfattet som spam eller lande i uønsket mail. Mailen indeholder et link til jeres opkrævning og for at kunne læse den skal føres op i indbakken. Hvis du/i har problemer med at finde den, kontakt da foreningen på mail. Betalingsfristen er rykket til 1/6.
KVM: Sidste år begyndte vi at skrive have kvm på opkrævninger, det var ud fra en ældre liste, den enkelte haveejer betaler 0,90 øre pr. kvm. I år er det gået galt med importen af kvm til foreningslet og kolonnen har rykket sig en tand, hvilket har gjort at der står forkerte kvm på opkrævninger. Prisen på jordleje på opkrævningen er den samme som sidste år. Vi har nu modtaget en opdateret liste fra Odense Kommune som vi på et tidspunkt vil sende til jer.
Have afbrænding: Det er ikke tilladt at fortage afbrænding af have affald.
Trailer: Alle trailer skal parkeres på Pilely (dog ikke ud til foreningens åbne dræn rende) eller i egen have.
Støj: Der må ikke bruges el og maskinværktøj kl.0800 og efter kl. 19 i hverdage og før kl. 0900 og efter kl. 18 i weekender. Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i samme tidsrum.
Toiletter: Fælles toiletter er, indtil andet meddelelse fra myndighederne, stadig lukket.
Renovation: Så er der ved at ske noget ifølge Odense Renovation og ordningen forventes at starte snarest.
Ordensrunde: Årets første ordenrunde fortages af 3 bestyrelsesmedlemmer her i weekenden 1- 3/5 og i den forbindelse vedhæftes ordensreglementet hvori du/I kan læse hvilke retningslinjer der er gældende for foreningen.

Nyhedsmail april 2020

Nyhedsbrev april 2020

• Corona – COVID-19 – toiletter, kontortid & fællesarbejde
• Haveleje – opkrævningerne er i år forsinkede
• Renovationsordeningen – og betaling heraf
• Lovpligtig brandforsikring
• Årets første `skidtrunde´’
Corona – COVID-19:
Danmark er jo desværre stadig ramt af Corona-krisen og dens følger – og det præger selvfølgelig også livet her i foreningen. I bestyrelsen håber vi, at I alle stadig er ved godt mod og har det godt. Sæsonen er kommet godt i gang og vejret arter sig jo på den gode måde, så der er masser af aktivitet i haverne.

1. Toiletter: Vi har valgt IKKE at åbne foreningens fællestoiletter grundet smitterisikoen i forbindelse med COVID-19. Vi holder selvfølgelig øje med sundhedsmyndighedernes udmeldinger og overvejer løbende situationen og åbner, så snart det igen skønnes forsvarligt. Det er stadig muligt at benytte ”skyllevasken” til tømning af spildevand og campingtoiletter.

2. Kontortiden om onsdagen er indtil videre aflyst, men I kan selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen på mail.
– Evt. kontantbetaling af vand og haveleje kan indtil videre forgå om onsdagen mellem kl. 17:00 og 18:00: —- Læg det nøjagtige beløb i en kuvert og HUSK oplysninger om navn og havenummer og aflevér kuverten i postkassen ved foreningshuset. Der vil siddet et bestyrelsesmedlem på den anden side og registrere betalingerne og returnere en kvittering.

3. Fællesarbejdsdage er indtil videre aflyst, men dette forhindrer jo ikke det enkelte medlem i at ordne huller i vejen og hvad der ellers ligger lige for.

Haveleje:
Formanden har været lagt ned af en rigtig slem lungebetændelse, der først smed ham på OUH i nogle dage og derpå en god uges tid i sengen. COVID-19 har han dog IKKE haft. Han er blevet er testet på behørig vis –endda flere gange – og er frikendt!
Hans fravær har betydet, at I ikke har fået jeres årlige lejeopkrævning til tiden. Den er dog på vej i dag og vi har selvfølgelig rykket betalingsfristen til d.15/5 2020.

NB: Husk, at I skal oplyse både havenummer og lejernavn, når I betaler via bankoverførsler. Ellers kan vi ikke registrere betalingen.
Renovationsordningen:
Jeres havelejeopkrævninger er i år – i henhold til det kommunale pålæg om renovationsordning – tillagt et renovationsgebyr på 400 kroner, som ALLE skal betale.
ODENSE RENOVATION oplyser, at ordningen forventes meget snart at træde i kraft og I hører selvfølgelig nærmere, når det sker.

Lovpligtig brandforsikring:
Det er lovpligtigt – som minimum – at have tegnet brandforsikring på sit lejemål, hvis der havehus på grunden.
Foreningen tilbyder, at man kan tilmelde sig en fællesforsikring til 1.105 kroner- årligt. Den dækker brand, tyveri, indbo m.m. (se policen på hjemmesiden).
Er man ikke er tilmeldt fællesforsikringen, SKAL man (hvis man ikke allerede har gjort det) tilsende foreningen en kopi af sin forsikringsaftale med gyldig betaling for 2020, inden udgangen af maj.
For god ordens skyld bemærkes, at det er opsigelsesgrund ikke at have en gyldig forsikring. Oprydning efter et nedbrændt kolonihavehus kan løbe op i flere hundrede tusinde for bortskaffelse, miljøoprydning, etc., etc.

Årets 1. ’skidtrunde’:
HUSK: Årets første ´skidtrunde´ afvikles fredag d. 1. maj

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i H/F Baagø

Hjemmeside: https://baagoehaveforening.dk/
Mail: baagoehaverne@gmail.com

Nyhedsmail marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

I forlængelse af COVID-19 / Coronavirussen har sundhedsmyndighederne jo udstukket flg. 3 råd:
• Hold afstand og undgå at forsamles
• Vask og / eller afsprit hænderne ofte
• Nys & host i ærmet og ikke i / på dine hænder eller ud mod andre.
På baggrund af det første råd har den nye bestyrelse d. 18. marts holdt sit første og konstituerende møde som telefonmøde.

Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud:
Formand: Henning Lang Have 106
Næstformand: Bjarne Meidal Kristiansen Have 136
Kasserer: Bjarne Hansen Have 1
Sekretær: Johanne Dollard Have 95
Bestyrelsesmedlem & teknik: Per Fribo Jørgensen Have 61
Bestyrelsesmedlem: Frank Erhardt Andersen Have 148
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz Have 143

I sagens natur var mødet påvirket af Coronakrisen og i dèn anledning blev følgende besluttet:

Aflysning af årets åbningsarrangement
Åbning af H/F Baagø, som var planlagt til d. 29. marts kl. 10, er aflyst.

Bomme
Coronasituationen har bl.a. bevirket, at rigtig mange mennesker – og altså også haveejere i Baagø – er sendt hjem fra arbejde / arbejder hjemmefra. Derfor er vi også flere, der opholder os i haveforeningen, end vi normalt er på dette tidspunkt af året. Bestyrelsen har derfor besluttet – helt extraordinært – at vejene i H/F Baagø vil blive åbnet lørdag d. 21. marts. Undtaget er dog Møllevej og Ågade, hvor der skal graves op til vand mandag d. 23. marts. Når det arbejde er færdigt, vil også Møllevej og Ågade blive åbnet.

Fællestoiletterne
– Fællestoiletterne vil blive åbnet d.29. marts. I år deles af hygiejnehensyn op, så det ene vil være et herre- og det andet et dametoilet.

– Grundet Corona-situationen vil der ikke være håndklæder på toiletterne. Så husk at medbringe dit eget – husk også at tage det med dig, når du forlader toilettet.

– I øvrigt henstilles til alle brugere at have opmærksomhed på overordentligt god hygiejne, alt andet er, som dronningen sagde, hensynsløst og uden omtanke for dine medborgere.

– Ryd op og gør rent efter dig selv. Må vi konstatere, at dette ikke sker, kan vi blive nødt til at lukke toiletterne.

Fællesteltet
Festteltet bliver først rejst når Coronakrisen er ovre.

Øvrige nyheder:

Trailerparkering – nye bestemmelser
Alle trailere skal fra den 1. april parkeres på p-pladsen ved Pilely og skal, som altid, være forsynet med havenummer. Overtrædelse af dette vil udløse en bøde på 500,-

Den nye renovationsaftale
Den nye renovationsaftale forventes sat i drift op til påsken. Affaldscontainerne vil blive placeret op til bøgehækken mod foreningshuset og vil betyde nedlæggelse af 3 – 4 p-pladser. I vil høre nærmere, når vi nærmer os påske.

Første ordensrunde
Ordenudvalget går deres første runde først i maj. I hører naturligvis nærmere om både præcis dato og om, hvad der særligt vil være fokus på. Husk dog, at hæk og vej altid skal være vedligeholdt og at arbejdet med vedligehold af haven skal være påbegyndt 1. maj. Er du i tvivl om reglerne herom, kan ordensreglementet tilgås på foreningens hjemmeside. Ved overtrædelse af ordensreglementet, pålægges haveejer et her & nu-gebyr på 500,-

Husk, at beskære eller fælde al beplantning, der er vokser ud over vejen. HUSK I ØVRIGT AT DET ER FORBUDT AT BRUGE PESTICIDER.

Drænarbejde
Drænarbejde og -spuling starter på Langgade i april og forsætter i løbet af sæsonen på udvalgte steder og vil påvirke enkelte haveejere. HUSK at succes med dette arbejde afhænger af, at alle deltager. Lad være med, at lade andre lave dit arbejde, meld dig på banen. I hører mere om hvornår og hvor.

Kontoret i medlemshuset åbner hver onsdag mellem 17 og 18 i april og frem til oktober. Husk sundhedsmyndighedernes henstillinger, når I har ærinde på kontoret.

Med ønsket om en rigtig god sæson og et godt helbred

Bestyrelsen i H/F Baagø

Kort nyt 6/3 20

Hej Alle

Generalforsamling 2020 er vel overstået og i høre herom efter bestyrelsen har haft sit første møde og fået konstitueret sig.

Som lovet på generalforsamlingen kommer her et mere specificeret regnskab samt en forklaring på vandforbruget.

Haveforeningen har 3 tillægshaver ledig, hver koster 200,- årligt, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret.

Vandafregning for 2019 sendes ud i uge 11.

H/F Baagø har officiel åbning søndag d.29/3 20 kl. 11 mød op og deltag i åbning af sæson 2020. Der vil blive serveret en lille en m.m. Bomme og fælles toiletter bliver åbnet.

MVH
Bestyrelse i H/F Baagø

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2020:

Tid: Onsdag d. 26 februar 2020 kl. 19:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Skal vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne –
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest onsdag 19/2-20 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2019 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening