Nyhedsbrev oktober / november 2020

Nyhedsbrev oktober / november 2020

Havesæsonen 2020 går på held og haveforeningen lukker snart, helt nøjagtig om 4 dage, nemlig på søndag d. 1. november kl. 11.
Sæsonafslutning:
Foreningen har, som vi plejer, inviteret medlemmerne til en lille festligholdelse af lukningen. Men grundet det stigende Corona-smittetryk, ser vi os nu nødsaget til at aflyse i år. Der vil således alligevel IKKE blive et fællesarrangement i forbindelse med lukningen.

Søndag d. 1. november kl. 11:00 lukkes:
• Fællestoiletter og
• Vand til tillægshaver
• Bommene ved indkørslerne til Langgade, Ågade, Kratvej, Møllevej, Brinken lukkes og låses. (Politi og Redning samt Slamsuger har kode til at komme ind ligesom de også har til hovedbommen). Alle biler, trailere m.m. SKAL være ude af gaderne inden søndag d. 1. november. Der kan IKKE gives dispensation til indkørsel på gaderne.
• Den store p-plads kan forsat benyttes under hensyntagen til, at der IKKE må parkeres ved tilkørsel til renovation. Ligeledes anmodes om at der parkeres under hensyn til at der er plads til alle.
• Den ugentlige kontortid stopper (sidste ordinære åbningsdag onsdag d. 28. oktober).

Renovation:
Vi har jo i år fået fællesrenovation og det har ikke været uden udfordringer. Bestyrelsen minder derfor endnu en gang om, at der ikke er en viceværtfunktion knyttet til håndteringen af affaldet. Det er – som det altid har været – den enkeltes ansvar, at affaldet bortskaffes korrekt. Det er således en fællesopgave at forhindre, at der sker overfyldning. Videre er det også den enkeltes ansvar at sortere affaldet efter renovationsvæsnets retningslinjer og vejledninger.

• Tømning: Pr. 1. november, hvor sæsonen slutter, går vi ned på 14-dagestømning (modsat sæsonens ugetømning). Og vi henstiller til derfor til skærpet opmærksomhed på fornuftig anvendelse af containerne.

• Forsøget med afhentning af storskrald blev en bragende fiasko. I stedet for sorterede bunker, som renovationsvæsnet kræver for at kunne opsamle med grab, opstod der en arrig blanding af alt muligt. Også ting, der slet ikke hører til i storskrald, var at finde i virvaret. Konsekvensen blev, at Odense Renovation nægtede at afhente. Vi bad derfor de respektive ejere af affald i storskraldsbunken om selv at få det fjernet. Det var der nogen, der tog alvorligt og andre, der ikke gjorde. Så meget for fællesskabet! Heldigt at 2 af vores medlemmer (Jesper & Morten) helt frivilligt påtog sig at køre 5 trailerlæs usorteret skrammel på genbrugspladsen og sortere derude. En meget stor tak til dem.

Ingen tvivl om, at vi på den kommende generalforsamling igen er nødt til at drøfte affaldshåndtering.

Vejfyld & -reparation:
Der en del haveejere, der har været ude og reparere veje på egen hånd. Dejligt, at I har taget initiativ. Der er stadig lidt vejfyld tilbage i bunken, så det er fortsat muligt at hente et læs og fylde huller.

Drænarbejde
Der har været gang i drænarbejde rundt om i haveforeningen, dog mest på fællesområder og på den hårdtangrebne Langgade. I den forgangne weekend bad vi om hjælp og heldigvis mødte der en del op.
Det viste sig desværre, at der var nogle ødelagte dræn. Disse skader er bl.a. opstået i forbindelse med gravearbejde i ved installering af strøm, vand og tanke. Vi minder derfor om, at det er den enkelte haveejers pligt at orientere bestyrelsen om skader på dræn i og uden for egen have OG selv sørge for udbedring. Der må IKKE graves i foreningens veje uden bestyrelsens forudgående vidende og godkendelse.

Drænarbejdet forsætter, så længe vejret tillader det og der kan findes mandskab og tid. Henrik fra have 76 har utrætteligt kørt gravemaskinen og Per fra have 61 har lige så utrætteligt betjent drænspuleren. Tak til dem begge.

Det vil være godt, hvis vi fremover kan spule og efterse foreningens dræn mindst hvert andet år – og måske gerne hvert år. Skal Slamson varetage opgaven koster det 9000,- for en dag. Vi har derfor i år indkøbt en drænspulemaskine, som er meget effektiv. Vi kan således gøre det selv og spare en masse penge – men dette afhænger selvfølgelig af den frivillige arbejdskraft. Alles dræn – alles ansvar.

Infomationsstolpen, ”Indianerskiltet” eller ”totempælen”, som den bliver kaldt, er nymalet. Louise fra have 125 har ført penslen, så nu vi igen finde rundt.

Præmiehaver 2020: Haveejere, der har vundet og skal have præmier i år, kan afhente disse i dag, onsdag d. 28. oktober, mellem kl. 17 og kl. 18 (sidste onsdag med ordinær åbning af kontoret) eller efter aftale.

Det har jo været en noget speciel sæson, idet det har været knapt med de sociale arrangementer og sammenkomster, som jo ellers medvirker til understøttelsen af det fællesskab, som vi er så afhængige af i foreningen. Vi håber på og ser frem til, at vi igen kan mødes og diskutere, grine og udveksle meninger om, hvordan vi syntes vores forening skal forme sig i 2021.

God vinter og på gensyn i sæson 2021.