Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev november

Haveforeningen er nu lukket for denne sæson, en sæson hvor der har været travlt med diverse projekter. Bestyrelsen er nået i mål med de projekter der blev vedtaget på dette års generalforsamling.
Bestyrelsen er p.t. reduceret med et medlem som er sygemeldt. Bestyrelsen er langsomt gået i gang med at planlægge den fælles renovation som samtlige haveforeninger i kommunen er blevet pålagt og som er planlagt til at træde i kraft marts/april 2020. Mere herom på generalforsamling 2020.
Vejene er lukket for al privat kørsel indtil 1 april 2020, overtrædelse udløser en påtale samt gebyr på 500,-. Af hensyn til udrykning samt slamson er de interne bomme ikke låst.
Parkering på den store p-plads. Det er ikke tilladt at parkerer i ”hullet” mellem fællestoiletter og hæk. Vis hensyn og parkere så der bliver plads til så mange som muligt. Parkering af trailer er kun tilladt de anviste trailer pladser. Sørg for at disse står så tæt som muligt. Trailer må ikke parkeres på gange eller vejnet, p-pladser længer tid ad gangen.
Det er stadig enhver haveejers pligt at vedligeholde vejen til midten og ikke kun 2 gange om året. Der skal jævnes når der har været besøg af slamsuger.
Autobom kan sommetider stå halvt åben/Lukket hvis der er flere der forsøger at aktiver den på samme tid. Skulle det være tilfældet så sørg for ikke være i feltet for fotoceller inden du/I aktiver bommen igen.
Odense kommune var jo i foreningen i september måned og opmåle samtlige huse. Når kommunen er færdig med deres arbejde, sender de resultatet til bestyrelsen som så skal meddele og effektuerer de enkelte sager med de berørte haveejer. I høre så snart der er nyt.
Der hersker sommetider uenighed eller tvivl om hvad der er gældende i foreningen. Alle medlemmer er som havejer forpligtiget til at holde sig orienteret blandt andet igennem lejevilkår og ordensregler samt vedtægter, som derfor er vedhæftet denne mail.
MVH
Bestyrelsen
Foreningsvedtægt pr. 1. januar 2019 FINAL

Vedtægter OH-HF Baagø 2005

Standardlejevilkår