Nyhedsbrev 20/6-2018

Skt. Hans aften kl 18 inviteres der til fællesspisning med medbragt mad og drikkevare i teltet. Grillen vil være klar til dem der ønsker at grille (jo det må den gerne) og foreningen vil være vært ved en øl, vin samt en kop kaffe og en lille en. Formanden har lovet at holde tale.
Hvis afbrændings forbuddet ophæves vil der være bål.
HUSK at medbringe eget service, tallerken, bestik og evt. glas.
(har du lyst til at give en hånd med høre vi gerne fra dig, eller måske vil du bage en kage)
RETTELSE: I bestyrelsesreferatet fra d.28/5 18 er der planlagt ekstra ordinær generalforsamling 24/6 vedrørende etablering af nye fællestoiletter. Vi har udsat indkaldelsen til august, da vi har brug for mere tid til at gennemarbejde projektet.

2 Haver er blevet opsagt, grundet manglende vedligeholdelse samt manglende respons på påtaler. Haverne overgår til foreningen og vil blive forsøgt solgt.

”SKIDTRENDEN” er der stadig problemer med, trods information og advarsler er der tilsyneladende medlemmer der ”tømmer” deres toilet i renden.
Der afventes tilbud på at udgrave renden der vender ud mod cykelstien, dette for at få den i niveau med haveforeningen og dermed kunne etablere nye dræn.
Hvornår må der køres med maskiner i foreningen?: Alle dage imellem 08.00 til 20.00
Næste arrangement 21/7. Sommermøde i teltet kl 10 her kan du få information fra bestyrelsen, stille spørgsmål m.m.
Bestyrelsen holder ferie fra 1/7 til 21/7.

Bestyrelse referat 28/5 18

H/F Baagø
Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Christina, Per, Malene , Henrik og Malene
Referent Malene
Ordstyre, Henning
Godkendelse af referat fra bestyrelses møde 5. maj 2018
Ikke fremlagt, Henrik har ikke skrevet referat.

Til Orientering
1. Formandens beretning
Henning har haft en samtale med Henrik Svanberg fra Odense Kommune, som kommer til haveforeningen for at kigge på spildevand og samletank.
Formanden eller bestyrelsen har ikke fået de fornødne informationer Odense Haveselskab i et stykke tid, Henrik har lovet at tage en snak med dem.
Bestyrelsen kan ikke på nogen måde acepterer udledning til det åbne dræn fra nogen haver.
Der bliver løbende taget miljøprøver og konsekvensen, hvis der findes udledning fra H/F Baagø kan i yderste instans være en opsigelse af lejekontrakten
Formanden på pegede vigtigheden af en god tone imellem haveejerne. Hvis der er klager eller andet, skal haveejeren sende en mail og ikke stoppe et bestyrelsesmedlem op.
Og at der skal være et fælles fodslaw i bestyrelsen, bl.a ved at vende tilbage til hinanden.
Alt hvad der laves af bestyrelsen er frivilligt arbejde og det er ikke OK at filme frivilligt arbejde.
Ang. Skrevne referater er det vigtigt at alt, hvad der bliver besluttet på bestyrelsesmøder får et tidsperspektiv, så det løbende kan følges op. I referatet skal der også stå hvem der står for den enkelte beslutning. Når referatet er skrevet sendes det ud på mail og hver enkelte bestyrelses medlem godkender det via mail.
Henning er så småt begyndt planlægningen af sommerfesten i august
2. Kasserens Beretning
Kørepenge skal afleveres 1 gang om måneden.

Bjarne har haft et møde med Maria (ex tern revisor) og får i næste uge besked af Maria om hvem der har betalt haveleje og hvem der mangler.
Der skal ved næste haveleje betaling påføres Navn og havenummer ved indbetaling til bank
3. Ordensudvalgets beretning.
Kjell og Malene er ved at lave en mere overskuelig liste over hvad der ses efter på de 4 årlige skidtrunder, da der har været en del forvirring omkring dette.
Poul Erik og Anne Margrethe har meldt sig frivillgt til at gå med på skridtrunderne.
Annette Jensen har meldt fra.
Bjarnes godkendelse fra sidste år, om at han må sætte bærbuske som ribs og solbær ved brombær hækken ud til havnegade er lagt som dokument på computeren.
Brombærhækken ud til Havnegade bliver dog fortsat klippet ned på fælles arbejdsdage.
4. Teknisk udvalgs beretning
Det åbne dræn kører upåklageligt
Per vil gerne have et overslag over hvilke haver der har brug for dræn og hvem der ønsker at ordne det selv samt hvem der ønsker teknisk udvalgs hjælp. Denne liste vil Henrik, Per og Kjell lave til næste bestyrelses møde.
Der er sat to nye vandmålerer i tillægshaverne. De skulle alle sammen virke.
Det bliver den enkeltes tillægshave lejers eget ansvar at lukke for vandet, afmonterer vandmåleren og opbevare det frostfrit vinteren igennem.
Alle vandmålere skal tjekkes igen og aflæses til næste bestyrelses møde
Plan for spoling af dræn bliver snarest lavet, her er frivillige meget velkommen.

4 Ang. Parkering, tages op i næste bestyrelses møde

5 Status på dræn, samletank, fællestoiletter og vejene
2 stk. 3500 l`s samletank koster ca. 48000 kr.
Fælles toiletterne med bad koster ca. 80.000 til 100.000 kr.
Her vil Bjarne undersøge hvad der står på investerings kontoen.
Henrik vil komme med en færdig tegning over fællesbygningen, som bliver fremlagt til Ekstra
Ordinær generalforsamling.
Der blev nævnt, at flere Låner en del toiletpapir fra fælles toilettet.
Christina vil købe 2 x slå til fællestoilettet, som nogle gange låser sig selv.
En have har fået godkendt et ekstra stykke jord til deres samletank. Deres haveleje stiger tilsvarende med den gældende km2 pris.
Henning og Henrik vil se om en tank på Kratvej ligger lovligt i jorden på Kratvejs p plads.

Til beslutning
1. Ekstraordinær generalforsamling vedr. fællestoiletter
Søndag den 24 juni 2018
2. Der skal om 14 dage fra dags være havenummer på alle trailere, der udsendes en bøde på 500 kr. til dem der ikke har fået nummer på
3. Det blev godkendt, at der gives 35 kr. pr vask af foreningens viskestykker, håndklæder, klude og duge.
4. næste bestyrelsesmøde tirsdag den 19 juni. 2018 kl 16.

Nyhedsmail Juni 2018

Nyhedsbrev juni 2018
Trailer
Der er stadig problemer med nummer på de trailer der er parkeret på foreningens p-pladser. De trailere der IKKE er nummeret inden d.17/6 18 vil blive pålagt et honorar på 500,-
Spildevand
Det er godt at se at der er flere og flere haveejere der får nedgravet samletank og får styr på spildevand. Der bliver jævnligt sendt en mail til foreningen fra kommunen med færdig meldinger af samletanke så vi på den måde kan følge med i hvilke haveejer der har samletank. Som vi har skrevet før, er der konstateret udledning af toilet og spildevand i det fælles åbne dræn ”skidt renden”. Der er ved samme lejlighed konstateret at der er koblet spildevands udledning til foreningens dræn system, hvilket er ulovligt. Vi har også tidligere skrevet om hvilke konsekvenser, det kan have for den enkelt havejer hvis det bliver konstateret at dette er tilfældet. HVORFOR nu den iver omkring spildevand? Det forholder sig sådan at der mere og mere intens bliver taget miljø prøver i Odense havn og på et eller andet tidspunkt rammer man evt. H/F Baagø og det er nærmest uoverskueligt at tænke på konsekvensen hvis det sker. Der er jo også det aspekt at de haveejere der har have ud til ”skidt renden ” skal leve med til tider en ulidelig lugt.
Hastighed
Der er til tider en rimelig høj hastighed på foreningens vejnet og derfor er hastigheden nedsat til 10 km. Dette gælder ALLE køretøjer, knallerter, cykler (altså for dem der kan køre så stærkt på cykel).
Langgade
Langgade er blevet repareret og pålagt ny underbelægning samt kørelag samt tromlet. Dette arbejde blev udført af teknisk udvalg og gav anledning til en til tider noget ophidset debat. Dette fik bestyrelsen til at gå i undersøgelses ”boksen”. Materialet som vi fik leveret var ikke helt som forventet, men dog (som man kalder det ISO godkendt) der blev givet grønt lys for kommunen. Så arbejdet forsatte og færdiggjort. Selvfølgelig bliver evt. ny belægning tjekket en ekstra gang fremover. HUSK at reglen i foreningen er at hver enkelt haveejer skal vedligeholde eget vejstykke ud til midten af vejen. Foreningen har materiale til huller liggende på den store p-plads som er til fri afbenyttelse. Der må KUN bruges dette materiale til vej og p-pladser.
Toiletpapir
ET suk fra gartner parret som er så gode og pligtopfyldende til at vedligeholde foreningens fælles områder, samt daglig rengøring af toiletter DER FORSVINDER TOILETPAPIR på mystisk vis? Måske meget store alliens bruger toiletterne om natten, hvem ved?
Dataloven
Den nye datalov er trådt i kraft og foreningen overholder denne så dine personlige oplysninger er sikret. Et opråb til tidligere bestyrelses medlemmer som evt. måtte ligge inde med papir der vedr. foreningen om at aflevere disse til bestyrelsen.
Dræn
Der er påbegyndt dræn arbejde i foreningen, dette har også givet lidt sværd slag for teknisk udvalg. Fremadrette bliver dette arbejde tilrettelagt så de berørte haveejer bliver adviseret i rimelig tid. De haveejere der IKKE vil have en gravemaskine i deres have, skal selv sørge for gravearbejdet inden for en fastsat ”deadline.
Afbrænding
Det er jo en helt fantastisk sommer vi har netop nu og skønt at se så mange der nyder deres have. Der er dog en bagside TØRKE derfor er AL afbrænding streng forbudt. Brug din ukrudts brænder med stor omhu, allerhelst lad den stå indtil vider, man ved jo aldrig hvor antændelig din nabo er.
Skorstensfejer
Opråb fra skorstensfejeren der nævner at alle ikke er lige ”kvikke” til at vende tilbage til ham når han har været på besøg og har brug for at komme ind og havejer ikke er der. Han sender ellers både mail og sms’er. Det drejer sig jo trods alt om vores alles sikkerhed
Fra formanden
Jeg har haft en længer dialog med Odense kommune blandt andet om spildevand (se afsnittet om spildevand). Kommunen (altså fra kolonihave afd. Jo sådan en er der skam nu) kommer på et eller andet tidspunkt på besøg for at rådgive og bestige. Skulle der være havejer der evt. har en samletank der ikke er godkendt men evt. har muligheden for at blive det, så ret henvendelse til mig da de villige til at kigge på disse. Vi havde en dialog om bebyggelse og kommunen har til hensigt at ændrer den regel om højde på byggeri fra 3,5 m (vedtaget i OHS 2016) tilbage til 4,5 m. Godt for nogen, ærgerligt for andre. Jeg nævnte at jeg/vi ikke får disse meddelelser/mails fra OHS som de er forpligtet til at videresende, dette ville man tage op med OHS . (OHS: Odense Havelodskab , Kredsen for Odense)
Der har været en del konflikt løsning blandt medlemmer og dette har givet anledning til rygter. Undskyld men man kan ikke andet end tænke hvorfor dog ? ALLE er mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen, skrive en mail eller brev og kontoret er åben hver mandag 17-18 netop af samme grund.
HUSK at værdsætte det store arbejde teknisk og ordensudvalget laver.
Tak for det store frivillige arbejde der lægges for dagen af foreningens medlemmer.
Velkommen til alle nye haveejer, tag godt imod dem.

Kommende arrangementer:
23/6 Kl.18 Skt. Hans med bål og fællesspisning i teltet. Opslag og mere info følger

21/7 kl.10 Sommermøde i teltet. Information fra bestyrelsen om hvor lang vi er i det arbejde der blev os pålagt ved generalforsamlingen. Hvad går vi i bestyrelsen og tænker på ? Spørgsmål fra hoften modtages. Opslag og mere info følger

25/8 kl.18 Sommerfest i teltet. Årets store brag af en sommerfest er godt på vej. Musikken er bestilt, det samme er maden. Der er jo ikke noget festudvalg i år så vi mangler nogen hænder der vil hjælpe til. Har du lyst og overskud så henvend dig. Husk at sætte dagen af der er begrænset deltager på 55 personer (måske lidt flere hvis vejret er godt) opslag og mere info følger.

GOD SOMMER TIL JER ALLE
MVH
Bestyrelsen