Nyhedsbrev september 2021

Nyhedsbrev september 2021

Tak til jer der mødte op til haveforeningens ordinære generalforsamling 19. september 2021.
Det var en rigtig fin generalforsamling, der blev afviklet i en god tone og med en livlig og saglig debat – præcis sådan, som man kan ønske sig det.
Vi takker Frank Andersen for godt ordstyrerskab og kyndig ledelse gennem både dagsorden, valg, forslag og debat.
I alt var 39 personer mødt op. Vi håber selvfølgelig på en endnu større tilslutning til generalforsamlingen i 2022, som afholdes en gang i februar / marts.

Efter valgene ved generalforsamlingen har bestyrelsen d. 22. september holdt konstituerende møde og består nu af flg. medlemmer:

Bestyrelse:
Formand: Henning Lang
Næstformand: Christina Rex Skov
Kasserer: Bjarne Hansen
Bogholder: Wioleta Brzozowska
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz
Bestyrelsesmedlem (teknink): Per Fribo
Bestyrelsesmedlem: Johanne Dollard

På Generalforsamlingen er udover valg til bestyrelsen foretaget valg/udpegning til:

1. Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen
Steffan K Fredriksen
Dennis Ahlgreen
Christian Leftly

2. Festudvalg:
Henrik Von Spreckelsen
Trine Graversen
Gert Vinkel

På generalforsamlingen blev nedenstående forslag vedtaget:
Hver vej forpligtes til at vælge et selvstyrende drænudvalg på 3 medlemmer, som både i og udenfor sæsonen er ansvarlige for at tilse drænene og indkalde arbejdshold fra egen vej til evt. reparationsarbejder eller spuling. De ansvarlige indrapporteres til bestyrelsen, der tilgængeliggør udvalgsmedlemmerne og evt. løbende udskiftninger.
• Vi stemmer om, om der af havelejerne på hver vej skal nedsættes selvstyrende drænudvalg med de i forslaget nævnte opgaver og beføjelser (medlemmerne af drænudvalgene indrapporteres til bestyrelsen og tilgængeliggøres i nyhedsbrevene).

Pr. dags dato har flg. meldt sig

På Kratvej:
• Anne Marie og Henrik Sørensen, Martin Grossman, Peter Mose. Per Fribo
På Ågade:
• Heidi Andresen, der mangler flere
På Møllevej:
• Michael Rex Skov, der mangler flere
På Langgade, Pilely, Brinken:
• Ingen har endnu meldt sig

Idet det er en generalforsamlingsbeslutning, skal vi jo følge den. Bestyrelsen opfordrer således de manglende veje til snarest at få udpeget minimum 3 person pr, vej til varetagelse af tovholderfunktionen

Nyt på hjemmesiden
• Formandens beretning fra generalforsamlingen
• Rettidigt indkomne forslag til generalforsamlingen samt oplysning om, hvorvidt de blev vedtaget eller forkastede.

Når referatet fra generalforsamlingen er færdigudarbejdet, vil dette naturligvis også blive lagt på.