Nyhedsbrev 11/4 2018

Til haveejer i Baagø

Opkrævning af haveleje m.m. er på vej ud og bliver sendt på e-mail og omdelte i postkasser i haveforeningen til de haveejer der ikke er registreret med e-mail. Så hold øje i din mail boks og postkasse. HUSK at tjekke at alt er korrekt på din opkrævning. Vi har åbent på kontoret d.5/5 fra kl. 10 for indbetaling med kontanter, der kan selvfølgelig også indbetales via bank overførelse, husk at skrive havenummer på.
Det er jo nye folk i bestyrelse og alle skal lige finde fodslag så fejl kan opstå så her kommer en ny liste med indkaldelse til fællesarbejde:
22/4

4, 8, 14, 16, 23, 26, 30, 34, 44, 45, 47, 50, 55, 87, 98, 110, 120, 124, 126, 132, 139, 143, 145, 148, 152
6/5
3, 5, 6, 11, 20, 21, 35, 58, 60, 79, 82, 83, 90, 99, 108, 111, 115, 122, 128, 133, 141, 144, 147, 149, 153
17/6
4, 15, 19, 24, 29, 30, 39, 43, 57, 63, 72, 81, 84, 87, 92, 96, 100, 109, 119, 134, 135, 142, 151
5/8
2, 10, 25, 31, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 77, 78, 89, 93, 94, 114, 118, 122, 125, 141, 144, 146, 153
23/9
13, 23, 28, 32, 51, 53, 68, 70, 79, 82, 85, 86, 95, 103, 111, 120, 126, 132, 133, 138, 145, 147,
27/10
3, 9, 17, 27, 36, 44, 49, 56, 60, 62, 64, 67, 74, 88, 92, 104, 110, 116, 123, 131, 136, 140, 150,

Se her:
Gå 30 ruter og få en hjertestarter
Hjerteforeningen arbejder hver dag for at redde liv. Derfor giver det god mening for os, at der bliver sat så mange hjertestartere op i hele landet som muligt. Det kan I hjælpe med! Det er vigtigt, at hjertestartere placeres centrale steder, hvor folk mødes.
Gå 30 ruter i 2 timer og gør en forskel for dit nærmiljø. Vi glæder os til at tage imod jer!
Mere herom på flg, link :

Gå 30 ruter og få en hjertestarter


Hoved-forbundet har ændret regler for hvad vi må ændrer på i medlemsdatabasen i forbindelse med persondataloven (i kan læse om det på forbundets side), jeg har vedhæftet en pdf fil, hvor i kan læse herom og om hvordan i logger på forbundets side. I kan nu selv logge ind på forbundets side og ændrer jeres oplysninger. I kan også finde en elektronisk udgave af havebladet:
https://prod.cloudretailsystems.dk/dialognet/app-touch/#/news-category/1/item/765
Link til Kolonihaveforbundet:
http://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/
Da vi ikke længer kan rette e-mail i medlemsdatabasen,, er vi nød til at have egen liste med medlems info samt e-mail denne vil selvfølgelig være beskytte af persondataloven og bestyrelsen har tavshedspligt. Vi skal derfor stadig bede dig om at sende ændringer vedr. adresse og e-mail.
Aktivitets kalender for 2018
20/5 kl. 10 Pinse m/morgenbrød
23/6 Kl.18 Skt. Hans med bål og fællesspisning i teltet
21/7 kl.10 Sommermøde i teltet
25/8 kl.18 Sommerfest i teltet
23/2 2019 Generalforsamling.

Der kommer nærmere info vedr. hvert arrangement.
Der kan evt. komme flere arrangementer til, så hold øje på hjemmesiden og på mail.
Da vi ikke har et festudvalg i år, har vi brug for hjælp til at afvikle de ovenfor nævnte arrangementer. Så har du lyst til at hjælpe til ved et eller flere af arrangementerne høre vi meget gerne fra dig.
Der er åbent på kontoret hver mandag indtil 1 juli fra kl.17 til 18

MVH
Bestyrelsen

Bestyrelse referat 19/3 2018

Referart fra bestyrelsemøde d.19/3 2018

Tilstede: Malene, Henrik, Per, Kjell, Bjarne, Christina, Henning

1. Bestyrelsen behandlede emner til aktivitetsplan for kommende sæson, vil blive fremlagt på hjemmeside i nærmeste fremtid.

2.Planlægning og effektuering af forslag vedtaget på generalforsamling.

*Salg af haver: Malene og Henning opretter på hjemmesiden en portal hvor det kan ses hvilke haver der er til salg og prisen for disse.

*Tillægshaver: Som besluttet på generalforsamling vil det fra sæson 2019 kun være muligt at leje en tillægshave. Prisen hæves fra kr.100,00 til kr. 200,00.

Der vil i år blive udarbejdet lejekontrakt på alle tillægshaver hvor regler og pligter specificeres.

Der henvises til beslutning fra generalforsamlig samt centrale regler for tillægshaver.

*Ny samletank samt nyt toilet/baderum, Henrik påtager sig at få udarbejdet overslag på etablering af ny spildevandstank og særskilt overslag på nyt toilet/bad.

3.Eftersyn af vandmåler i brønde, Per og Kjell påtager sig dette arbejde. Såfremt nogen medlemmer har oplevet problemer med deres vandmåler bedes de rette

henvendelse til Per el Kjell.

4.Bestyrelsen har vedtaget at der er brug for en tablet i forbindelses med mange opgaver, samt at der er brug for en laser printer til de mange kopier der bruges.

5.Det er blevet besluttet at nogle af bestyrelses medlemmerne besigtiger vores afløbsrende fra dræn, det er blevet påpeget at den ikke fungerer og er fuld af slam samt

og den bruges som afløb fra toiletter m.m.

6.Ordensudvalget har fremlagt forslag til datoer for fællesarbejde, samt emner de mener bør prioriteres i den kommende sæson, der vil komme yderligere information senere.

7.under punktet evt var en kort snak om div emner.