Nyhedsbrev & Aktivitetskalender, juli 2021

Nyhedsbrev & Aktivitetskalender, juli 2021

Efter godt et år med Coronarestriktioner, er Danmark jo nu så godt som genåbnet. Det betyder, at vi også i H/F Baagø træder et skridt nærmere på normalen. Derfor kan vi nu sætte dato på nogle længe savnede aktiviteter:

1. Haveforeningstræf med fællesspisning i Baagø lørdag d. 28. august kl. 13:00:
Kom og vær med til at genåbne foreningens sociale liv. Vi håber, at I alle – nye som gamle medlemmer – har lyst til at møde op til en hyggelig dag i hinandens selskab i og omkring teltet, som sættes op for en kort periode (se pkt. 2., 3. & 4. nedenfor).
• Kl. 13:00: Formanden byder velkommen
• Kl. 13:15: Vi tænder den store grill, så de, der har lyst, kan grille
• Kl. 13:15 åbnes også baren, hvorfra der sælges øl & vand til rimelige priser; overskuddet går til foreningen
• Kl. 14:00 spiser vi.
• Medbring mad til det antal personer, som deltager fra din have, så stiller vi det hele på en fælles buffet og deler.
• Medbring også egne tallerkener, bestik, glas, servietter, etc.
• Når vi har spist, vil Gert fra Ågade sætte lidt levende musik til stemningen – medbring meget gerne instrumenter og spil med!!!
• Medbring også gerne diverse spil, bolde. etc.
• kl. 18:00: Baren lukker og vi hjælpes med oprydningen.

2. Fællesarbejde for Langgade lørdag d. 21. august 2021 kl. 10:00
• Affaldscontainerne flyttes ud på parkeringspladsen og stilles på de køreplader, som vi har lånt og lægger ud
• Fliserne højtryksspules.

3. Fællesarbejde for Kratvej søndag d. 22. august 2021 KL. 10:00:
• Teltet trækkes på stativet
• Borde & stole tørres af og sættes op.

4. Fællesarbejde for Møllevej, søndag d. 12. september 2021 kl. 10:00
• Teltet tages ned og pakkes væk
• Borde & stole vaskes sættes på plads.

OBS: Husk, at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Forfald uden skriftligt afbud pålægges en bøde på 500,-

5. Høstgudstjeneste søndag d. 5. september 2021 kl. 10:00
• Også i år holder Kresten høstgudstjeneste i teltet. Vi mangler frivillige til at pynte teltet, meld dig på baagoehaverne@gmail.com
• Efter tjenesten, ca. kl. 11.00 er foreningen vært ved et let traktement, der er derfor tilmeldingspligt på baagoehaverne@gmail.com (man kan godt ”nøjes med” at deltage i spisningen ).
• Meld dig som hjælper ifht. servering, kaffebrygning og afrydning på baagoehaverne@gmail.com

6. Generalforsamling:
Vi har endnu ikke helt fastsat datoen, men vi satser på ultimo september. Nærmere herom følger snarest.

7. VIGTIGT: Reminder vedr. vinterrenovation:
I juni skrev vi ud, at fællesrenovationen lukkes i vintersæsonen. Vi skrev bl.a. flg.:

Odense Renovation har jo sammen med Odense Kommune besluttet, at samtlige kolonihaver skal være tilsluttet fællesrenovation med affaldssortering. Og det gælder jo også os her i H/F Baagø.
Foreningen er dog kun pålagt at være tilmeldt i åbningssæsonen. Altså fra 1. april til 31. oktober. Det er også for denne periode, vi opkræver betaling for hos samtlige medlemmer. Alle containere bliver derfor således afhentet og kommer i ”vinterhi”, når sæsonen slutter.

Affald/renovation i vintersæsonen – vil gælde fra 31. oktober 2021:
• For de medlemmer, der bruger haven i vintersæsonen og fx er her i weekender, ferier m.m. og ønsker dagrenovation, tilbydes, at man kan blive tilmeldt renovation med egen beholder for egen regning. Ellers kan man – som vi jo gjorde før – stadig tage sit affald med hjem og bortskaffe det her.
• Det er foreningens bestyrelse, der skal administrere denne ordning og altså tilmelde og opkræve de medlemmer, der ønsker det.
• Der kan KUN tilmeldes for et år og prisen er 1000,- kr.
• Der afhentes containere hver 14. dag og den enkelte skal selv sørge for at køre den op på nuværende plads på tømningsdagene samt sørge for renholdelse og for snerydning på og omkring pladsen, så affaldsbilen og dens personale kan komme til.
• Der kan kun tilmeldes på mail til: baagoehaverne@gmail.com. Skriv ”renovation” i emnefeltet.
• Tilmeldingen er bindende og der skal indbetales 1000,- kr. ved tilmelding. Der bestilles IKKE container, hvis der ikke er betalt. HUSK: Betalingen skal påføres havenummer, så vi kan se, hvem det er, der betaler. Indbetalingen skal ske til bankkonto: Registreringsnummer.: 0828, og kontonummer: 0000919888

Vi har – sikkert grundet ferie – kun modtaget ganske få tilmeldinger/indbetalinger og har derfor besluttet at flytte fristen til d. 16. august 2021, med det er så også absolut sidste chance. Der kan således ikke indbetales/tilmeldes senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Baagø Haveforening