Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev november

Haveforeningen er nu lukket for denne sæson, en sæson hvor der har været travlt med diverse projekter. Bestyrelsen er nået i mål med de projekter der blev vedtaget på dette års generalforsamling.
Bestyrelsen er p.t. reduceret med et medlem som er sygemeldt. Bestyrelsen er langsomt gået i gang med at planlægge den fælles renovation som samtlige haveforeninger i kommunen er blevet pålagt og som er planlagt til at træde i kraft marts/april 2020. Mere herom på generalforsamling 2020.
Vejene er lukket for al privat kørsel indtil 1 april 2020, overtrædelse udløser en påtale samt gebyr på 500,-. Af hensyn til udrykning samt slamson er de interne bomme ikke låst.
Parkering på den store p-plads. Det er ikke tilladt at parkerer i ”hullet” mellem fællestoiletter og hæk. Vis hensyn og parkere så der bliver plads til så mange som muligt. Parkering af trailer er kun tilladt de anviste trailer pladser. Sørg for at disse står så tæt som muligt. Trailer må ikke parkeres på gange eller vejnet, p-pladser længer tid ad gangen.
Det er stadig enhver haveejers pligt at vedligeholde vejen til midten og ikke kun 2 gange om året. Der skal jævnes når der har været besøg af slamsuger.
Autobom kan sommetider stå halvt åben/Lukket hvis der er flere der forsøger at aktiver den på samme tid. Skulle det være tilfældet så sørg for ikke være i feltet for fotoceller inden du/I aktiver bommen igen.
Odense kommune var jo i foreningen i september måned og opmåle samtlige huse. Når kommunen er færdig med deres arbejde, sender de resultatet til bestyrelsen som så skal meddele og effektuerer de enkelte sager med de berørte haveejer. I høre så snart der er nyt.
Der hersker sommetider uenighed eller tvivl om hvad der er gældende i foreningen. Alle medlemmer er som havejer forpligtiget til at holde sig orienteret blandt andet igennem lejevilkår og ordensregler samt vedtægter, som derfor er vedhæftet denne mail.
MVH
Bestyrelsen
Foreningsvedtægt pr. 1. januar 2019 FINAL

Vedtægter OH-HF Baagø 2005

Standardlejevilkår

Dræn

Hej Alle

Vedr. Dræn

Selvfølgelig er vi forpligtiget til at vedligeholde og udvikle foreningens dræn. Det er dog en ret stor opgave og som tager sin tid, og kræver at der haveejer der melder sig til at deltage i arbejdet. Vi er ikke en boligforening men derimod en haveforening, det er ligesom blevet en kutyme at skrive til bestyrelsen og forventet at de ligger arbejdskræft til, foreningen er afhængig af at alle deltager i det arbejde der ligger forude. Vi har lige haft en uge med ekstremt nedbør og det skaber overflade vand som langsomt trænger ned i drænet. Der er dog steder hvor det er nødvendigt at kigge på hvad der kan gøres.
Pumpe og stort åbent dræn ser ud til at aflaste som det skal også i den forgangen uge. Det kan konstateres at der stadig er have ejer der udleder andet end regnvand og overflade vand til hoveddrænet, hvilket for det første IKKE er iorden og dernæst er medvirken til at dænet tilstoppes. Husk fællesskabet, det går ud over andre end dig og er medvirken til at true foreningens leje kontrakt med kommunen.

Nyt 16/10 2019

Fællesarbejde 20/10 kl 09.00
Opgaver:
1. Festtelt pilles ned og pakkes sammen
2. Træ på fælles areal der er gået til, skal skæres op og ryddes, Jørgen medbringer motorsav.
3. Have affald på fællesareal bortkøres, der er brug for trailer.
4. Huller i vej ved indkørsel, samt stykket hvor cykler passere forbi bom, fyldes med vejfyld. Der er kommet et nyt læs på P pladsen. Der er brug for skovle og evt. en trailer.
5. Presenning på foreningens container monteres. Der er brug for stiger.
6. EVT.

Til haveejer på Langgade der er kommet vejfyld i bunden af Langgade, til fyld af huller.

Næste arrangement:
Lukning af H/F Baagø Søndag d. 3/11 kl. 10 Foreningen er vært ved en lille en. Toiletter og bomme lukkes for denne sæson og åbnes igen 1 /4 2020

Vigtige nyheder

Hej
Autobom sættes i drift 6/9
Alle der har sendt mail eller lagt besked i postkasse er nu registreret
Har du indbetalt beløbet 380,- på Reg.:0828 Konto nummer: 919888 med angivelse af indbetaler samt have nummer, kan du få din fjernbetjening udleveret onsdag 4/9 mellem 18 og 19
De første 14 dage vil du kunne få adgang med koden:
123456 på kodetastatur.

Telefon nummer der skal benyttes til åbning af bommen:
0033661507924
nummeret er gratis at ringe op, ring først når du er i nærheden af bommen, da den ellers lukker igen.
(kan kun benyttes af bruger der er registreret med telefon og kun fra den telefon der er registreret)
Når bommen er åben kan den ikke lukke hvis du holder imellem de opsatte fotoceller
Hvis du har valgt nedenstående løsninger, skal du være klar over at du skal ud af bilen for at kunne aktiverer kodetastatur, men kun når du skal ud fra haveforeningen.
Kode tastatur: Almindeligt belyst kodetastatur hvor du indtaster den selvvalget kode. VIGTIGT der kan kun udleveres 1 stk. kode pr havelod, hvilket jo også skulle dække behovet for hver enkelte havelod. Der er max plads til 75 koder
Første gang bommen skal aktiveres kan du opleve lidt ventetid, da systemet først skal opdateres.
Der kan max. registreres 2 personer pr. havelod (dog ikke 2 med kode) dog skal alle have tilknytning til det pågældende havelod for at kunne registreres.
Der er fri passage forbi bommen for cykler, knallerter samt gående.
Al passage via autobom registreres i en log som er beskytte af datalovgivningen
Den enkelte haveejer er ansvarlig for al indkørsel via autobom.
Der udleveres kode til de faste leverandører, post, Slamson m.m.
Skal du have gæster eller leveret vare er det dit ansvar at sørge for passage for disse.

Indkaldelse til fællesarbejdsdag
Søndag den 29 september kl. 9
Brinken og Møllevej
Søndag 20 oktober, kl. 9
Have nummer: 3, 13, 14, 15, 20, 24, 31, 40, 47, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 93, 99, 102, 107, 115, 119, 141, 144, 145, 147, 151, 154, 155

Husk at melde afbud på mail eller i postkasse hvis ikke du kan møde op.

Husk !
22/9 Høst gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard i teltet. Foreningen er vært ved en lille brunch.
Næste ordensrunde 2/10 i høre nærmere.

Sommerfest 2019

SOMMERFEST 2019Sommerfest 2019
Du/I inviteres til årets stor sommerfest d. 17/8 i festteltet.
En god mulighed for at møde H/F Baagø’s beboer.
Telt døren åbnes kl 17.30
Menu:
Grillstegt økologisk nakkekam og ribbenssteg
Forskellige salater med hjemmelavet dressinger, hjemmebagt flute m.m
Kaffe med kage serveres senere på aften.
Øl og vin købes i baren.
Underholdning:
Den Århusianske Musiker Kristian Danielsen spiller op til dans
Tilmelding:
Ophængte tilmeldings liste i infohuset eller på mail: baagoehaverne@gmail.com (skriv sommerfest i emnefeltet)med oplysningerne: Navn på alle deltager samt have nummer og om der deltager gæster.
Senest d.14/8
OBS ! Der er kun plads til max. 60 deltager
Pris: 110,- for medlemmer og 120,- for gæster. Beløbet betales ved indgangen.
OBS! Medbring selv tallerkner, bestik og glas.

Autobom

Kære Haveejer

VIGTIGT VIGTIGT ! når du besvare denne mail skriv i emne feltet ”AUTOBOM”
Mail skal indholde : Navn, telefonnummer samt havenummer
Har du ikke mail bedes du lægge en seddel i foreningens postkasse.

Installation af automatisk bom med adgangkontrol er snart færdig og derfor vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer om, hvilke telefonnumre, der skal registreres, eller om i stedet du/i foretrækker at få en kode, der tastes ind på kodestatueret. Du/I kan også vælge at tilkøbe en fjernbetjening. Se nedefor.

Forventet idriftsættelse 25-26/6

Der er 3 muligheder for adgangskontrol.
Via mobiltelefon: Der udleveres det telefonnummer, der skal ringes op til. Når du ringer op til dette nummer åbnes bommen. Telefonnummeret er udenlandsk, men helt gratis. Bommen kan åbnes, uanset hvor du befinder dig. Ved dette valg skal du indsende det telefon nummer, du ønsker at benytte dig af. Krav: det må IKKE være hemmeligt nummer, da systemet ellers ikke kan genkende dig.
Kode tastatur: Almindeligt belyst kodetastatur hvor du indtaster den udleverede kode.
Fjernbetjening: Du kan tilkøbe en fjernbetjening. 1 stk koster 450,- hvis der er 10 der ønsker en fjernbetjening flader prisen til 270,- pr stk. Fjernbetjeningen skal tilbageleveres til haveforeningen (mod tilbagebetaling) ved fraflytning fra haveforeningen.

Bommen lukkes ved passage via fotoceller.
Der kan registreres 2 personer pr. havelod, dog skal alle have tilknytning til det pågældende havelod for at kunne registreres.

Al passage via autobom registreres i en log som er beskytte af datalovgivningen

Den enkelte haveejer er ansvarlig for al indkørsel via autobom.

Der udleveres kode til de faste leverandører, post, Slamson m.m.

Skal du have gæster eller leveret vare er det dit ansvar at sørge for passage for disse.

Der monteres advarsels skilte i svinget ved indkørslen til foreninge

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni
Arbejdet med installation af autobom påbegyndes mandag med nedgravning af kabel fra hovedindkørslen og op til medlemshus. Det kommer som sådan ikke til at påvirke indkørslen til p-plads. Der graves ved indkørsel til Pilely og igen tværs over fra Kratvej til medlemshus. Det vil sige at der i en kort periode vil være spærret for indkørsel til Kratvej , Brinken, Pilely samt Møllevej. Arbejdet starter omkring kl. 16 mandag. Har du lyst til at give en hånd med så mød gerne op. Der skal bruges folk til at holde øje med hvor der graves samt til at lægge kabel og advarsel kappe m.m.

Der er sendt mail ud til haveejer på Ågade om at få klippet hækken ud til vejen samt få beskåret træer og buske der hænger ud over vejen. Der skal lægges ny belægning og vejen skal overholde bredden som er min 3,5 meter.
• Næste skidt runde 1. juli
• Næste arbejdsdag 16 juni fra kl 0900 til ca. 1200 alle haveejer på Kratvej og Pilely

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Rettelse og lidt info. Juni

Rettelse og lidt info.
Næste runde for ordensudvalget er d. 1 juli og IKKE den 1 juni som skrevet i sidste nyhedsmail. Der kigges efter om hækkene er klippet og om der er ukrudt ud til vejen, samt om der er beplantninger i haven der rækker ud over vejene.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på kr. 500 Der er IKKE 14 dages varsel til at få bragt evt. misligholdelser i orden.
Når nu vi er ved hække, så husk at grundreglen for vedligehold af hækken indtil nabo, er at når går ind i din have er hækken til højre er dit ansvar. Gælder dog ikke hjørnegrunde og grunde der støder op til fælles arealer.
Vi har gentagende gange bedt om at få tilsendt en kopi af egen brandforsikring fra haveejer der ikke er tilmeldt foreningens fællesforsikring og har modtaget ganske få. Sidste udkald for at få dette bragt i orden er 15/7 19.
Husk:
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard

Fredags Spisning i teltet D.24. maj kl.18.30

Fredags Spisning i teltet

Dato 24. maj kl. 18.30
Kuvert pris: 66 kr.
Børn under 12 år, 33 kr.

Vi serverer Dagens Ret med grønt.

Der kan tilvælges:
En blandet Salat: 10 kr.
Dessert: 10 kr.
inkl. Kaffe/ Te

Snup dit gode humør og mød op.

Medbring: tallerkener, bestik, kaffekop, eller glas.

Dagen Ret, skal forudbetales på
Mobilepay: 71940077 (skriv fredagsspisning, have nr. samt navn og antal
Eller kontant på kontoret
Senest
Mandag den 20. maj 2019. kl. 17.00-18.00

Der kan købes: sodavand, øl, hvid/rødvin, rosevin og mousserende vin
.
Der er Lotteri denne aften

Vil du være med til at lave maden og rydde op, skriv det ved betalingen.

M.v.h.
Fredags Spisning