Nyhedsmail marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

I forlængelse af COVID-19 / Coronavirussen har sundhedsmyndighederne jo udstukket flg. 3 råd:
• Hold afstand og undgå at forsamles
• Vask og / eller afsprit hænderne ofte
• Nys & host i ærmet og ikke i / på dine hænder eller ud mod andre.
På baggrund af det første råd har den nye bestyrelse d. 18. marts holdt sit første og konstituerende møde som telefonmøde.

Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud:
Formand: Henning Lang Have 106
Næstformand: Bjarne Meidal Kristiansen Have 136
Kasserer: Bjarne Hansen Have 1
Sekretær: Johanne Dollard Have 95
Bestyrelsesmedlem & teknik: Per Fribo Jørgensen Have 61
Bestyrelsesmedlem: Frank Erhardt Andersen Have 148
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz Have 143

I sagens natur var mødet påvirket af Coronakrisen og i dèn anledning blev følgende besluttet:

Aflysning af årets åbningsarrangement
Åbning af H/F Baagø, som var planlagt til d. 29. marts kl. 10, er aflyst.

Bomme
Coronasituationen har bl.a. bevirket, at rigtig mange mennesker – og altså også haveejere i Baagø – er sendt hjem fra arbejde / arbejder hjemmefra. Derfor er vi også flere, der opholder os i haveforeningen, end vi normalt er på dette tidspunkt af året. Bestyrelsen har derfor besluttet – helt extraordinært – at vejene i H/F Baagø vil blive åbnet lørdag d. 21. marts. Undtaget er dog Møllevej og Ågade, hvor der skal graves op til vand mandag d. 23. marts. Når det arbejde er færdigt, vil også Møllevej og Ågade blive åbnet.

Fællestoiletterne
– Fællestoiletterne vil blive åbnet d.29. marts. I år deles af hygiejnehensyn op, så det ene vil være et herre- og det andet et dametoilet.

– Grundet Corona-situationen vil der ikke være håndklæder på toiletterne. Så husk at medbringe dit eget – husk også at tage det med dig, når du forlader toilettet.

– I øvrigt henstilles til alle brugere at have opmærksomhed på overordentligt god hygiejne, alt andet er, som dronningen sagde, hensynsløst og uden omtanke for dine medborgere.

– Ryd op og gør rent efter dig selv. Må vi konstatere, at dette ikke sker, kan vi blive nødt til at lukke toiletterne.

Fællesteltet
Festteltet bliver først rejst når Coronakrisen er ovre.

Øvrige nyheder:

Trailerparkering – nye bestemmelser
Alle trailere skal fra den 1. april parkeres på p-pladsen ved Pilely og skal, som altid, være forsynet med havenummer. Overtrædelse af dette vil udløse en bøde på 500,-

Den nye renovationsaftale
Den nye renovationsaftale forventes sat i drift op til påsken. Affaldscontainerne vil blive placeret op til bøgehækken mod foreningshuset og vil betyde nedlæggelse af 3 – 4 p-pladser. I vil høre nærmere, når vi nærmer os påske.

Første ordensrunde
Ordenudvalget går deres første runde først i maj. I hører naturligvis nærmere om både præcis dato og om, hvad der særligt vil være fokus på. Husk dog, at hæk og vej altid skal være vedligeholdt og at arbejdet med vedligehold af haven skal være påbegyndt 1. maj. Er du i tvivl om reglerne herom, kan ordensreglementet tilgås på foreningens hjemmeside. Ved overtrædelse af ordensreglementet, pålægges haveejer et her & nu-gebyr på 500,-

Husk, at beskære eller fælde al beplantning, der er vokser ud over vejen. HUSK I ØVRIGT AT DET ER FORBUDT AT BRUGE PESTICIDER.

Drænarbejde
Drænarbejde og -spuling starter på Langgade i april og forsætter i løbet af sæsonen på udvalgte steder og vil påvirke enkelte haveejere. HUSK at succes med dette arbejde afhænger af, at alle deltager. Lad være med, at lade andre lave dit arbejde, meld dig på banen. I hører mere om hvornår og hvor.

Kontoret i medlemshuset åbner hver onsdag mellem 17 og 18 i april og frem til oktober. Husk sundhedsmyndighedernes henstillinger, når I har ærinde på kontoret.

Med ønsket om en rigtig god sæson og et godt helbred

Bestyrelsen i H/F Baagø

Kort nyt 6/3 20

Hej Alle

Generalforsamling 2020 er vel overstået og i høre herom efter bestyrelsen har haft sit første møde og fået konstitueret sig.

Som lovet på generalforsamlingen kommer her et mere specificeret regnskab samt en forklaring på vandforbruget.

Haveforeningen har 3 tillægshaver ledig, hver koster 200,- årligt, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret.

Vandafregning for 2019 sendes ud i uge 11.

H/F Baagø har officiel åbning søndag d.29/3 20 kl. 11 mød op og deltag i åbning af sæson 2020. Der vil blive serveret en lille en m.m. Bomme og fælles toiletter bliver åbnet.

MVH
Bestyrelse i H/F Baagø