Forslag om fjerkræ

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag om at holde fjerkræ i haverne. (Max 3 pr. havelod.)

Forslaget lyder på at prøve med fjerkræ i haverne i en periode på 2 år for derefter at evaluere på generalforsamling i 2019 om det kunne være en god ide at fortsætte med.

En af de ting der taler for Ænder er bla. At der findes adskillige råd til, hvordan man får bekæmpet Dræbersneglene i sin have, men et af de bedste er absolut at bruge ænder som allierede i »krigen« mod sneglene. I stedet for at bruge flere aftener om ugen på at jagte sneglene med pandelampe og grill-tang så lader man ænder om at gøre det. Og de gør det gladeligt.

Moskus – berberiand – den stille jæger der smager godt. Denne and foretrækkes af mange. De ‘rapper’ ikke, hvæser allerhøjst lidt. De er meget omgængelige, tillidsfulde og kan blive meget tamme. Moskusænder smager rigtig godt, det er dem der bliver solgt under navnet berberiænder i supermarkedet.

En af de ting der taler for Høns i haven er at det I de senere år igen er blevet meget populært at holde høns i almindelige beboelseskvarterer. Høns skaber liv i haven, og er samtidig med til at gøre hustanden grønnere. Have og køkkenaffald som f.eks. græsafklip, ukrudt, frugtskræller, spiser hønsene med største velbehag og omdanner det straks til brugbare produkter som dejlige æg, kød samt gødning til din have.

Da der altid vil være rotter i naturen er det derfor vigtig at man holder sit fjerkræ på en sådan måde at det ikke tiltrækker dem. Dette gøres ved at opbevare foder i lukkede beholdere og ikke overfodre så der er levn til rotterne. Ligeledes er det en god ide at have huset til fjerkræet på ben så det ikke er muligt for evt. skadedyr at bygge rede og opholde sig under huset.

NYT NYT

Forslagets lovlighed er tjekke hos Hovedeforbundet samt H/F Baagø´s lejekontrakt med Odense kommune.
Konklusion: Forslaget kan godkendes under de forslået betingelser.

Projektleder Trine have 13 og 14

Vandmåler

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling 5/3 2017

1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.

Nyt:
Der er indhentet tilbud på målerbrønd samt vandmåler incl. diverse haner og fittings. Samlet pris incl. moms og levering: 1150,-
Arbejdsgang: Der etableres vandmåler i en havegang ad gangen og der startes fra bunden, det vil sige ÅÅgade først dernæst Langgade osv. Alle haveejer vil blive adviseret i god tid inden arbejdet igangsættes.
Dertil kommer fittings til eksisterende vandledninger. Samt udgift til minigraver
Der lejes en minigraver til opgravning omkring eksisterende stophane. De haveejer der IKKE ønsker at få “besøg” af en minigraver i haven SKAL sørge for selv sørge for at fritlægge stophane efter anvisning.

Samlet pris pr. haveejer med opgravning forventes at være 1500,-.

Økonomi: Haveforening står i første omgang for indkøb af vandmåler samt diverse. Når vandmåler samt brønd er etableret hos den enkelte haveejer skal der betales for installationen.
Projektleder Henning Lang