Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni

Autobom og Aagade samt arbejdsdag 16 juni
Arbejdet med installation af autobom påbegyndes mandag med nedgravning af kabel fra hovedindkørslen og op til medlemshus. Det kommer som sådan ikke til at påvirke indkørslen til p-plads. Der graves ved indkørsel til Pilely og igen tværs over fra Kratvej til medlemshus. Det vil sige at der i en kort periode vil være spærret for indkørsel til Kratvej , Brinken, Pilely samt Møllevej. Arbejdet starter omkring kl. 16 mandag. Har du lyst til at give en hånd med så mød gerne op. Der skal bruges folk til at holde øje med hvor der graves samt til at lægge kabel og advarsel kappe m.m.

Der er sendt mail ud til haveejer på Ågade om at få klippet hækken ud til vejen samt få beskåret træer og buske der hænger ud over vejen. Der skal lægges ny belægning og vejen skal overholde bredden som er min 3,5 meter.
• Næste skidt runde 1. juli
• Næste arbejdsdag 16 juni fra kl 0900 til ca. 1200 alle haveejer på Kratvej og Pilely

Aktivitets Kalender
• 24-5 Fællesspisning i teltet, mere info kommer
• 9-6 Pinsemorgen kl. 10 i teltet, mere info kommer
• 23-6 Skt. Hans Aften fælles spisning kl.18 mere info kommer
• 6-7 Sommermøde I teltet, mere info kommer
• 17-8 Sommerfest i teltet kl.18. Musik ved Kristian Danielsen, mere info kommer
• 22-9 Gudstjeneste kl. 10 V/ Biskop emer. Kresten Drejergaard