Byggetilladelse i H/F Baagø

I H/F Baagø skal der søges om byggetilladelse direkte hos Odense Kommune.(Det er gratis at søge, se link nederst på siden)
Bebyggelsen på hvert havelod må ikke overskride 15 % af haveloddens areal, dog højst 60 m²., heri medregnet udhus, samt lukket og overdækket terrasse.

Bebyggelsen skal funderes til en dybde af mindst 50 cm. under terræn og 20 cm. over terræn.

Den maksimale tilladte højde er 3,50 m.

Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel end 2,50 m. Afstand til byggeri på nabolodder skal være mindst 5,00 m.
Ved tagudhæng større end 50 cm. skal huset / bebyggelsen rykkes tilsvarende fra skel.Tagudhæng under 50 cm tæller ikke med i det samlet bebygget areal.

Havehuset må kun indeholde én etage. Eventuelle loftsrum eller hemse må ikke anvendes som sove-, lege- eller opholdsrum. Der må ikke isættes vinduer ovenfor stueetagens loftshøjde.

Der må ud over havehusbebyggelsen opføres ét legehus, én te-pavillion og ét drivhus på hvert havelod.
• Legehus må højest være 5,00 m². og 1,90 m. højt og skal placeres mindst 1,00 m. fra skel.
• Te-pavillion må højest være 10,00 m². og 3,50 m. høj. Den skal være fir-, seks- eller ottekantet med brystværn på 90 cm. og resten åben eller i glas. Taget går op i en spids på midten.
Te-pavillionen skal placeres mindst 2,50 m. fra skel.
• Drivhus må højest være 13,00 m². og 2,80 m. højt og skal placeres mindst 1,00 m. fra skel.

Evt. læhegn skal placeres 1 meter fra skel

Vigtigt: Når der er givet tilladelse fra Odense Kommune, SKAL der afleveres en kopi til bestyrelsen og bestyrelsen skal kontrollere at tilladelsen overholder H/F Baagø’s gældende regler inden byggeriet må gå igang.

Vedlagt forslag til din byggeansøgning i word format: Byggetilladelse

Link til byggesag i Odense kommune

Vejledning om etablering af samletank: Step by step for samltetanke

H/F Baagoe nyheder og indlæg