Nyhedsbrev Oktober 22

Haveforeningen Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev oktober 2022

Bommen ved hovedindgangen, som jo blev kørt ned i forsommeren:
• Skadevolders forsikringsselskab har langt om længe både anerkendt skaden og sagt ja til at betale.
• Der er aftalt og bestilt montering af ny bom i uge 41, altså i denne uge.
• Nye havelejere, som ikke har fået en kode, eller har fået deres mobilnummer registreret, bedes skrive til: baagoehaverne@gmail.com med oplysninger om, hvilket mobilnummer, der skal registreres og evt. med ønsket kode samt navn og havenummer. Skriv ”autobom” i emnefeltet.
• Havelejere, der allerede er registreret, vil kunne bruge deres i forvejen registrerede kode og/eller mobilnummer. Fjernbetjening er der ikke kan hvor tilhørsforholdet ikke kan genkendes er deaktiveret
• De første 10 dage kan bommen åbnes med kode: 12345, men har du ikke en kode, skal du skrive til foreningen inden den udløber.

Renovation.
• I lighed med sidste år fjernes de store fællesrenovationscontainere for vinteren. Dette vil ske snarest.
• Havelejere, der har betalt for egen renovation (de små individuelle containere), skal fremover på tømningsdagen sætte deres beholdere i sorteret rækkefølge og med håndtaget ud af på flisepladsen, hvor teltet stod.
• Når containerne er tømt skal de afhentes senest dagen efter.
• Der tilsendes snarest en ny tømningskalender.
• Have lejer der har tilmeldt sig års container og endnu ikke har fået udleveret container, ankommer disse ca. i uge 42
• ALLE beholdere SKAL forsynes med havenummer og vil blive kontrolleret jævnligt.

Lukning af haveforening.
• Vi nærmer os d. 30. oktober, hvor haveforeningen lukker ned for sæsonen.
• I den anledning lukkes alle veje i foreningen med bom og kun den store p-plads kan benyttes. Undtaget er dog Pilely, som stadig kan benyttes til trailerparkerering.
• Fælles toiletter lukkes for vinteren.
• Der kan stadig tømmes tank ved Slamson, der har kode / nøgler og kan komme ind – forudsat selvfølgelig, at hækkene stadig holdes klippet ind.
• Sædvanen tro afholdes der officiel sæsonlukning af foreningen søndag d. 30. oktober kl. 10:00, hvor, foreningen vil være vært ved et let traktement.

Hække og havelåger.
• Haver der ikke har hæk eller havelåge ud mod vejen, har nu mulighed for at få dette gjort inden 1/12-22. Efter denne dato udskriver der påtaler for overskridelse af ordensreglement.

Vejfyld og veje.
• Leverandøren af vejfyld har været løbet tør. Der forventes nye forsyninger i løbet af uge 41. HUSK at når du/i har haft besøg af leverandører er dit/jeres ansvar at rette vejen ud igen

Kontrol af spildevandsafledning
• Odense Kommune har meddelt, at de – så snart de kan afse tid hertil – igen vil komme på besøg og checke haver, hvor der endnu ikke er etableret samtaletank.

Listen over medlemmer i bestyrelse & udvalg er blevet opdateret på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.