Årsplan

Datoer for arrangementer i Baagø haveforening

2. april: Haven åbner.
Foreningen er vært med kaffe, morgenbrød og en enkelt.

5. juni: Lader vi pinsebrunchen danse
Foreningen er vært med brunch, kaffe og en enkelt

23. juni: Sankthansaften
Spis sammen, sang og bålhygge,
(hvis der er nok tilslutning kan der laves fælles indkøb til spisning)

10. september: Jubilæumsfest! Haveforeningen fylder 80 år
Vi arrangerer en stor fest med 3-retters menu, musik og dans!
Arrangementet vil være med tilmelding og en mindre egenbetaling

Skulle du sidde med en smadder god ide til arrangement som du kunne tænke dig at være torveholder på, så lad os høre fra DIG.

Tilmeldinger og nærmere information kommer senere.
Til diverse arrangementer vil der være brug for hjælpere, dette kommer der også udmelding om senere.

Datoer for fællesarbejde:
9. april Have: 1,10,21,30,40,50,59,68,80,88,98,109,119,129,138,146,154
23.april Have: 2,11,23,31,43,51,60,70,81,89,99,110,120,131,139,147,155
21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156
18.juni Have: 5,15,25,34,45,53,62,72,83,92,103,113,123,133,141,149,157
13. august Have: 6,16,26,35,46,55,63,73,84,93,104,114,124,134,142,150,158
3. september Have: 7,17,27,36,47,56,64,77,85,94,105,115,125,135,143,151
1 oktober Have: 8,19,28,38,48,57,66,78,86,95,106,116,126,136,144,152
22. oktober Have: 9,20,29,39,49,58,67,79,87,96,108,118,128,137,145,153
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.

Nogen af fællesarbejderne er dedikeret til dræns arbejde da dette er meget vejrafhængigt, tages der forbehold for datoændring. Der kan evt. blive tale om ekstra dage til spuling af dræn samt oplæring heri.
Husk at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Hvis du er hindret i at deltage den dato du er sat på, bedes du melde afbud pr mail til haveforeningen og skrive hvilke datoer du evt. kan i stedet. Mailadresse ved afbud: faellesarbedebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,-

Fælles og fest udvalg
Datoer for arrangementer i Baagø haveforening 22

Nyhedsbrev Marts 2022

Nyhedsbrev martsNyhedsbrev marts 2022
Vi ser vist alle frem til at haveforeningen åbner for sæson 2022. Bomme til indkørsel i resten af foreningen bliver åbnet/fjernet 1 april samt fælles toiletter åbnes.
Lørdag d. 2 april er der officiel åbning ved foreningshuset og foreningen vil være vært ved en kop kaffe morgenbrød og en lille en, samt en lille fællessang (medbring gerne instrument)
Husk regler om støj i foreningen: Der må ikke bruges el og maskinværktøj kl.0800 og efter kl. 19 i hverdage og før kl. 0900 og efter kl. 18 i weekender. Der må IKKE afspilles elektronisk musik i haven. Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i samme tidsrum.
Have afbrænding: Det er ikke tilladt at fortage afbrænding af have affald. Det er tilladt at have et ildsted/bålsted.Trailer:
Alle trailer skal parkeres på Pilely (dog ikke ud til foreningens åbne dræn rende) eller egen have.
Der vil i år være fokus på :
Grunde hvor der er byggematerialer i haven og som har stået der i længer tid.
Grunde som ikke passes, eller på anden vis er rodet.
Veje der skal have ny belægning.
Fundament til nyt foreningshus.
Indkørsel ind til haveforeningen sættes i stand
Kommunen vil komme på besøg og tjekke spildevand hos haver der IKKE har spildevandstank.
Dobbelt eller meget brede hække, der går udover skellinje, vil blive bedt om at få dem klippet ind ( så de svare til skel linjen i haven og ud mod vej)
Nyt udvalg for fællesarbejde (valgt på generalforsamlingen):Dræn arbejde, oversigt til fællesarbejde samt sociale sammenkomster er vedhæftet. Husk at tjekke hvornår du er indkaldt og sæt kryds i kalenderen.
Nyt ordensudvalg (valgt på generalforsamlingen):Vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen, start april.
Bestyrelsesmøder:Der afholdes bestyrelsesmøde 1. gang om måneden (eller efter behov) første lige uge i måneden onsdage kl 16.
Kontoret holder åbent onsdage mellem 17 og 18 (dog ikke når der afholdes bestyrelsesmøde) første gang d.6/4
Autobom:Der er ved at være ret så meget kuk i koderne til autobom, de udleveres rask væk. Derfor vil der komme en” turn around” senere på året.
Fra Generalforsamlingen 2022 vigtigt at huske:
Det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen
i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved
leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.
Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde
øje med evt. skader.
JA eller NEJ
25 stemmer for, 12 imod. Vedtaget.
B. Ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved
fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan
”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.
• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig
vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ
Der var flertal. Vedtaget.
HUSK at H/F Baagø har 80 års jubilæum i år (husker det som det var i går) kom og være med til at fejre det
MVH
Bestyrelsen