Årsplan

Datoer for arrangementer i Baagø haveforening

2. april: Haven åbner.
Foreningen er vært med kaffe, morgenbrød og en enkelt.

5. juni: Lader vi pinsebrunchen danse
Foreningen er vært med brunch, kaffe og en enkelt

23. juni: Sankthansaften
Spis sammen, sang og bålhygge,
(hvis der er nok tilslutning kan der laves fælles indkøb til spisning)

10. september: Jubilæumsfest! Haveforeningen fylder 80 år
Vi arrangerer en stor fest med 3-retters menu, musik og dans!
Arrangementet vil være med tilmelding og en mindre egenbetaling

Skulle du sidde med en smadder god ide til arrangement som du kunne tænke dig at være torveholder på, så lad os høre fra DIG.

Tilmeldinger og nærmere information kommer senere.
Til diverse arrangementer vil der være brug for hjælpere, dette kommer der også udmelding om senere.

Datoer for fællesarbejde:
9. april Have: 1,10,21,30,40,50,59,68,80,88,98,109,119,129,138,146,154
23.april Have: 2,11,23,31,43,51,60,70,81,89,99,110,120,131,139,147,155
21.maj Have: 4,12,24,32,44,52,61,71,82,90,100,111,122,132,140,148,156
18.juni Have: 5,15,25,34,45,53,62,72,83,92,103,113,123,133,141,149,157
13. august Have: 6,16,26,35,46,55,63,73,84,93,104,114,124,134,142,150,158
3. september Have: 7,17,27,36,47,56,64,77,85,94,105,115,125,135,143,151
1 oktober Have: 8,19,28,38,48,57,66,78,86,95,106,116,126,136,144,152
22. oktober Have: 9,20,29,39,49,58,67,79,87,96,108,118,128,137,145,153
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.

Nogen af fællesarbejderne er dedikeret til dræns arbejde da dette er meget vejrafhængigt, tages der forbehold for datoændring. Der kan evt. blive tale om ekstra dage til spuling af dræn samt oplæring heri.
Husk at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Hvis du er hindret i at deltage den dato du er sat på, bedes du melde afbud pr mail til haveforeningen og skrive hvilke datoer du evt. kan i stedet. Mailadresse ved afbud: faellesarbedebaago@gmail.com Udeblivelse uden afbud medfører en bøde på 500,-

Fælles og fest udvalg
Datoer for arrangementer i Baagø haveforening 22