Nyhedsmail april 2020

Nyhedsbrev april 2020

• Corona – COVID-19 – toiletter, kontortid & fællesarbejde
• Haveleje – opkrævningerne er i år forsinkede
• Renovationsordeningen – og betaling heraf
• Lovpligtig brandforsikring
• Årets første `skidtrunde´’
Corona – COVID-19:
Danmark er jo desværre stadig ramt af Corona-krisen og dens følger – og det præger selvfølgelig også livet her i foreningen. I bestyrelsen håber vi, at I alle stadig er ved godt mod og har det godt. Sæsonen er kommet godt i gang og vejret arter sig jo på den gode måde, så der er masser af aktivitet i haverne.

1. Toiletter: Vi har valgt IKKE at åbne foreningens fællestoiletter grundet smitterisikoen i forbindelse med COVID-19. Vi holder selvfølgelig øje med sundhedsmyndighedernes udmeldinger og overvejer løbende situationen og åbner, så snart det igen skønnes forsvarligt. Det er stadig muligt at benytte ”skyllevasken” til tømning af spildevand og campingtoiletter.

2. Kontortiden om onsdagen er indtil videre aflyst, men I kan selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen på mail.
– Evt. kontantbetaling af vand og haveleje kan indtil videre forgå om onsdagen mellem kl. 17:00 og 18:00: —- Læg det nøjagtige beløb i en kuvert og HUSK oplysninger om navn og havenummer og aflevér kuverten i postkassen ved foreningshuset. Der vil siddet et bestyrelsesmedlem på den anden side og registrere betalingerne og returnere en kvittering.

3. Fællesarbejdsdage er indtil videre aflyst, men dette forhindrer jo ikke det enkelte medlem i at ordne huller i vejen og hvad der ellers ligger lige for.

Haveleje:
Formanden har været lagt ned af en rigtig slem lungebetændelse, der først smed ham på OUH i nogle dage og derpå en god uges tid i sengen. COVID-19 har han dog IKKE haft. Han er blevet er testet på behørig vis –endda flere gange – og er frikendt!
Hans fravær har betydet, at I ikke har fået jeres årlige lejeopkrævning til tiden. Den er dog på vej i dag og vi har selvfølgelig rykket betalingsfristen til d.15/5 2020.

NB: Husk, at I skal oplyse både havenummer og lejernavn, når I betaler via bankoverførsler. Ellers kan vi ikke registrere betalingen.
Renovationsordningen:
Jeres havelejeopkrævninger er i år – i henhold til det kommunale pålæg om renovationsordning – tillagt et renovationsgebyr på 400 kroner, som ALLE skal betale.
ODENSE RENOVATION oplyser, at ordningen forventes meget snart at træde i kraft og I hører selvfølgelig nærmere, når det sker.

Lovpligtig brandforsikring:
Det er lovpligtigt – som minimum – at have tegnet brandforsikring på sit lejemål, hvis der havehus på grunden.
Foreningen tilbyder, at man kan tilmelde sig en fællesforsikring til 1.105 kroner- årligt. Den dækker brand, tyveri, indbo m.m. (se policen på hjemmesiden).
Er man ikke er tilmeldt fællesforsikringen, SKAL man (hvis man ikke allerede har gjort det) tilsende foreningen en kopi af sin forsikringsaftale med gyldig betaling for 2020, inden udgangen af maj.
For god ordens skyld bemærkes, at det er opsigelsesgrund ikke at have en gyldig forsikring. Oprydning efter et nedbrændt kolonihavehus kan løbe op i flere hundrede tusinde for bortskaffelse, miljøoprydning, etc., etc.

Årets 1. ’skidtrunde’:
HUSK: Årets første ´skidtrunde´ afvikles fredag d. 1. maj

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i H/F Baagø

Hjemmeside: https://baagoehaveforening.dk/
Mail: baagoehaverne@gmail.com