Nyhedsbrev oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021

Vinterlukning
Oktober går på held og vi nærmer os således vintersæsonen, der begynder søndag d. 31/10.
At haveforeningen lukker har følgende betydning:
• De interne bomme lukkes med lås og indkørsel med bil er ikke tilladt til Langgade, Møllevej, Kratvej, Brinken, Ågade og der gives i henhold til generalforeningsbeslutning ikke dispensation. Dog vil Pilely være åbent for indkørsel for trailerparkering.
• Dette byder videre, at der vil blive lidt mere trangt på parkeringspladsen. Vær opmærksom på, at undgå skæve parkeringer eller på anden vis optage urimelig megen plads, så bliver det plads til os alle.
• HUSK at der stadig ikke må parkeres trailere på p-pladsen.
• Fælles toiletter lukkes og låses, skyllevask for tømning af campingtoiletter samt pissoir vil stadig være åbent. For forebyggelse af frostskader, vil der dog være lukket for vandet, så man må medbringe egen vanddunk til skydning af vask. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der desværre ikke altid bliver rengjort ordentlig ved og i skyllevasken, hvorfor vi herved minder om, at man selvfølgelig ordner og rengør skyllevasken efter brug.
• Foreningens fælles affaldscontainere bliver fjernet for vinteren og har man ikke tilmeldt sig vinterordning, må affald bortskaffes på anden vis. Husk, at det i henhold til foreningens reglement & ordensregler ikke er tilladt at bortkaste hverken husholdnings- eller haveaffald på fællesarealer. Det er heller ikke tilladt at ophobe husholdningsaffald i egen have.
• Husk at efterse at vandet er lukket for vinteren, når man ikke er her. Og hold øje i frostvejr.

Varelevering, kørsel og vejene
Der er i sidste del af sæsonen foregået en del byggeri. Dette har givet udfordringer i forbindelse med indkørsel af materialer og både leverandørbiler og hække, låger, etc. er blevet beskadigede.
En del af problemerne er forbundet med, at nogle ikke får klippet deres hække ordentligt ind, har træer og buske, der rager ud over vejene eller har ladet hækken vokse til dobbelt bredde. Husk at holde frit på vejene – også af hensyn til, at brand- & redningskøretøjer skal kunne passere, ligesom også Slamson skal kunne komme til.
Andre problemer opstår af, at der køres ind med alt for store lastbiler. Bestyrelsen henstiller til, at vi tænker os om ved materialebestilling og således beder leverandørerne bruge lastbiler, der kan komme rundt. Vi kender en vognmand i med en lille lastbil, der kan komme rundt uden besvær og kender haveforeningen godt. Det er ham, der leverer vejfyld og alt muligt andet. Han hedder Kent og kan kontaktes på telefonnummeret 2089 1486. Alternativt må materialer leveres til den store parkeringsplads, hvorfra den enkelte må transportere helt ”hjem” med mindre køretøjer.

Tag en tur rundt i haveforeningen og se, hvordan hjørnet ved indkørslen er beskadiget af både person- , men nok hyppigst lastbiler eller kig på El-skabene – de er grønne og står ved samtlige veje. Næsten dem alle er påkørte og står skæve og det er kun et spørgsmål om tid, før vi modtager erstatningskrav fra Energi Fyn.
Også fotocellerne ved bommen lever et hårdt liv og bliver ofte påkørt. Derfor lukker den sommetider ikke, eller vil ikke lukke op. Tænk over det, når du kører ind og skulle uheldet alligevel være ude, så send omgående en mail til bestyrelsen.

I forbindelse med byggeri eller andet vedligehold er der havelejere, der graver i foreningens veje, fx for at lægge strøm eller vand ind. Dette skal altid på forhånd meddeles bestyrelsen og det er også den enkeltes pligt at efterfylde gravearbejdet så vejene er reetableret. Dette er smuttet i et par tilfælde, hvorfor der herved mindes om det.

Dræn:
Under sidste uges voldsomme regnvejr var der pres på drænene. Heldigvis tog det under et døgn før pumpebrønden var pumpet tør og den åbne rende var faldet til normal vandstand, så foreningens dræn fungerede.
Men der er stadig steder, hvor der kan blive for vådt og hvor der er problemer med oversvømmelser.
Drænudvalgene er naturligvis stadig velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med henblik leje af gravemaskine og udlevering af drænrør ifm. udbedring af skader eller etableringer at nye dræn.

Bestyrelsen i HF/Baagø