Bestyrelses referat 01/8

Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning

Til Orientering: Henning
Henrik har trukket sig fra bestyrelsen, de sidste 3 gange han har siddet i bestyrelsen har han trukket sig. Næstformand vil ikke blive valgt lige med det samme.
Sommermødet gik fint, ca. 30 kom, dejligt at se, at der var så mange af du unge med.
Fortrolighedserklæring skrives under i dag.
Nettet har været nede, men skulle være oppe igen.
Der er en el-boks på kratvej der er kørt ned, skuffende at ingen har meldt sig
Sommerfesten er ved at være helt klar
Til Orientering: Kasser, Bjarne
Alle regninger og kvitteringer skal afleveres senest en mdr. efter.
Har haft års besøg af Tryk forsikring. Alt var ok.
Der er bøvl med banken igen igen
Ikke alle medlemmer har betalt endnu. Der mangler for ca. 40.000 kr. omkring betaling af forsikringer. Som der nu handels på.
Til Orientering: Ordensudvalget, Malene
Der er mande fald i ordensudvalget, så en del kan ikke nås at blive ordnet.
Men haveejerne passer deres haver fint
Der bliver nu gjort noget ved de trailere der ikke har havenummer og nummerplade på samt bådtrailere.
Til Orientering: Teknisk udvalg, Per og Kjell
Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning
Per vil gerne på et gravemaskine kursus.
Kjell bestiller bl.a stropper til festteltet.
Ang. dræn. Der bliver et drænudvalg og til efterår går man i gang de vigtigste steder i haverne. Per undersøger hvor.
Ang. Det nye bad: Henning bliver tovholder for det nye bad. Henning laver et overslag på prisen.
Andet: Det er lykkes Henning at få solgt alle haver der længe bare har ligget hen.
Der er kommet et tilbud, på en samle tank på 6000 l. til 37.900 som der er sagt ja til.

Næste bestyrelses møde
21 september 2018 kl. 16
Malene med på Skype frem til 1. december