Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2020:

Tid: Onsdag d. 26 februar 2020 kl. 19:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Skal vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne –
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest onsdag 19/2-20 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2019 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening

Nyhedsbrev December 2019

December 2019
Julen er over os og i haveforeningen burde der ånde fred og ro. Dette er der dog ikke helt tilfældet i år, desværre. Bestyrelsen får en del henvendelser om dette og hint fra haveejer, dette trods haveforeningen jo officielt er lukke indtil 1 april 2020. Nogen af de henvendelser vi har modtaget er sågar endt hos Odense kommune, politi, og som får blikket hos foreningens udlejer Odense havn, Odense Kommune samt Kredsen til at rette blikket i retning af H/F Baagø.
Der er ikke kommet nyt fra kommunen vedrørende bebyggelse endnu.
Der er kommet nyt underskrevet tillæg til Foreningens lejekontrakt, hvor der blandt andet er ændringer i byggeregler (husk der skal søges om ALT byggeri). Det er enhver haveejers pligt at læse og sætte sig ind i foreningens love, regler samt lejebetingelser, hvilket måske også kan modvirke beskyldninger om person forfølgelse m.m. Tillæg er vedhæftet.
Bestyrelsen har vedtaget at foreningens vejnet, også uden for sæsonen, vedligeholdes og i den anledning bliver der p.t kørt fyld ud til huller og senere nyt top lag. De enkelte haveejer har pligt til at medvirke til vedligeholdes af foreningens vejnet og opfordres derfor til at udjævne det fyld der er udlagt.
Auto bom har været påkørt et par gange og derfor er der p.t opsat video overvågning som KUN dækker bommen og kun når den er lukket. Hvis bommen er blevet aktiveret af 2 bruger på samme tid kan den sommetider lukke halvt op/i, hvis du oplever dette aktivere da bommen og vent til den lukker helt i.
Torsdag d. 12/12 imellem 16 og 17 er bommen blevet ødelagt. Den er knækket ved roden og hænger i en tråd. Den er blevet bøjet ud af, altså inden fra haven og ud af. Ser ikke ud som den er påkørt af bil, i så fald må der være skader på bilen. Ligner mere forsætlig vold. Nogen der har set noget ?? Kamera er en attrap så vi har desværre ikke noget. Bestyrelsen vil ansøge hos kommune og politi om videoovervågning, desværre. Der er planlagt belysning af området. Loggen fra bommen er undersøgt.
Man spørger sig selv HVORFOR ??

Der har været tilfælde hvor der har været indkørsel på foreningens vejnet, trods alle veje er lukket, (vedtaget på generalforsamling 2017), bestyrelsen har valgt IKKE at låse disse af hensyn til Falck og redning. Der er indtil nu udstedt 4 straks bøder af 500,-.
Der prøve opsættes Led/sollys vejbelysning med bevægelses sensor enkelte steder i foreningen. Disse skal dog først bestilles og hjemkomme.

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.
MVH
Bestyrelsen

Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev november

Haveforeningen er nu lukket for denne sæson, en sæson hvor der har været travlt med diverse projekter. Bestyrelsen er nået i mål med de projekter der blev vedtaget på dette års generalforsamling.
Bestyrelsen er p.t. reduceret med et medlem som er sygemeldt. Bestyrelsen er langsomt gået i gang med at planlægge den fælles renovation som samtlige haveforeninger i kommunen er blevet pålagt og som er planlagt til at træde i kraft marts/april 2020. Mere herom på generalforsamling 2020.
Vejene er lukket for al privat kørsel indtil 1 april 2020, overtrædelse udløser en påtale samt gebyr på 500,-. Af hensyn til udrykning samt slamson er de interne bomme ikke låst.
Parkering på den store p-plads. Det er ikke tilladt at parkerer i ”hullet” mellem fællestoiletter og hæk. Vis hensyn og parkere så der bliver plads til så mange som muligt. Parkering af trailer er kun tilladt de anviste trailer pladser. Sørg for at disse står så tæt som muligt. Trailer må ikke parkeres på gange eller vejnet, p-pladser længer tid ad gangen.
Det er stadig enhver haveejers pligt at vedligeholde vejen til midten og ikke kun 2 gange om året. Der skal jævnes når der har været besøg af slamsuger.
Autobom kan sommetider stå halvt åben/Lukket hvis der er flere der forsøger at aktiver den på samme tid. Skulle det være tilfældet så sørg for ikke være i feltet for fotoceller inden du/I aktiver bommen igen.
Odense kommune var jo i foreningen i september måned og opmåle samtlige huse. Når kommunen er færdig med deres arbejde, sender de resultatet til bestyrelsen som så skal meddele og effektuerer de enkelte sager med de berørte haveejer. I høre så snart der er nyt.
Der hersker sommetider uenighed eller tvivl om hvad der er gældende i foreningen. Alle medlemmer er som havejer forpligtiget til at holde sig orienteret blandt andet igennem lejevilkår og ordensregler samt vedtægter, som derfor er vedhæftet denne mail.
MVH
Bestyrelsen
Foreningsvedtægt pr. 1. januar 2019 FINAL

Vedtægter OH-HF Baagø 2005

Standardlejevilkår

Dræn

Hej Alle

Vedr. Dræn

Selvfølgelig er vi forpligtiget til at vedligeholde og udvikle foreningens dræn. Det er dog en ret stor opgave og som tager sin tid, og kræver at der haveejer der melder sig til at deltage i arbejdet. Vi er ikke en boligforening men derimod en haveforening, det er ligesom blevet en kutyme at skrive til bestyrelsen og forventet at de ligger arbejdskræft til, foreningen er afhængig af at alle deltager i det arbejde der ligger forude. Vi har lige haft en uge med ekstremt nedbør og det skaber overflade vand som langsomt trænger ned i drænet. Der er dog steder hvor det er nødvendigt at kigge på hvad der kan gøres.
Pumpe og stort åbent dræn ser ud til at aflaste som det skal også i den forgangen uge. Det kan konstateres at der stadig er have ejer der udleder andet end regnvand og overflade vand til hoveddrænet, hvilket for det første IKKE er iorden og dernæst er medvirken til at dænet tilstoppes. Husk fællesskabet, det går ud over andre end dig og er medvirken til at true foreningens leje kontrakt med kommunen.

Nyt 16/10 2019

Fællesarbejde 20/10 kl 09.00
Opgaver:
1. Festtelt pilles ned og pakkes sammen
2. Træ på fælles areal der er gået til, skal skæres op og ryddes, Jørgen medbringer motorsav.
3. Have affald på fællesareal bortkøres, der er brug for trailer.
4. Huller i vej ved indkørsel, samt stykket hvor cykler passere forbi bom, fyldes med vejfyld. Der er kommet et nyt læs på P pladsen. Der er brug for skovle og evt. en trailer.
5. Presenning på foreningens container monteres. Der er brug for stiger.
6. EVT.

Til haveejer på Langgade der er kommet vejfyld i bunden af Langgade, til fyld af huller.

Næste arrangement:
Lukning af H/F Baagø Søndag d. 3/11 kl. 10 Foreningen er vært ved en lille en. Toiletter og bomme lukkes for denne sæson og åbnes igen 1 /4 2020

Vigtige nyheder

Hej
Autobom sættes i drift 6/9
Alle der har sendt mail eller lagt besked i postkasse er nu registreret
Har du indbetalt beløbet 380,- på Reg.:0828 Konto nummer: 919888 med angivelse af indbetaler samt have nummer, kan du få din fjernbetjening udleveret onsdag 4/9 mellem 18 og 19
De første 14 dage vil du kunne få adgang med koden:
123456 på kodetastatur.

Telefon nummer der skal benyttes til åbning af bommen:
0033661507924
nummeret er gratis at ringe op, ring først når du er i nærheden af bommen, da den ellers lukker igen.
(kan kun benyttes af bruger der er registreret med telefon og kun fra den telefon der er registreret)
Når bommen er åben kan den ikke lukke hvis du holder imellem de opsatte fotoceller
Hvis du har valgt nedenstående løsninger, skal du være klar over at du skal ud af bilen for at kunne aktiverer kodetastatur, men kun når du skal ud fra haveforeningen.
Kode tastatur: Almindeligt belyst kodetastatur hvor du indtaster den selvvalget kode. VIGTIGT der kan kun udleveres 1 stk. kode pr havelod, hvilket jo også skulle dække behovet for hver enkelte havelod. Der er max plads til 75 koder
Første gang bommen skal aktiveres kan du opleve lidt ventetid, da systemet først skal opdateres.
Der kan max. registreres 2 personer pr. havelod (dog ikke 2 med kode) dog skal alle have tilknytning til det pågældende havelod for at kunne registreres.
Der er fri passage forbi bommen for cykler, knallerter samt gående.
Al passage via autobom registreres i en log som er beskytte af datalovgivningen
Den enkelte haveejer er ansvarlig for al indkørsel via autobom.
Der udleveres kode til de faste leverandører, post, Slamson m.m.
Skal du have gæster eller leveret vare er det dit ansvar at sørge for passage for disse.

Indkaldelse til fællesarbejdsdag
Søndag den 29 september kl. 9
Brinken og Møllevej
Søndag 20 oktober, kl. 9
Have nummer: 3, 13, 14, 15, 20, 24, 31, 40, 47, 60, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 93, 99, 102, 107, 115, 119, 141, 144, 145, 147, 151, 154, 155

Husk at melde afbud på mail eller i postkasse hvis ikke du kan møde op.

Husk !
22/9 Høst gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard i teltet. Foreningen er vært ved en lille brunch.
Næste ordensrunde 2/10 i høre nærmere.