Nyhedsbrev juli 2021

Nyhedsbrev juli 2021
Sommersæsonen er kommet godt i gang og jeg håber i alle nyder jeres haver også alle jer nye der er flyttet ind i foråret og hen over sommeren. Haveforeningen har oplevet en stor udskiftning af haveejer i år, så jeg håber i alle vil tage vel imod dem. Det er nok påkrævet at vi lige genopfrisker et par regler der er gældende i haveforeningen:
Støjgener:
• Der må ikke på noget tidspunkt afspilles elektronisk musik i haverne.
• Regler for brug af havemaskiner, plæneklipper, motorsave, hækklipper, gravemaskiner m.m.
• Hverdage fra kl 0800 til kl 2000
• Weekend og helligdage fra kl 900 til kl 1800
Veje og hække:
Det har været godt at se at der er så mange der af egen initiativ er gået i gang med at reparer vejene i foreningen. Bestyrelsen sørger for at der jævnligt bliver leveret vejfyld. Da der skal tømmes samletanke tit og ofte skal alle hække ud til vejen klippes og vedligeholdes så ofte det er nødvendigt for at Slamson kan passere. Det er p.t nødvendigt i bunden af Møllevej samt Kratvej.
Både/biler og byggeri:
• Der må ikke køres ind og parkeres i haven med bil.
• Der må ikke være større både i haven.
Opkrævninger:
Vi var jo lidt sent ude med opkrævninger af havelejen i år. Der har desværre været en del haveejer der ikke har overholdt dato for indbetaling af havelejen. Vi har måtte sende rykker ud og det kan være lidt uforståeligt at der ikke bliver betalt til tiden. Der har været en del indbetalinger til bank hvor det har været et stort arbejd at identificere hvor betalingen kommer fra, hvilket kun giver kassere, formand, samt regnskabsfører rigtig meget administrativ arbejdede. HUSK NU AT AL INDBETALING, TIL FORENINGEN, SKAL PÅFØRES HAVENUMMER. Foreningen benytter sig af et foreningssystem der automatisk opretter rykker til udsendelse, og der er sikkert nogen af jer har uberettiget fået tilsendt en rykker, hvilket vi beklager. Men vi er nu kun ganske få til dette arbejde og fejl opstår.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen 2021 er stadig på venteliste grundet COVID19, vi regner dog med at vi kan afholde den Medio September, når alle er kommet hjem fra ferie. Mere herom senere
Tillægshaver:
Foreningen har tillægshaver ledige. Pris 200,. om året
Fjernbetjening:
Der er kommet nye fjernbetjeninger til bommen hjem. Ved bestilling kontakt bestyrelsen. Pris 380,-

Renovation:
Ugentlig tømning i sommerperioden er startet.
Det er beskæmmende at se at affald sorteringen ikke bliver respekteret, øldåser med mere smides i restaffald, 1 meter til højrer er der container til netop dåser. M.M
Der kommer snarest nyt om håndtering af affald 2021 /22.

MVH
Bestyrelsen

Renovation & affaldssortering i H/F Baagø, vinter 2021/22

Renovation & affaldssortering i H/F Baagø, vinter 2021/22
Der er nu gået ca. 1 år med den kommunalt påbudte fællesrenovation i foreningen, og man må da sige at vi har lært noget det forgangene år. På både godt & ondt!!
Odense Renovation har sammen med Odense Kommune har jo som bekendt besluttet, at samtlige kolonihaver skal være tilsluttet fællesrenovation med affaldssortering. Og det gælder jo også os her i ælder H/F Baagø.
Foreningen er dog kun pålagt at være tilmeldt i åbningssæsonen. Altså fra 1. april til 31. oktober. Det er også for den periode vi opkræver betaling for hos samtlige medlemmer.
Vi har derfor besluttet at få afhentet alle containere, når sæsonen slutter.
Affald/renovation i vintersæsonen – vil gælde fra 31. oktober 21:
• For de haveejere, der bruger haven i vintersæsonen og fx er her i weekender, ferier m.m. og ønsker dagrenovation, tilbydes, at man kan blive tilmeldt renovation med egen beholder for egen regning. Ellers kan man jo fortsat – som vi gjorde før – stadig tage sit affald med hjem og bortskaffe det her.
• Det er foreningen, der skal administrere denne ordning og altså tilmelde og opkræve de haveejere, der ønsker det.
• Der kan KUN tilmeldes for et år og prisen er 1000,- kr.
• Der afhentes containere hver 14 dag og den enkelte skal selv sørge for at køre den op på nuværende plads samt sørge for renholdelse og for snerydning på og omkring pladsen, så affaldsbilen og dens personale kan komme til.
• Der kan KUN tilmeldes på mail til: baagoehaverne@gmail.com. Skriv ”renovation” i emnefeltet.
• Tilmeldingen er bindende og der skal indbetales 1000,- kr ved tilmelding. Der bestilles IKKE container, hvis der ikke er betalt. Betalingen SKAL påføres have havenummer, så vi kan se, hvem det er, der betaler og pengene skal indbetales på konto nummer: Reg.:0828 Konto nummer: 0000919888
• Der skal bestilles og betales inden 1. august 2021. Senere tilmelding er ikke mulig.

Arrangementer & fællesaktiviteter

Arrangementer & fællesaktiviteter

Sankt Hans 23. juni
Der er tidligere udsendt invitation til Sankt Hans-aften d. 23. juni.
• Der tændes op i foreningens Fællesgrill, som alle er velkommen til at benytte til stegning af medbragt mad
• Vil nogle medlemmer være behjælpelig med at arrangere bål og få foreningens borde bænkesæt sat frem?
• Der mangler også brænde og er der mon nogen, der vil producere en heks?
• Vi tegner naturligvis med, at alle deltager i den efterfølgende oprydning.

Fælles-arbejde:
Alle haveejere på Langgade indkaldes til fælles-arbejdede søndag d. 4. juli 10:00. Vi mødes ved fælleshuset.
Husk at melde afbud, på mail, hvis du ikke kan møde op.

Skidtrunde:
Alle hække skal være klippet inden 1. juli. Der gåes kontrolrunde, efter denne dato. Kontrollanterne har fokus på
• hække
• ukrudt på vejene
• vedligeholdelse af haven.
Der udsendes billeddokumentation ved opkrævning af ”skidt bøde”

MVH.

Bestyrelsen