Vandmåler

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling 5/3 2017

1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.

Nyt:
Der er indhentet tilbud på målerbrønd samt vandmåler incl. diverse haner og fittings. Samlet pris incl. moms og levering: 1150,-
Arbejdsgang: Der etableres vandmåler i en havegang ad gangen og der startes fra bunden, det vil sige ÅÅgade først dernæst Langgade osv. Alle haveejer vil blive adviseret i god tid inden arbejdet igangsættes.
Dertil kommer fittings til eksisterende vandledninger. Samt udgift til minigraver
Der lejes en minigraver til opgravning omkring eksisterende stophane. De haveejer der IKKE ønsker at få “besøg” af en minigraver i haven SKAL sørge for selv sørge for at fritlægge stophane efter anvisning.

Samlet pris pr. haveejer med opgravning forventes at være 1500,-.

Økonomi: Haveforening står i første omgang for indkøb af vandmåler samt diverse. Når vandmåler samt brønd er etableret hos den enkelte haveejer skal der betales for installationen.
Projektleder Henning Lang