Dræn

Hej Alle

Vedr. Dræn

Selvfølgelig er vi forpligtiget til at vedligeholde og udvikle foreningens dræn. Det er dog en ret stor opgave og som tager sin tid, og kræver at der haveejer der melder sig til at deltage i arbejdet. Vi er ikke en boligforening men derimod en haveforening, det er ligesom blevet en kutyme at skrive til bestyrelsen og forventet at de ligger arbejdskræft til, foreningen er afhængig af at alle deltager i det arbejde der ligger forude. Vi har lige haft en uge med ekstremt nedbør og det skaber overflade vand som langsomt trænger ned i drænet. Der er dog steder hvor det er nødvendigt at kigge på hvad der kan gøres.
Pumpe og stort åbent dræn ser ud til at aflaste som det skal også i den forgangen uge. Det kan konstateres at der stadig er have ejer der udleder andet end regnvand og overflade vand til hoveddrænet, hvilket for det første IKKE er iorden og dernæst er medvirken til at dænet tilstoppes. Husk fællesskabet, det går ud over andre end dig og er medvirken til at true foreningens leje kontrakt med kommunen.