Tilbud vedr. spildevand

Tilbud 1:
Vi har modtaget et ret godt tilbud på nedgravning af samletank (er vedhæftet) som absolut kan anbefaldes grundet at tanken der bruges er Dansk Kvalitet på 3000 liter og kræver ikke at blive nedgravet så dybt som andre tanke. Desuden er firmaet her fra Odense og med stor erfaring i nedgravning af samletanke. Som i kan se er kravet at vi minimum er 10 haveejer der vil benytte os af tilbuddet. P.T. er vi 2.
Odense kommune har igen ladet høre fra sig vedrørende spildevand i kolonihaver og vil påbegynde at kigge på H/F Baagø sidst på året. HUSK at kravet til nye samletanke der har tilsluttet toilet har ændret sig så det i dag skal være minimum 2500 liters tank der ned graves.

Tilbud til kolonihavehuse i Baagø Haveforening

Det er forøvrigt vigtigt at notere at det optimale tidspunkt at få nedgravet samletank er medio juni til slut Juli da grundvandet er absolut lavest i den periode. Når vi når September er lukkes der for kørsel med store maskiner og lastvogne, af hensyn til vejene i Baagø

Tilbud 2:
1 stk Godkendt kvalitets tank 3000 liter
1 stk Opføringsrør incl. dæksel fra tank
1 stk 5 meter godkendt rørledning monteret på eksisterende kloakudførelse fra hus
1 stk. Nengravding og tildækning af tank samt montering
1 stk Grundvandsikring for opdrift af tank

Incl. tegninger og godkendelse ved kommunen inden montage.
Tankene er godkendt af tekniklogisk institut og Odense kommune

Eksklusiv bortkørsel af overskyende jord

Pris 17.000,-

Tilvalg
Montering af luftfilter, for lugt gener Pris: 700
Evt. overfyldningsalarm pris 1200,-

Tilbudet er kun gældende ved 10 til 15 bestillinger.

Er du interesseret så skriv til: hl@henning-lang.dk gerne snarest så vi kan komme igang
Vejledning om etablering af samletank: Step by step for samltetanke
Nyt Tibud på vej

H/F Baagoe nyheder og indlæg