Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLIG i Haveforeningen Baagø

Søndag d. 12.november 2016 kl: 11:00

På adressen: H/F Baagø i festteltet (der vil være varmekanoner)

Ved den ordinære generalforsamling d. 5 marts 2017 er der iht. referatet vedtaget 2 modsatrettede forslag vedr. helårsvand. Der afholdes således ekstraordinær generalforsamling for at afklare forholdet.

Dagsordenen er derfor som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 medlem til vurderingsudvalget
4. Bestyrelsens forslag om helårsvand under forudsætning af etablering af individuelle vandmålere blev vedtaget:
Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
Samtidig vedtoges også forslag fra Bjarne (H. 1):
Lukning af alt vand senest 1. december

Bestyrelsen indstiller til, at den ekstraordinære generalforsamling vedtager, at der holdes vinteråbent for vandet (dog udtaget toiletterne, der ikke er frostsikre). Den enkelte haveejer er således ansvarlig for individuelt at lukke for vand ved egen stophave, dersom man ønsker det og måske har mistanke om, at egne rør ikke er frostsikre.

Der er én stemme pr havelod!
Der kan IKKE stemmes pr. fuldmagt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Haveforeningen Baagø