Generalforsamling 25/2 2018

Hermed referat fra afholdt generalforsamling 25/2 2018 samt forslag der blev stillet på generalforsamlingen og henvises til i referatet.
Bestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde søndag 11/3 kl 13 hvor bestyrelsen vil konstituere sig. Bestyrelses poster vil herefter blive offentliggjort.
PS. det tager sin tid at få skrevet et referat og dernæst få det godkendt og underskrevet.

Referat af Bågø Haveforenings Generalforsamling den 25

Forslag fra bestyrelsen

forslag fra Have 143