Nyhedsbrev juni 2022

H/F Baagø – Nyhedsbrev
________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev juni 2022. H/F Baagø

Sommersæsonen er kommet godt i gang og forhåbentlig nyder I alle jeres haver. Også alle I nye, der kommet til i løbet af foråret. Velkommen til jer alle.

Vi minder lige om et par af de almindelige regler for ophold i og brug af haverne:

Støj:
• Der må ikke afspilles elektrisk forstærket musik i haverne.
• Det er kun tilladt at anvende havemaskiner, plæneklippere, motorsave, hækklippere, gravemaskiner, etc. i følgende tidsrum:
• Hverdage fra kl. 08:00 til kl. 20:00
• Weekend og helligdage fra kl. 09:00 til kl. 18:00

Veje og hække:
• Rigtig mange reparerer – på eget initiativ – vejene i foreningen. Bestyrelsen sørger for, at der jævnligt bliver leveret vejfyld, så vi ikke løber tør.

• Da der skal tømmes samletanke tit, SKAL alle hække ud til vejen klippes og vedligeholdes så ofte som det er nødvendigt for, at Slamson kan passere uhindret. Det er p.t. nødvendigt i bunden af Møllevej samt på Kratvej og Ågade og på Hjørnet på Møllevej samt ved hjørnet på Kratvej.

• Hække skal klippes inden 1/7 22

Både/biler og byggeri:
• Der må ikke køres ind og parkeres i haven med bil.
• Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange. I øvrigt skal der være fri passage for såvel havelejere som udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
• Der må ikke være større både i haven.
• Hastighedsbegrænsningen på 15 km SKAL overholdes.

Ordensreglerne er til almindelig orientering vedhæftet mailfremsendelse af dette nyhedsbrev.

Aktivitetsplan 2022

23. juni:
Sankt Hansaften
Spis sammen (medbring selv din mad – og del eventuelt med naboen), sang og bålhygge.
Program:
• Kl. 18:00: Grillen tændes. Medbring selv kød (eller andet) samt tilbehør m.m. HUSK også service.
• KL. 20.00: båltale ved Formand Henning Lang
• KL. 20.20: Sankt Hansbålet tændes og der synges midsommervise. Medbring gerne instrumenter.
Foreningen er vært ved en øl/vand eller et glas vin.

10. september:
Jubilæumsfest! Haveforeningen fylder 80 år og vi arrangerer en stor fest med 3-retters menu, musik og dans!
• Arrangementet vil være med tilmelding og en rimelig egenbetaling
• Festudvalget får brug for et antal frivillige, der vil hjælpe med bl.a. pyntning af telt, forberedelse af mad oprydning dagen efter, etc., etc.
• Nærmere information om bl.a. tilmelding følger.

HUSK AT SÆTTE DENNE DATO AF TIL ET BRAG AF EN JUBILÆUMSFEST

September:
Høstgudstjeneste ved Biskop Emeritus Kresten Drejergaard.
• Datoen er ikke helt på plads endnu, men bliver medio / ultimo september. Efter gudstjenesten er der fællesbrunch og derefter hjælpes vi om at tage teltet ned for sæsonen.

Skulle du sidde med en smaddergod ide til et fællesarrangement, som du vil være tovholder for, så skriv til bestyrelsen.

Arbejdsdage 2. halvår 2022
• 13. august Have: 6, 16, 26, 35, 46, 55, 63, 73, 84, 93, 104, 114, 124, 134, 142, 150 &158
• 3. september Have: 7, 17, 27, 36, 47, 56, 64, 77, 85, 94, 105, 115, 125, 135, 143 & 151
• 1 oktober Have: 8, 19, 28, 38, 48, 57, 66, 78, 86, 95, 106, 116, 126, 136, 144 & 152
• 22. oktober Have: 9, 20, 29, 39, 49, 58, 67, 79, 87, 96, 108, 118, 128, 137, 145 &153
Alle dage fra 9 til 12.00
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.

Sommerferie:
Bestyrelsen holder sommerferie i perioden f.om. 4 juli t.om. 31. juli
• Der svares ikke på mail og kontoret er lukket.