Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Baagø:

Tid: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Valg af referent
4. Bestyrelsen ønsker – ved afstemning – generalforsamlingens støtte til at afbryde samarbejdet med en billagskontrollant. Sagen fremlægges ved mødet forud for afstemning.
5. Valg af 1 – 2 bilagskontrollanter (antal afh. af udfaldet af valget i pkt. 4)
6. Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS
samt denne indkaldelse.

VEL MØDT

Husk at afsætte aftenen, så du/I får størst mulig indflydelse på, hvad der sker i vores haveforening

Ekstra oridinær generalforsamling

Nyhedsbrev Oktober 22

Haveforeningen Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev oktober 2022

Bommen ved hovedindgangen, som jo blev kørt ned i forsommeren:
• Skadevolders forsikringsselskab har langt om længe både anerkendt skaden og sagt ja til at betale.
• Der er aftalt og bestilt montering af ny bom i uge 41, altså i denne uge.
• Nye havelejere, som ikke har fået en kode, eller har fået deres mobilnummer registreret, bedes skrive til: baagoehaverne@gmail.com med oplysninger om, hvilket mobilnummer, der skal registreres og evt. med ønsket kode samt navn og havenummer. Skriv ”autobom” i emnefeltet.
• Havelejere, der allerede er registreret, vil kunne bruge deres i forvejen registrerede kode og/eller mobilnummer. Fjernbetjening er der ikke kan hvor tilhørsforholdet ikke kan genkendes er deaktiveret
• De første 10 dage kan bommen åbnes med kode: 12345, men har du ikke en kode, skal du skrive til foreningen inden den udløber.

Renovation.
• I lighed med sidste år fjernes de store fællesrenovationscontainere for vinteren. Dette vil ske snarest.
• Havelejere, der har betalt for egen renovation (de små individuelle containere), skal fremover på tømningsdagen sætte deres beholdere i sorteret rækkefølge og med håndtaget ud af på flisepladsen, hvor teltet stod.
• Når containerne er tømt skal de afhentes senest dagen efter.
• Der tilsendes snarest en ny tømningskalender.
• Have lejer der har tilmeldt sig års container og endnu ikke har fået udleveret container, ankommer disse ca. i uge 42
• ALLE beholdere SKAL forsynes med havenummer og vil blive kontrolleret jævnligt.

Lukning af haveforening.
• Vi nærmer os d. 30. oktober, hvor haveforeningen lukker ned for sæsonen.
• I den anledning lukkes alle veje i foreningen med bom og kun den store p-plads kan benyttes. Undtaget er dog Pilely, som stadig kan benyttes til trailerparkerering.
• Fælles toiletter lukkes for vinteren.
• Der kan stadig tømmes tank ved Slamson, der har kode / nøgler og kan komme ind – forudsat selvfølgelig, at hækkene stadig holdes klippet ind.
• Sædvanen tro afholdes der officiel sæsonlukning af foreningen søndag d. 30. oktober kl. 10:00, hvor, foreningen vil være vært ved et let traktement.

Hække og havelåger.
• Haver der ikke har hæk eller havelåge ud mod vejen, har nu mulighed for at få dette gjort inden 1/12-22. Efter denne dato udskriver der påtaler for overskridelse af ordensreglement.

Vejfyld og veje.
• Leverandøren af vejfyld har været løbet tør. Der forventes nye forsyninger i løbet af uge 41. HUSK at når du/i har haft besøg af leverandører er dit/jeres ansvar at rette vejen ud igen

Kontrol af spildevandsafledning
• Odense Kommune har meddelt, at de – så snart de kan afse tid hertil – igen vil komme på besøg og checke haver, hvor der endnu ikke er etableret samtaletank.

Listen over medlemmer i bestyrelse & udvalg er blevet opdateret på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Nyhedsbrev august / september

H/F Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev august / september 2022
Høstgudstjeneste 2022
• Igen i år afholder biskop emeritus Kresten Drejergaard høstgudstjeneste i festteltet. Det foregår søndag d. 18. september 2022 kl. 10:00 i festteltet.
Der er gratis fællesbrunch efter endt gudstjeneste (ca. kl. 11:00), hvortil alle er velkomne – også de, der ikke ønsker at deltage i gudstjenesten.

Årets præmiehaver er:
• H/F Baagøs ærespræmie: Have nr. 126, Merete Vincentz Jensen 36 Point
• Kolonihaveforbundets 1. præmie: Have nr. 128, Per Nielsen 35 points
• Øvrige præmierede: Have nr. 72, Maria Mollerup 33 Point
Have nr. 14, Trine G. Gravesen 32 Point

Bommen ved hovedindgangen:
• Sagen er stadig under behandling ved skadevolders forsikringsselskab. Vi forventer dog snarest at få en afgørelse, så en ny kan sættes op.

Renovation 2022/2023.
• Det er tid til enten at forny eller at ny-tilmelde sig renovation med små individuelle beholdere. Odense Renovation opgiver prisen til 1000,- for et år (dog med det forbehold, at der kan komme en stigning i 2023), med tømning hver 14 dag.
• Der kan kun tilmeldes på mail baagoehaverne@gmail.com. Vigtigt: skriv #Renovation i emnefeltet og husk også at anføre havenummer.
• Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af 1000,-. Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #Renovation og angive havenummer.
• Tilmelding senest 26. september 2022

OBS: De store fælles renovationsbeholdere bliver i lighed med sidste vinter fjernet i perioden 31. oktober 2022 – 1. april 2023. Ønsker man ikke at tilmelde sig den individuelle tømning i vintersæsonen, skal man selv bortskaffe sit affald på anden (lovlig) vis.

Kørselshastighed på vejene:
• Flere har klaget over for hurtig kørsel på foreningens veje. Der mindes om, at hastigheden højst må være 10 km. / tm. Kan vi hjælpes at med både at huske det selv og indskærpe det overfor gæster eller leverandører?
Vintersikring af foreningens dræn:
• Årets sidste 2 fællesarbejdsdage (d. 1. og d. 22. oktober) er afsat til udbedring og spuling af drænene samt andet relevant drænarbejde. OBS: Det er IKKE tilladt at udføre drænarbejde på dræn i egen have, hvis disse tilsluttes foreningens dræn, uden forudgående tilladelse og godkendelse.
• Arbejdsdage 2. halvår 2022
• 3. september Have: 7, 17, 27, 36, 47, 56, 64, 77, 85, 94, 105, 115, 125, 135, 143 & 151
• 1 oktober Have: 8, 19, 28, 38, 48, 57, 66, 78, 86, 95, 106, 116, 126, 136, 144 & 152
• 22. oktober Have: 9, 20, 29, 39, 49, 58, 67, 79, 87, 96, 108, 118, 128, 137, 145 & 153
Alle dage fra 9 til 12.00
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.
Bestyrelsen i H/F Baagø
Nyhedsbrev august september 22

Jubilæumsfest 2022 Baagø

Haveforeningen Baagø

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________________________________________

Haveforeningen fylder 80 år og i den anledning inviteres hermed til et brag af en jubilæumsfest

Lørdag d. 10. september i teltet

Vi starter kl. 18:00 med velkomstdrink. Så serveres der treretters middag og – efter nogle festlige indslag –
bliver der musik & dans. Festudvalget & bestyrelsen håber at se jer alle sammen.

Alt det praktiske:
• Pris pr. deltager: 175,- pr. person (børn under 15 år 90,- og børn under 9 år gratis)

• Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #fest og angive antal personer samt navn & havenummer

• Har man ikke lyst til eller mulighed for at deltage i spisningen, er det selvfølgelig muligt (gratis) at komme senere og deltage i festen, når middagen er færdig

• Tilmeldingsfrist: 27. august kl. 18:00 – senere tilmelding er af hensyn til indkøb ikke mulig

• Medbring selv tallerkner, glas, bestik, etc.

• Baren vil være forsynet med øl, vand & vin, der kan købes for rimelige priser – og overskuddet går selvfølgelig lige tilbage til foreningen. Der er ikke mulighed for at medbringe egne drikkevarer

Og (noget af) alt det sjove:
• Gert fra have nr. 111 og en flok af hans musikalske venner står for musikken

• Har nogen af jer festlige indslag, som I ønsker at underholde med, er det meget velkomment. Giv besked til Jan fra have nr.: 45, mobilnr.: 4058 8918, der vil fungere som aftenens toastmaster

Din hjælp er vigtig:
• Der er brug for folk, der vil pynte telte og borde om formiddagen forud for festen. Giv besked til Trine, mobilnr.: 2560 1537, hvis du vil give en hånd med

• Vi har også brug for hjælpere i køkkenet og til servering & afrydning. Henvend dig til Henrik på mobilnr.: 5364 2061

• Endelig er der brug for et positivt og talstærkt oprydningshold, der vil rydde op efter festen. Dette foregår søndag formiddag. Vi starter kl. 11:00. Giv besked ved at skrive til foreningens mailadresse: baagoehaverne@gmail.com. Husk at angive navn & havenummer.

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst og lejlighed til at deltage og ser frem til en fabelagtig fejring af vores forenings 80-års jubilæum

med venlig hilsen festudvalg & bestyrelse.

Jubilæumsfest – invitation

Nyhedsbrev juni 2022

H/F Baagø – Nyhedsbrev
________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev juni 2022. H/F Baagø

Sommersæsonen er kommet godt i gang og forhåbentlig nyder I alle jeres haver. Også alle I nye, der kommet til i løbet af foråret. Velkommen til jer alle.

Vi minder lige om et par af de almindelige regler for ophold i og brug af haverne:

Støj:
• Der må ikke afspilles elektrisk forstærket musik i haverne.
• Det er kun tilladt at anvende havemaskiner, plæneklippere, motorsave, hækklippere, gravemaskiner, etc. i følgende tidsrum:
• Hverdage fra kl. 08:00 til kl. 20:00
• Weekend og helligdage fra kl. 09:00 til kl. 18:00

Veje og hække:
• Rigtig mange reparerer – på eget initiativ – vejene i foreningen. Bestyrelsen sørger for, at der jævnligt bliver leveret vejfyld, så vi ikke løber tør.

• Da der skal tømmes samletanke tit, SKAL alle hække ud til vejen klippes og vedligeholdes så ofte som det er nødvendigt for, at Slamson kan passere uhindret. Det er p.t. nødvendigt i bunden af Møllevej samt på Kratvej og Ågade og på Hjørnet på Møllevej samt ved hjørnet på Kratvej.

• Hække skal klippes inden 1/7 22

Både/biler og byggeri:
• Der må ikke køres ind og parkeres i haven med bil.
• Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange. I øvrigt skal der være fri passage for såvel havelejere som udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
• Der må ikke være større både i haven.
• Hastighedsbegrænsningen på 15 km SKAL overholdes.

Ordensreglerne er til almindelig orientering vedhæftet mailfremsendelse af dette nyhedsbrev.

Aktivitetsplan 2022

23. juni:
Sankt Hansaften
Spis sammen (medbring selv din mad – og del eventuelt med naboen), sang og bålhygge.
Program:
• Kl. 18:00: Grillen tændes. Medbring selv kød (eller andet) samt tilbehør m.m. HUSK også service.
• KL. 20.00: båltale ved Formand Henning Lang
• KL. 20.20: Sankt Hansbålet tændes og der synges midsommervise. Medbring gerne instrumenter.
Foreningen er vært ved en øl/vand eller et glas vin.

10. september:
Jubilæumsfest! Haveforeningen fylder 80 år og vi arrangerer en stor fest med 3-retters menu, musik og dans!
• Arrangementet vil være med tilmelding og en rimelig egenbetaling
• Festudvalget får brug for et antal frivillige, der vil hjælpe med bl.a. pyntning af telt, forberedelse af mad oprydning dagen efter, etc., etc.
• Nærmere information om bl.a. tilmelding følger.

HUSK AT SÆTTE DENNE DATO AF TIL ET BRAG AF EN JUBILÆUMSFEST

September:
Høstgudstjeneste ved Biskop Emeritus Kresten Drejergaard.
• Datoen er ikke helt på plads endnu, men bliver medio / ultimo september. Efter gudstjenesten er der fællesbrunch og derefter hjælpes vi om at tage teltet ned for sæsonen.

Skulle du sidde med en smaddergod ide til et fællesarrangement, som du vil være tovholder for, så skriv til bestyrelsen.

Arbejdsdage 2. halvår 2022
• 13. august Have: 6, 16, 26, 35, 46, 55, 63, 73, 84, 93, 104, 114, 124, 134, 142, 150 &158
• 3. september Have: 7, 17, 27, 36, 47, 56, 64, 77, 85, 94, 105, 115, 125, 135, 143 & 151
• 1 oktober Have: 8, 19, 28, 38, 48, 57, 66, 78, 86, 95, 106, 116, 126, 136, 144 & 152
• 22. oktober Have: 9, 20, 29, 39, 49, 58, 67, 79, 87, 96, 108, 118, 128, 137, 145 &153
Alle dage fra 9 til 12.00
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.

Sommerferie:
Bestyrelsen holder sommerferie i perioden f.om. 4 juli t.om. 31. juli
• Der svares ikke på mail og kontoret er lukket.

Kort nyhedsbrev april 2022 – om renovation, om opkrævninger og om fællestelt samt fællesarbejde

Kort nyhedsbrev april 2022 – om renovation, om opkrævninger og om fællestelt samt fællesarbejde

VIGTIGT OM RENOVATION
De fælles renovationscontainere er LUKKET indtil efter tømningen på mandag d. 25. april.
Dette skyldes, at de er overfyldte. Odense Renovation vil, lige som alle andre steder, IKKE tømme vores containere, når de er overfyldte. Vi minder derfor om, at:
• Containerne må IKKE overfyldes.

• Det er IKKE tilladt at lægge sit affald oven på containerne ej heller at sætte sække eller poser ved siden af.

• Affaldet skal sorteres i de kategorier, der fremgår af spandene (yderligere sorteringsvejledning kan ses på https://www.odenserenovation.dk/private/ny-affaldsordning-sorter-mere-odense-new-waste-system-udrulning/saadan-skal-du-sortere/

• Rest-, metal/glas- eller papiraffald må IKKE lægges i containerne i ”sorte sække”.

Bestyrelsen har kunnet konstatere, at disse affaldshåndteringsregler er blevet tilsidesat, hvilket er fuldstændig hensynsløst. Vi gentager, at en velfungerende renovationsordning, kræver, at ALLE medlemmer håndterer affald korrekt og ifølge ovenstående regler.
Det er i år lige så mange containere som sidste år og samtidig er 20 haver tilmeldt individuel renovationsordning og bruger således ikke fællescontainerne. DET BURDE SÅLEDS VÆRE MULIGT AF DÆKKE BEHOVET.
H/F Baagø har IKKE tilknyttet viceværtsfunktion – så der er ikke nogen, der rydder op efter os.
Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at hvis der fortsat opstår problemer med fejlsortering, overfyldning og anden misbrug af ordningen vil vi være nødt til:
Enten
• At rette henvendelse til Odense Renovation om, at ordningen lukkes – hvilket vil medføre krav om individuel affaldsbortskaffelse for hver enkelt have
Eller
• Som i fx Egebæk at opsætte videoovervågning af containerområdet – på medlemmernes regning.
Der er vedhæftet ny tømnings kalender hvor det fremgår at der er skiftet til ugentlig tømning
Aller der har egen renovations kalender bedes sætte dem i orden, med håndtag ud af (se vedhæftet billede). Samt afhente dem snarest efter tømning
VI MINDER OM, AT ODENSE RENOVATION STADIG HAR GENBRUGSPLADS PÅ HAVEGADE, SOM HAR ÅBENT DAGLIGT. For mere info se: https://www.odenserenovation.dk/sorteringsguide/genbrugsstationer/havnegade-102-odense-c/

OPKRÆVNINGER
Som mange har bemærket, er der på den seneste lejeopkrævning opkrævet 200,- for meget.

Vi skrev, at der ville blive fremsendt ny korrigeret opkrævning efter påske. Dette trækkes hermed tilbage efter rådgivning fra administratoren på Foreningslet, som er vores betalingssystem, og fra vores revisor.

Gør i stedet således:

Betal den fremsendte opkrævning – træk selv 200,- fra, inden betalingen

Så vil revisor og Foreningslet sørge for at kreditere i systemet.

FÆLLESTELT:

Bestyrelsen har bestilt et nyt festtelt hjem, der ankommer midt i maj.

Datoer for fællesarbejde

21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156 fra KL.0900 til KL.1200 Pølser og forfriskninger bagefter
HUSK: Mailadresse ved afbud: faellesarbejdebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,- der kan senest meldes afbud dagen før.

21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156
18.juni Have: 5,15,25,34,45,53,62,72,83,92,103,113,123,133,141,149,157
13. august Have: 6,16,26,35,46,55,63,73,84,93,104,114,124,134,142,150,158
3. september Have: 7,17,27,36,47,56,64,77,85,94,105,115,125,135,143,151
1 oktober Have: 8,19,28,38,48,57,66,78,86,95,106,116,126,136,144,152
22. oktober Have: 9,20,29,39,49,58,67,79,87,96,108,118,128,137,145,153

Nogen af fællesarbejderne er dedikeret til dræns arbejde da dette er meget vejrafhængigt, tages der forbehold for datoændring. Der kan evt. blive tale om ekstra dage til spuling af dræn samt oplæring heri.
Husk at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Hvis du er hindret i at deltage den dato du er sat på, bedes du melde afbud pr mail til haveforeningen og skrive hvilke datoer du evt. kan i stedet. Mailadresse ved afbud: faellesarbejdebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,-

Årsplan

Datoer for arrangementer i Baagø haveforening

2. april: Haven åbner.
Foreningen er vært med kaffe, morgenbrød og en enkelt.

5. juni: Lader vi pinsebrunchen danse
Foreningen er vært med brunch, kaffe og en enkelt

23. juni: Sankthansaften
Spis sammen, sang og bålhygge,
(hvis der er nok tilslutning kan der laves fælles indkøb til spisning)

10. september: Jubilæumsfest! Haveforeningen fylder 80 år
Vi arrangerer en stor fest med 3-retters menu, musik og dans!
Arrangementet vil være med tilmelding og en mindre egenbetaling

Skulle du sidde med en smadder god ide til arrangement som du kunne tænke dig at være torveholder på, så lad os høre fra DIG.

Tilmeldinger og nærmere information kommer senere.
Til diverse arrangementer vil der være brug for hjælpere, dette kommer der også udmelding om senere.

Datoer for fællesarbejde:
9. april Have: 1,10,21,30,40,50,59,68,80,88,98,109,119,129,138,146,154
23.april Have: 2,11,23,31,43,51,60,70,81,89,99,110,120,131,139,147,155
21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156
18.juni Have: 5,15,25,34,45,53,62,72,83,92,103,113,123,133,141,149,157
13. august Have: 6,16,26,35,46,55,63,73,84,93,104,114,124,134,142,150,158
3. september Have: 7,17,27,36,47,56,64,77,85,94,105,115,125,135,143,151
1 oktober Have: 8,19,28,38,48,57,66,78,86,95,106,116,126,136,144,152
22. oktober Have: 9,20,29,39,49,58,67,79,87,96,108,118,128,137,145,153
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.

Nogen af fællesarbejderne er dedikeret til dræns arbejde da dette er meget vejrafhængigt, tages der forbehold for datoændring. Der kan evt. blive tale om ekstra dage til spuling af dræn samt oplæring heri.
Husk at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Hvis du er hindret i at deltage den dato du er sat på, bedes du melde afbud pr mail til haveforeningen og skrive hvilke datoer du evt. kan i stedet. Mailadresse ved afbud: faellesarbedebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,-

Fælles og fest udvalg
Datoer for arrangementer i Baagø haveforening 22

Nyhedsbrev Marts 2022

Nyhedsbrev martsNyhedsbrev marts 2022
Vi ser vist alle frem til at haveforeningen åbner for sæson 2022. Bomme til indkørsel i resten af foreningen bliver åbnet/fjernet 1 april samt fælles toiletter åbnes.
Lørdag d. 2 april er der officiel åbning ved foreningshuset og foreningen vil være vært ved en kop kaffe morgenbrød og en lille en, samt en lille fællessang (medbring gerne instrument)
Husk regler om støj i foreningen: Der må ikke bruges el og maskinværktøj kl.0800 og efter kl. 19 i hverdage og før kl. 0900 og efter kl. 18 i weekender. Der må IKKE afspilles elektronisk musik i haven. Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i samme tidsrum.
Have afbrænding: Det er ikke tilladt at fortage afbrænding af have affald. Det er tilladt at have et ildsted/bålsted.Trailer:
Alle trailer skal parkeres på Pilely (dog ikke ud til foreningens åbne dræn rende) eller egen have.
Der vil i år være fokus på :
Grunde hvor der er byggematerialer i haven og som har stået der i længer tid.
Grunde som ikke passes, eller på anden vis er rodet.
Veje der skal have ny belægning.
Fundament til nyt foreningshus.
Indkørsel ind til haveforeningen sættes i stand
Kommunen vil komme på besøg og tjekke spildevand hos haver der IKKE har spildevandstank.
Dobbelt eller meget brede hække, der går udover skellinje, vil blive bedt om at få dem klippet ind ( så de svare til skel linjen i haven og ud mod vej)
Nyt udvalg for fællesarbejde (valgt på generalforsamlingen):Dræn arbejde, oversigt til fællesarbejde samt sociale sammenkomster er vedhæftet. Husk at tjekke hvornår du er indkaldt og sæt kryds i kalenderen.
Nyt ordensudvalg (valgt på generalforsamlingen):Vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen, start april.
Bestyrelsesmøder:Der afholdes bestyrelsesmøde 1. gang om måneden (eller efter behov) første lige uge i måneden onsdage kl 16.
Kontoret holder åbent onsdage mellem 17 og 18 (dog ikke når der afholdes bestyrelsesmøde) første gang d.6/4
Autobom:Der er ved at være ret så meget kuk i koderne til autobom, de udleveres rask væk. Derfor vil der komme en” turn around” senere på året.
Fra Generalforsamlingen 2022 vigtigt at huske:
Det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen
i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved
leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.
Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde
øje med evt. skader.
JA eller NEJ
25 stemmer for, 12 imod. Vedtaget.
B. Ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved
fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan
”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.
• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig
vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ
Der var flertal. Vedtaget.
HUSK at H/F Baagø har 80 års jubilæum i år (husker det som det var i går) kom og være med til at fejre det
MVH
Bestyrelsen

Referat fra GF 2022 23/2

Tak til Michael Vagn Hjorth
Referat – HF Baagø generalforsamling 2022
REFERAT FRA H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2022
Tid: Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Frank blev valgt til dirigent og konstaterede der var 44 fremmødte til generalforsamlingen
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
Trine (have 13) og Henrik (have 76) blev valgt
3. Formandens beretning.
Det var kun formanden og kassér fra bestyrelsen der deltog, da resten af bestyrelsen var ramt af
Corona.
Formanden holdt en fin beretning , hvor han lagde vægt på at vi alle skal huske at ”vi er
foreningen” – vi er et fællesskab, det er grundlaget for vores eksistens. Formanden håber på at
det kommende år kommer til at byde på mere socialt liv i foreningen. Formanden bød i den
forbindelse foreningens nye medlemmer velkommen.
Status på det kommende foreningshus, er at vi pt. afventer byggetilladelse fra Odense kommune.
Formanden fortalte også at Hanne fra have 7 desværre gik bort tidligere i februar måned.
Da formanden er på valg, lavede han et kort overblik over hvad der er sket af tiltage i de år han
har været formand (siden 2016):
– Der var en del polemik vedrørende vores fælles lejekontrakt – den blev ændret således den først
skal genforhandles i 2029
– Alle haver har fået separat vandmåler, hvilket har reduceret foreningens samlede vandforbrug
markant og der blev samtidig ryddet op i en del gamle vandledninger
– Vi fik installeret bom, som har været med til at reducere antallet af ubudne gæster
– Vi har fået fælles renovation og mange haver har fået etableret samletank
– Bestyrelsen er blevet mere digital og er efter en længere indkørselsperiode kommet godt i gang
med brugen af ForeningsLet, som håndterer foreningens regnskab (ind- og udbetalinger) mv.
– Gennem årene har vi fået et tæt og godt samarbejde med Odense Kommune.
Formanden rundede af med at sige, at han genopstiller og vil i givet fald arbejde for et godt
fællesskab i foreningen, samt en god økonomi.
Formanden takkede herudover den siddende bestyrelse, samt dræns udvalget for deres kæmpe
arbejde igennem året.
Efter formandens beretning fik Jørgen fra Havelodsselskabet ordet og kunne fortælle at jura
spørgsmål fremadrettet skal indsendes skriftligt, da Havelodsselskabet har besluttet at nedlægge
deres telefonsupport. Supporten fra Havelodsselskabet er primært blevet brugt af foreningens
bestyrelse.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
Der var blandede spørgsmål til regnskabet, særligt blev der spurgt ind til hvad
”medlemskontingent” dækker over. Medlemskontingent dækker over:
– Jordleje
– Kontingent til kreds og forbund
– Fælles renovation
– Skorsten (for dem som har egen skorsten)
– Fælles forsikring (for dem som er en del af fællesforsikringen)
Der var et ønske om at regnskabsaflæggelsen fremadrettet bliver mere specifik, så vi dermed
opnår større gennemsigtighed af regnskabet, eksempelvis ønskes det at der i stedet for
”medlemskontingent” står ”medlemskontingent (jordleje, foreningskontingent, renovation,
skorsten, forsikring) – kunne også angives som note.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
Budgettet blev gennemgået. Der blev spurgt ind til om budgettet var revideret – og det er det.
Budgettet blev godkendt med flertal.
6. Valg:
Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (på valg, modtager genvalg)
Henning (have 106) genvalgt
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (ikke på valg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (ikke på valg)
Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (på valg, modtager ikke genvalg)
Marcus (have143) havde besluttet alligevel at modtage genvalg. Genvalgt.
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Wioleta Brzozowska (ikke på valg)
Christian (have 23) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Per Friboe (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
Dennis (have 153) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (på valg, modtager genvalg)
Johanne (have 95) genvalgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen
Michael (have 11) valgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Michael Vang Hjort
Henrik (have 76) valgt
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
Bestyrelsen sørger efter konstituering for at afklare dette
• Evt. medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen Genvalgt
Trine Graversen Genvalgt
Gert Vinkel Genvalgt
• Bilagskontrollanter (2 personer)
Michael (have 11) valgt
Birgit (have 57) valgt
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn
Helge (have 122) genvalgt
Note: Hvis man går forbi det 6-kantede pumpehus og ser at lampen ved døren lyser rødt så kører
pumpen ikke. Giv da bestyrelsen besked.
Vurderingsudvalg:
Der manglede punkt vedr. vurderingsudvalg. 5 medlemmer blev valgt, disse skal på
vurderingskursus inden de kan foretage vurderinger.
Ved vurderinger skal det altid være et ulige antal vurderingsfolk, hvoraf max 1 fra bestyrelsen må
deltage.
Følgende blev valgt: Hans (have 26), Stefan (have 17), Christian (have 23), Dennis (have 153) og
Heidi (have 118).
7. Forslag fra bestyrelsen
A. Det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen
i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved
leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.
Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde
øje med evt. skader.
JA eller NEJ
25 stemmer for, 12 imod. Vedtaget.
B. Ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved
fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan
”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.
• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig
vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ
Der var flertal. Vedtaget.
3. På baggrund af kommunens pålæg om korrekt spildevandshåndtering foreslås det, at det
fremover skal være en pligt at have etableret samletank, hvis der er indlagt rindende vand i
kolonihavehuset.
• Vi stemmer om, der skal være pligt til samletank, hvis der er rindende vand i
kolonihavehuset.
JA eller NEJ
Forslaget falder da det allerede er et krav jf. §6 stk. 23 i tillægget til vores lejekontrakt med
Odense Kommune.
Flere medlemmer henviste til en anden regel som fremgår af Odense Kommunes hjemmeside,
som siger det er tilladt at have en dunk til spildevand, såfremt man kun har 1 afløb på grunden.
Bestyrelsen får bekræftet ved Odense Kommune hvilken bestemmelse der gør sig gældende –
informationen lægges på hjemmesiden.
4. Det foreslås, at vi igen etablerer et ordensudvalg, der refererer til bestyrelsen, med
ansvar for planlægning og afvikling af ”skidtrunderne”, samt for kommunikationen om
datoer til foreningens medlemmer.
• Vi stemmer om, om der skal nedsættes et nyt ordensudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Anette (have 26), Jørgen (have 6), Merete (have 126), Heidi (have 118) og Anette (have 45)
Note: Der blev valgt 5 ind, da der var mange der meldte sig. Der skal altid gå et ulige antal rund
(3 eller 5). Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.
5. Det foreslås at nedsætte et egentligt fællesarbejdsudvalg med reference til bestyrelsen,
der står for at planlægge og arrangere fællesarbejdsdagene, herunder udvælgelse af hvilke
veje, der skal møde, hvilke opgaver der skal løftes samt varetager kommunikationen ud i
foreningen.
• Vi stemmer om, der skal nedsættes et nyt fællesarbejdsudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Bjarne (have 74), Jørgen (have 3), Trine (have 13) og Henrik (have 76)
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
1. Fra Christina Bruun, have 38: Mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal
dyrkes med prydplanter / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
for at tilgodese biodiversiteten og samtidig bevare kolonihavestilen i nutid. Tillægshaverne
er ikke inkluderede i forslaget.
Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor
det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.
Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal
der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud •
Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at
2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men
2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling,
som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer
Vi tæller op, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændring – se
ovenfor.
Hvis JA:
• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget skal behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om vedtægterne skal ændres, så forslag 1. kan gennemføres.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes
med pryd / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
Forslaget faldt, da vi var for få fremmødte.
2. Christina Bruun, have 38: Referater fra diverse afholdte møder i bestyrelsen, kredsen,
Generalforsamling foreslås at blive videreformidlet til medlemmerne via hjemmeside /
opslagstavle i Infohus.
Bestyrelsen gør opmærksom på 1., at det sådan set allerede er en gældende regel /
procedure, at foreningens interne referater (altså bestyrelsesmøde og generalforsamling)
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Og at, 2. referater fra kreds, hovedbestyrelse
o.a. eksterne parter skal tilgås fra de pågældendes hjemmesider. Når der det sidste år har
været udfald mht. til interne referater, skyldes det ikke mindst Coronaen, men også en
mangel på arbejdskraft Bestyrelsen foreslår derfor, at:
Den til enhver tid siddende bestyrelse har fortsat ansvar for videreformidling af diverse
interne referater og det indskærpes, at den følger denne gældende procedure.
• Vi stemmer om, om generalforsamlingen vil indskærpe den til enhver tid siddende
bestyrelse hurtigst muligt at lægge diverse interne referater på hjemmesiden
JA eller NEJ
Der kunne stemmes om dette punkt, da dette allerede er en del af bestyrelsens arbejde.
3. Kåre Emil Hansen, have 149: der bestilles Nabohjælp-app; frivillig og gratis oprettelse
samt indkøb af skilt til 391,- til opstilling ved bommen.
• Vi stemmer om, om der skal etableres skilt og frivillig app.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
4. Christina Bruun, have 28: det foreslås, at de til enhver tid siddende udvalg kan findes på
hjemmesiden.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette sådan set allerede er gældende og minder om, at
dette er en forpligtelse, og at den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at der
løbende opdateres.
• Vi stemmer således IKKE
Der blev ikke stemt om dette forslag.
5. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås at fjerne kravet om, at der skal være havelåge i
alle haver, blot havenummeret er synligt fra vejen.
• Vi stemmer om, om kravet til havelåge skal bortfalde og der i stedet blot skal være tydelig
markering af havenummer, som kan ses fra vejen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
6. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås, at der gøres mere for fællesprojekter – både for
at tilgodese det sociale fællesskab i foreningen og for at sikre udførelse af større & mindre
arbejder. Konkret foreslås, at der omgående vedtages et antal ”drændage”, som lægges i
kalenderen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Som ved fællesarbejdsdagene skal der
være mødepligt. De, der af den ene eller anden årsag ikke kan lave drænarbejde, sørger for
kaffe, mad, etc.
• Vi stemmer om, om der skal indføres 2 – 3 ”drændage” årligt, hvor medlemmerne har pligt
til at møde op og sammen tilse dræn og udbedre evt. drænskader.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt, da det bliver håndteret via de almindelige arbejdsdage.
7. Dennis Ahlgreen, have 153: Det foreslås, at der ved frivilligt medlemsarbejde anlægges
en spændende, frodig og oplevelsesrig oase og naturlegeplads på den nuværende fælles
legeplads. Et rekreativt område for både børn og voksne.
• Vi stemmer om, om der ved frivilligt medlemsarbejde skal anlægges en naturlegeplads /
rekreativt område på fællesarealet ved den gamle legeplads
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
8. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at håndværkere må køre ind i området om vinteren
med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
Der gøres opmærksom på, at forslaget vil annullere generalforsamlingsvedtagelse af 19.
september 2021, hvor forsamlingen stemte for at stadfæste og videreføre forbuddet mod
kørsel på vejene om vinteren (når bortses fra indkørsel for politi, brand, beredskab,
ambulancetjeneste og akutkørsel fra Vores Elnet/Fynsværket).
• Vi stemmer om, om håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og
værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer
indkøbes hos autoriseret kloakmester
• Vi stemmer om, om foreningen fremover skal købe dræntilsyn, -vedligehold og –
reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Eventuelt
A. Der blev spurgt ind til de problemer der er med Slamson som ødelægger veje og hække på
Ågade. Bestyrelsen fortalte af haveejer har fået påbud om at fælde træer, som vil lette
passagen gennem havegangen for Slamson.
B. Vi blev gjort opmærksom på at H/F Baagø er blevet godkendt som ”Byvenlig forening”
hvilket er meget positivt for foreningens renommé.
C. Der blev efterspurgt om nogen har bi-venlige planter som de vil donere til bistaderne, så
er man velkommen til at kontakte Langgade 149. Der kommer et opslag i foreningshuset
som fortæller hvad bi-venlige planter er.
D. Der blev spurgt til om foreningen ikke skulle have hjertestarter. Det har på tidligere
generalforsamlinger været drøftet, men der mangler at blive indhentet tilbud/pris, som
kan tages med på en efterfølgende generalforsamling til beslutning. Birgit (have 57) sørger
for at få indhentet tilbud/pris.
E. Have 138 har en gul trækvogn som gerne må lånes hvis man skal have fragtet ting rundt i
haveforeningen i vinterperioden hvor biler ikke må køre i foreningen. Dette skal blot
aftales med haveejer.
F. Der blev spurgt til om der ikke kunne blive indkøbt fællespumper og slanger, som vi kan
bruge i det fælles dræns arbejde. Trine (have 13) fortalte at dræns udvalget allerede
arbejder på en løsning.
G. Afslutningsvis henstillede formanden til at bestyrelsesrelevante spørgsmål sendes direkte
til bestyrelsens mailen og ikke via foreningens Facebook gruppe, da bestyrelsen ikke er
aktive på Facebook