Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse:
Formand: Bjarne Smedegaard, Have 74
Næstformand: Rasmus Groth, Have 84
Kasserer: Jørgen Findsen, Have 78
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz, Have 143
Bestyrelsesmedlem Michael Vang Hjort, Have 11
Bestyrelsesmedlem: Christina Rex Skov, Have 36
Bestyrelsesmedlem: Sandie Jeanette Jepsen, Have 68

Bestyrelsessuppleanter:
Jette Duus Hansen, Have 71
Maria Storm Mollerup, Have 72

Vurderingsudvalg:
Christian Leftley, Have 23
Gert Vinkel, Have 111
Henrik von Spreckelsen, Have 76

Festudvalg:
Rasmus Groth, Have 84
Rune Cygan Barslund, Have 70
Mia Fuglsang Herskind, Have 87
Morten Langaa Jensen, Have 79

Bilagskontrollanter (Revisorer):
Gert Vinkel, have 111
Jesper B. Andersen, have 28

Bilagskontrollantsuppleanter(Revisorsuppleanter):
Sille Sund, have 88
Jon Lund, have 80

Opsynsperson til foreningens åbne dræn samt pumpehus
Helge Nielsen, Have 122
Note: Hvis man går forbi det 6-kantede pumpehus og ser at lampen ved døren lyser rødt så kører pumpen ikke.
Giv da bestyrelsen besked.

Nyt Ordensudvalg
Anette Jensen, Have 26
Marcus Florentz, Have 143

Nyt fællesarbejdsudvalg
Ingen ville ind, så dette overgår til bestyrelsen

H/F Baagoe nyheder og indlæg