Nyhedsbrev august / september

H/F Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev august / september 2022
Høstgudstjeneste 2022
• Igen i år afholder biskop emeritus Kresten Drejergaard høstgudstjeneste i festteltet. Det foregår søndag d. 18. september 2022 kl. 10:00 i festteltet.
Der er gratis fællesbrunch efter endt gudstjeneste (ca. kl. 11:00), hvortil alle er velkomne – også de, der ikke ønsker at deltage i gudstjenesten.

Årets præmiehaver er:
• H/F Baagøs ærespræmie: Have nr. 126, Merete Vincentz Jensen 36 Point
• Kolonihaveforbundets 1. præmie: Have nr. 128, Per Nielsen 35 points
• Øvrige præmierede: Have nr. 72, Maria Mollerup 33 Point
Have nr. 14, Trine G. Gravesen 32 Point

Bommen ved hovedindgangen:
• Sagen er stadig under behandling ved skadevolders forsikringsselskab. Vi forventer dog snarest at få en afgørelse, så en ny kan sættes op.

Renovation 2022/2023.
• Det er tid til enten at forny eller at ny-tilmelde sig renovation med små individuelle beholdere. Odense Renovation opgiver prisen til 1000,- for et år (dog med det forbehold, at der kan komme en stigning i 2023), med tømning hver 14 dag.
• Der kan kun tilmeldes på mail baagoehaverne@gmail.com. Vigtigt: skriv #Renovation i emnefeltet og husk også at anføre havenummer.
• Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af 1000,-. Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #Renovation og angive havenummer.
• Tilmelding senest 26. september 2022

OBS: De store fælles renovationsbeholdere bliver i lighed med sidste vinter fjernet i perioden 31. oktober 2022 – 1. april 2023. Ønsker man ikke at tilmelde sig den individuelle tømning i vintersæsonen, skal man selv bortskaffe sit affald på anden (lovlig) vis.

Kørselshastighed på vejene:
• Flere har klaget over for hurtig kørsel på foreningens veje. Der mindes om, at hastigheden højst må være 10 km. / tm. Kan vi hjælpes at med både at huske det selv og indskærpe det overfor gæster eller leverandører?
Vintersikring af foreningens dræn:
• Årets sidste 2 fællesarbejdsdage (d. 1. og d. 22. oktober) er afsat til udbedring og spuling af drænene samt andet relevant drænarbejde. OBS: Det er IKKE tilladt at udføre drænarbejde på dræn i egen have, hvis disse tilsluttes foreningens dræn, uden forudgående tilladelse og godkendelse.
• Arbejdsdage 2. halvår 2022
• 3. september Have: 7, 17, 27, 36, 47, 56, 64, 77, 85, 94, 105, 115, 125, 135, 143 & 151
• 1 oktober Have: 8, 19, 28, 38, 48, 57, 66, 78, 86, 95, 106, 116, 126, 136, 144 & 152
• 22. oktober Have: 9, 20, 29, 39, 49, 58, 67, 79, 87, 96, 108, 118, 128, 137, 145 & 153
Alle dage fra 9 til 12.00
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.
Bestyrelsen i H/F Baagø
Nyhedsbrev august september 22

Jubilæumsfest 2022 Baagø

Haveforeningen Baagø

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________________________________________

Haveforeningen fylder 80 år og i den anledning inviteres hermed til et brag af en jubilæumsfest

Lørdag d. 10. september i teltet

Vi starter kl. 18:00 med velkomstdrink. Så serveres der treretters middag og – efter nogle festlige indslag –
bliver der musik & dans. Festudvalget & bestyrelsen håber at se jer alle sammen.

Alt det praktiske:
• Pris pr. deltager: 175,- pr. person (børn under 15 år 90,- og børn under 9 år gratis)

• Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #fest og angive antal personer samt navn & havenummer

• Har man ikke lyst til eller mulighed for at deltage i spisningen, er det selvfølgelig muligt (gratis) at komme senere og deltage i festen, når middagen er færdig

• Tilmeldingsfrist: 27. august kl. 18:00 – senere tilmelding er af hensyn til indkøb ikke mulig

• Medbring selv tallerkner, glas, bestik, etc.

• Baren vil være forsynet med øl, vand & vin, der kan købes for rimelige priser – og overskuddet går selvfølgelig lige tilbage til foreningen. Der er ikke mulighed for at medbringe egne drikkevarer

Og (noget af) alt det sjove:
• Gert fra have nr. 111 og en flok af hans musikalske venner står for musikken

• Har nogen af jer festlige indslag, som I ønsker at underholde med, er det meget velkomment. Giv besked til Jan fra have nr.: 45, mobilnr.: 4058 8918, der vil fungere som aftenens toastmaster

Din hjælp er vigtig:
• Der er brug for folk, der vil pynte telte og borde om formiddagen forud for festen. Giv besked til Trine, mobilnr.: 2560 1537, hvis du vil give en hånd med

• Vi har også brug for hjælpere i køkkenet og til servering & afrydning. Henvend dig til Henrik på mobilnr.: 5364 2061

• Endelig er der brug for et positivt og talstærkt oprydningshold, der vil rydde op efter festen. Dette foregår søndag formiddag. Vi starter kl. 11:00. Giv besked ved at skrive til foreningens mailadresse: baagoehaverne@gmail.com. Husk at angive navn & havenummer.

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst og lejlighed til at deltage og ser frem til en fabelagtig fejring af vores forenings 80-års jubilæum

med venlig hilsen festudvalg & bestyrelse.

Jubilæumsfest – invitation