Ekstraordinær Generalforsamling 12/11 2017

Ekstraordinær Generalforsamling 12/11 2017

Formand Henning bød de fremmødte velkommen.

Som ordstyrer blev Mikael Pedersen udpeget.
Stemmeudvalg: Nicky, Henrik, Kresten.

Valg af bestyrrelsesmedlem:
Irene have 62 meldte sig. Ikke valgbar.
Trine have 13 meldte sig og blev valgt som eneste kandidat frem til ordinær generalforsamling 2018.

Valg til vurderingsudvalg:
Henrik have 76 meldte sig og blev valgt som eneste kandidat.

Formand Henning lang talte til de forsamlede om årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling.
Da to afstemninger i forbindelse med vand om vinteren, kolliderer med hinanden, er det nødvendigt med ny afstemning om åbent vand, eller ej.

Det blev oplyst at vandforbrug for indeværende år er reduceret med ca 2500m3.

En kort debat omkring nødvendigheden af denne generalforsamling, blev afsluttet med at bestyrelsen, fremsatte argumenter som tidligere var beskrevet af Henning Lang.
Der var spørgsmål til afregning af vand fremover. Dette vil foregå som forbrug pr havelod. Derudover vil der indgå fællesudgifter i form af vand til toilet, vinterhane og fælleshus i havelejen.

Forslaget fra bestyrelsen blev sat til afstemning.

Ja 38 stemmer,Nej 7 stemmer, Blank 1 stemme.

Forslaget vedtaget.
Generalforsamlingen sluttede med tak for god ro og orden.