H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Baagø:

Tid: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Valg af referent
4. Bestyrelsen ønsker – ved afstemning – generalforsamlingens støtte til at afbryde samarbejdet med en billagskontrollant. Sagen fremlægges ved mødet forud for afstemning.
5. Valg af 1 – 2 bilagskontrollanter (antal afh. af udfaldet af valget i pkt. 4)
6. Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS
samt denne indkaldelse.

VEL MØDT

Husk at afsætte aftenen, så du/I får størst mulig indflydelse på, hvad der sker i vores haveforening

Ekstra oridinær generalforsamling