Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018
Nyhedsbrev november 2018
• Først skal jeg beklage at denne mail kommer lidt sent. Min PC har i den grad drillet, hvilket har gjort at jeg tabte alle data, mail adresser m.m. Så er der jo heldigvis noget der hedder backup, men alligevel har det taget sin tid. Nå men nu fungere det 
• Søndag den 4/11 kl. 10 invitere vi til lukning af H/F Baagø for sæson 2017/2018. Fælles toiletter samt bomme vil blive lukket indtil 1/4 2019.
• Den ny etableret udskylningsvask, til brug for tømning af camping toiletter og spildevand, vil kunne bruges hele året. I åbningssæsonen er der vand til udskylning derefter skal man selv medbringe vand til udskylning. Vasken må KUN benyttes til tømning af camping toiletter med dertil beregnet kemikalier, samt spildevand fra køkken. VASKEN SKAL RENGØRES OG UDSKYLDES EFTET HVERT BRUG.
• H/F Baagø har i dag 58 etableret og godkendte samletanke ud af 138 haveejer, det er godt stykke på vejen hvilket er flot, dog skal vi minde de haveejer der IKKE har en lovlig samletank og som udleder spildevand i naturen eller har etableret toilet, om at få lovliggjort forholdet snarest. Bestyrelsen vil i april/maj fortage en besøgs runde i samtlige haver der ikke er registret med godkendt samletank og som udleder spildevand.
• Vandet til tillægshaver er allerede lukket, men til de enkelte haver forbliver det åbent. Det vil sige at hver enkelte haveejer SELV SKAL LUKKE FOR VANDET, SAMT SØRGE FOR AT DER ER LUFTET UD I DET INTERNE RØRSYSTEM. Dette gøres i målerbrønden. HUSK at foreningen kun har ansvar for vandforsyning indtil målerbrønd, en god ide er jævnligt at tjekke målerstand og rør nettet. Alle vandmåler vil blive aflæst primo november, og derefter vil forbrugsafregning udsendt. Lejer af tillægshaver skal selv sørge for at opbevare vandmåler, de er allerede afmonteret og ligger ved den enkelte tillægshave.
• Dræn arbejde er påbegyndt for enden af Langgade og forsætter så længe det er muligt i 2018 og genoptages i foråret 2019.
• Kommunen og byggeregler. Der er kommet nye byggeregler til samtlige foreninger i Odense kommune, som på en eller anden måde også kommer til at gælde for H/F Baagø. Grundet de kontraktlige forhold som H/F Baagø har, skal der dog udfærdiges et kontrakttillæg som er på trapperne og så snart det er det vil det det blive distribueret til jer alle. Med hensyn til ansøgning om byggeri skal ansøgning sendes til kommunen og når der forligger en godkendelse, skal en kopi heraf afleveres til bestyrelsen, inden byggeriet påbegyndes. Bestyrelsen har ansvaret for den endelig færdig meldes af byggeriet og byggeriet er altså ikke lovligt hvis ikke denne procedure overholdes og byggeriet kan IKKE vurderes med ved en handel. Der er desværre havejer der ikke overholder denne procedure. Foreningen har forsat et godt samarbejde med Odense Kommune.
• Der må benyttes motoriseret redskaber i tidsrummet 09.00 til 20.00 alle dage.
• Veje i H/F Baagø og kørsel med større lastbiler. Vi skal minde om at kørsel med større lastbiler, ikke er tilladt på foreningens vejnet, uden bestyrelsen er orienteret og godkendt kørslen. Der har været et par tilfælde hvor dette har været sket og hvor der har været sket skade på andres hække m.m. og i sådanne tilfælde skal vi kunne pålægge den ansvarlige haveejere ansvaret for genetablering. Der er har desværre også været tilfælde hvor el skabe og telefon bokse har været påkørt, uden nogen har taget ansvaret herfor. HUSK at det er den enkelte havejer der har ansvaret for kørslen af gæster og leverandøre. Bestyrelsen er i gang med et regelsæt for bredde på de interne veje og for træer og buske der hænger ud over vejene.
• Husk at evt. konflikter løses bedst ved at tage en samtale imellem de involveret parter inden det evt. lander på bestyrelsens bord.
• Vi takker for en god og travl sæson og ses til GENERAL FORSAMLIGEN 23/2 2019.

Sladder – brok – rygter. Hvad er hvad, hvad er OK og hvad er ikke? Det er vigtigt først og fremmest at skille de tre begreber ad.
Sladder
Sociologen Hans Henrik Philipsen mener, at sladder er socialt vigtig for os mennesker, for at indgå i en social sammenhæng. Kan man ikke sladderreglerne, er man udenfor og har svært ved at begå sig i en gruppe. Han kommer med eksemplet hvis man har været væk fra sin arbejdsplads i en længere periode, er den bedste måde at blive opdateret på, ved at sidde i frokoststuen og bare lytte til den generelle sladder der er. Så som ’har du hørt at Bente er gravid? ’ Denne form for sladder er også efter min mening ganske OK og en netop del af det at være i en social gruppe. Det er den form for social samtale, der gør at vi knytter bånd til hinanden. Ud fra grundtanken om at – hvis det er rigtigt kommer det jo alligevel frem.
Brok
Handler det om utilfredshed er det meget enkelt: Henvend dig til dem der kan gøre noget ved det og spar tid. Eks ’Det er for dårligt at maden i kantinen er så elendig! ’. Inden for retorikken er der et begreb der hedder mediater of change – som jeg oversætter med, dem der kan gøre noget ved det. Eller dem der kan påvirke situationen i en gunstig retning for så mange som muligt. Hvad nytter det at brokke sig til sine kolleger over maden i kantinen, ja med mindre de arbejder i kantinen? Hvem kan gøre noget ved problemet? Sig det til dem. Alle arbejdspladser og steder hvor flere mennesker er samlet kunne med fordel have en brokkasse.
Rygter
Sætningen ’Vi skal nok skære ned, hvem mon skal fyres? ’ Eller ’har du hørt at chefens kone er han utro’ eller det der er værre. Hvad er forskellen på rygter og sladder? Det, der er forskellen er, som sagt den intention der ligger bag. De to eksempler i starten, kan være social acceptabel sladder, hvis det gøres for at få en større viden om hvem der gør hvad med hvem, det hyggelige og det joviale. Til gengæld, hvis det kommunikeres for enten at hævde sig selv eller andre, eller nedgøre de involverede så er det rygte. Og rygter er skadeligt, så stop det.