Kort nyhedsbrev april 2022 – om renovation, om opkrævninger og om fællestelt samt fællesarbejde

Kort nyhedsbrev april 2022 – om renovation, om opkrævninger og om fællestelt samt fællesarbejde

VIGTIGT OM RENOVATION
De fælles renovationscontainere er LUKKET indtil efter tømningen på mandag d. 25. april.
Dette skyldes, at de er overfyldte. Odense Renovation vil, lige som alle andre steder, IKKE tømme vores containere, når de er overfyldte. Vi minder derfor om, at:
• Containerne må IKKE overfyldes.

• Det er IKKE tilladt at lægge sit affald oven på containerne ej heller at sætte sække eller poser ved siden af.

• Affaldet skal sorteres i de kategorier, der fremgår af spandene (yderligere sorteringsvejledning kan ses på https://www.odenserenovation.dk/private/ny-affaldsordning-sorter-mere-odense-new-waste-system-udrulning/saadan-skal-du-sortere/

• Rest-, metal/glas- eller papiraffald må IKKE lægges i containerne i ”sorte sække”.

Bestyrelsen har kunnet konstatere, at disse affaldshåndteringsregler er blevet tilsidesat, hvilket er fuldstændig hensynsløst. Vi gentager, at en velfungerende renovationsordning, kræver, at ALLE medlemmer håndterer affald korrekt og ifølge ovenstående regler.
Det er i år lige så mange containere som sidste år og samtidig er 20 haver tilmeldt individuel renovationsordning og bruger således ikke fællescontainerne. DET BURDE SÅLEDS VÆRE MULIGT AF DÆKKE BEHOVET.
H/F Baagø har IKKE tilknyttet viceværtsfunktion – så der er ikke nogen, der rydder op efter os.
Bestyrelsen skal derfor gøre opmærksom på, at hvis der fortsat opstår problemer med fejlsortering, overfyldning og anden misbrug af ordningen vil vi være nødt til:
Enten
• At rette henvendelse til Odense Renovation om, at ordningen lukkes – hvilket vil medføre krav om individuel affaldsbortskaffelse for hver enkelt have
Eller
• Som i fx Egebæk at opsætte videoovervågning af containerområdet – på medlemmernes regning.
Der er vedhæftet ny tømnings kalender hvor det fremgår at der er skiftet til ugentlig tømning
Aller der har egen renovations kalender bedes sætte dem i orden, med håndtag ud af (se vedhæftet billede). Samt afhente dem snarest efter tømning
VI MINDER OM, AT ODENSE RENOVATION STADIG HAR GENBRUGSPLADS PÅ HAVEGADE, SOM HAR ÅBENT DAGLIGT. For mere info se: https://www.odenserenovation.dk/sorteringsguide/genbrugsstationer/havnegade-102-odense-c/

OPKRÆVNINGER
Som mange har bemærket, er der på den seneste lejeopkrævning opkrævet 200,- for meget.

Vi skrev, at der ville blive fremsendt ny korrigeret opkrævning efter påske. Dette trækkes hermed tilbage efter rådgivning fra administratoren på Foreningslet, som er vores betalingssystem, og fra vores revisor.

Gør i stedet således:

Betal den fremsendte opkrævning – træk selv 200,- fra, inden betalingen

Så vil revisor og Foreningslet sørge for at kreditere i systemet.

FÆLLESTELT:

Bestyrelsen har bestilt et nyt festtelt hjem, der ankommer midt i maj.

Datoer for fællesarbejde

21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156 fra KL.0900 til KL.1200 Pølser og forfriskninger bagefter
HUSK: Mailadresse ved afbud: faellesarbejdebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,- der kan senest meldes afbud dagen før.

21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156
18.juni Have: 5,15,25,34,45,53,62,72,83,92,103,113,123,133,141,149,157
13. august Have: 6,16,26,35,46,55,63,73,84,93,104,114,124,134,142,150,158
3. september Have: 7,17,27,36,47,56,64,77,85,94,105,115,125,135,143,151
1 oktober Have: 8,19,28,38,48,57,66,78,86,95,106,116,126,136,144,152
22. oktober Have: 9,20,29,39,49,58,67,79,87,96,108,118,128,137,145,153

Nogen af fællesarbejderne er dedikeret til dræns arbejde da dette er meget vejrafhængigt, tages der forbehold for datoændring. Der kan evt. blive tale om ekstra dage til spuling af dræn samt oplæring heri.
Husk at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Hvis du er hindret i at deltage den dato du er sat på, bedes du melde afbud pr mail til haveforeningen og skrive hvilke datoer du evt. kan i stedet. Mailadresse ved afbud: faellesarbejdebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,-