Nyhedsbrev Maj 2019

Nyhedsbrev Maj 2019
Foråret er godt på vej og en ny sæson ligger forud og vi håber at i alle nyder jeres haver. Det er nu sådan at vores haveforening er afhængig at vi alle deltager i fællesskabet og projekter der er besluttet på den ordinære generalforsamling. Der er jo også det underholdende og sjove, hvor der er mulighed for at more og hygge sig, eller at møde de nye haveejer, dele erfaringer m.m. se aktivitets kalenderen længer nede. Det er også vigtigt at huske på at som bestyrelse er en af de opgaver vi skal håndtere er at de udstukne regler og love, ordensregler, vedtægter, byggeregler bliver overholdt. Hvilket til tider giver sine udfordringer. Husk at det er en hver haveejers pligt at sætte sig ind i de ovenstående regler og vedtægter (de kan downloades eller læses på foreningens hjemmeside https://baagoehaveforening.dk/ )

Det er vigtigt at brand og redning kan komme rundt i foreningen i tilfælde af brand eller tilskadekomst. Desuden er der i forbindelse med lovpligtig håndtering af spildevand krav om at få tømt samletanke: Der er stadig få mormors kolonihave huse tilbage, men der er også byggeprojekt hvor der leveres materialer med store og små lastbiler. Derfor skal foreningens interne vejnet efterses for beskaffenhed og udbedres, bredden skal efterses for og om de overholder de minimum 3 m bredde som er krævet (der måles for midten af vejen). Beplantning der er højre end 2,5 meter skal holde en afstand på 2,5 meter for skel. Træer og buske der hænger ud over de interne veje skal enten fjernes eller beskæres så de overholder regelmente. Træer der er over 4 meter vil blive krævet beskåret eller fældet ved en evt. have handel.

Aagade er den første vej der tages fat i, så derfor opfordres haveejer til at få evt. for brede hække eller anden beplantning bragt i orden inde 14 dage.
Er du/i tvivl om berigtigelsen af disse krav, læs da vedtægter og ordensregler.

Som beslutte på den ordinære generalforsamling, er der indkøbt en automatbom til placering ved hovedindkørslen i foreningen. Alle garantier og holdbarhed er tjekket og godkendt. Vi er klar til etableringen og der for søger vi folk der kunne tænke sig at hjælpe med at etablere et lille fundament 1 x 0,50 M. og evt. til montering. Skriv eller ring.

Odense kommune kommer i haveforeningen i september, for at tjekke størrelse på bebyggelser samt spildevand. Husk max. 60kvm skure og overdækket terrasse tæller med i det samlet bebygget areal.

Alt hvad der bygges skal der søges om. Intet byggeri må sættes i gang før en byggetilladelse er indhentet og foreningen har endeligt godkendt byggetilladelsen.

Deltager du ikke i foreningens fælles forsikring, SKAL du hvert år aflevere eller sende en kopi af egen forsikring, minimum branddækning. Lejemålet kan opsiges hvis ikke der er en gyldig brandforsikring.

Det er blevet lovpligt at der er installeret en røgalarm. Forsikringen dækker ikke hvis det ikke overholdes.

Et bestyrelsesmedlem har trukket sig fra bestyrelsen af personlige årsager og suppleant Frank E. Andersen er trådt ind i bestyrelsen

HUSK at kontoret har åbent 4 Maj 10 til 13 for indbetaling af haveleje. SIDSTE frist for indbetaling er 5 maj.

Som havejer er du forpligtet til at håndtere dit køkken affald og det må ikke ligge frit i haven.

Info huset er IKKE et sted hvor du/i kan aflevere ting og sager og derefter lade det stå/ligge. Hvis ikke det er taget inden 14 dage skal du selv afhænde det.

Årets første skidt runde
• 4 maj er årets første skidtrunde. Der tjekkes om haven er sat i gang, altså om der er klippet græs m.m. samt om havegangen er renset for ukrudt ud til midt på vejen.
• Næste runde kommer lige efter 1 juni hvor hækkene skal være klippet bland andet.
Ved misligholdelse af emner på skidtrunder udskrives der et gebyr på 500,-

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard
• 16-12 julefrokost, mere info kommer

Handlingsplan H/F Baagø 2019
1. Dræn arbejde igangsættes prioritet have 104 og Have 103 Hjælp søges
2. Automatisk bom er indkøbt og skal etableres medio maj. Hjælp søges
3. Åben rende samt pumpehus efterses hvem? Hjælp søges
4. Have 105 oprydning fortages på fællesarbejde
5. Hække og veje efterses for bredde min. 3 meter, samt beskaffenhed.
6. Sti op til Havnegade etableres. Hjælp søges
7. Fælles Toiletter helårs isoleres tilbud om ca. omkostninger udregnes og der indkaldes til ekstra ordinært generalforsamling. Hjælp søges
8. Diverse arrangementer iflg. Aktivitets kalender?

Fælles arbejdsdage 2019
1. Arbejdsdag 12 Maj, for Langgade og Ågade
2. Arbejdsdag 16 juni, for Kratvej og Pilely
Der indkaldes senere til fælles arbejdsdag for Brinken og Møllevej.
HUSK at melde afbud hvis ikke du kan enten i postkasse eller på mail. Ikke fremmødt koster 500,-
Du kan altid få dit fremmøde rykket til en anden dato.
Hvis ikke du kan nogen af de angivne datoer kan du melde dig til et eller flere projekter på handlingsplanen og derved ”slippe” for fælles arbejde. Datoer for de forskellige projekter bliver udsendt.

MVH
Bestyrelsen