Invitation til Ordinær Generalforsamling 2019

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2019

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2019:

Tid: Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Iht. gældende regler skal bestyrelsen udgøres af et ulige antal medlemmer (fra 3 – 9). Vores kasserer, Bjarne Hansen, har kun siddet et år (vælges normalt for 2 år). Da formand og kasserer IKKE må have parallelle valgperioder og formanden er på valg næste år, vælges kassereren denne gang for 2 år.

Valg for 2 år:
• kasserer Bjarne Hansen (modtager genvalg)
Valg for 1 år:
• bestyrelsesmedlem nr. 4: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 5: Kjell Adolfsen (modtager ikke genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 6: Henrik von Spreckelsen (udtrådt i perioden)
• bestyrelsesmedlem nr. 7. Christina Bruun Rasmussen (sygemeldt)
• bestyrelsesmedlem nr. 8 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsesmedlem nr. 9 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsessuppleant nr. 1: Frank Andersen (modtager genvalg)
• bestyrelsessuppleant nr. 2: Annette Juul Jensen (genvalg?)
• delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• medlemmer til festudvalg (1 – ? personer), der er medlemmer af H/F Baagø, der væges for 1 år
• bilagskontrollanter (2 personer)
• vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægte fæller/samlevere har naturligvis taleret.

VEL MØDT