Formandens beretning til ordinær generalforsamling mandag d. 27. februar 2023

H/F Baagø, Østre Dæmning 2, 5000 Odense C

Formansberetning anno 2023

Velkommen til jer alle sammen.

Som har kunnet se, har vi år modtaget usædvanlig mange forslag. Vi har også ekstraordinært mange der er på valg pga. et par ledige poster og et par afgange i utide. Der er derfor en masse, vi skal nå.

Jeg skal derfor forsøge at fatte mig i relativ korthed og vil ikke, som jeg ellers plejer, gennemgå årets højdepunkter.

Som det fremgår af den udsendte dagsorden, har jeg valgt at fratræde formandsposten i utide. Jeg havde – allerede sidst I valgte mig – besluttet, at jeg kun ville sidde denne periode og således gå af i 2024. Men en række omstændigheder har gjort, at jeg har fremskyndet denne beslutning.

Jeg har jo siddet i 7 år – og jeg synes, at det for størsteparten har været både spændende og sjovt og frem for alt lærerigt.

Jeg har været glad for hvervet – og for jeres tillid og jeg har også haft et godt samarbejde med både kredsen og med hovedforbundet, hvis ekspertise jeg har haft både brug for og lært af. Og jeg vil derfor gerne takke for de 7 år!!

MEN: det sidste år har været mere bøvl end frugtbart. Og jeg kan mærke, at jeg ikke længere synes, at arbejdsbyrden står mål med glæden og jeg synes heller ikke, at bestyrelsen har fungeret optimalt. Samarbejdet har ikke været solidt nok og jeg synes, at jeg har stået alene med for mange opgaver.

Der har også været en del sager, hvor nogle af jer har både betvivlet og beklikket mit arbejde.

Jeg har således brugt uforholdsmæssigt meget tid på at besvare henvendelser, undersøge regler og præcedens og indhente dokumentation for både dette og hint. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også har passet de løbende opgaver ifm. den daglige drift.

Der har også været situationer og sager hvor selve min person og min integritet er blevet betvivlet og beklikket, og jeg er således blevet beskyldt for både det ene og det andet.

Endelig har jeg fornemmet, at nogle af jer – i stedet for at rette henvendelse til mig eller til bestyrelsen – i stedet har dannet utilfredse grupperinger, hvorfra de mest uhyrlige og ubekræftede rygter har spredt sig og skabt tvivl og forvirring.

Det gider jeg ikke mere. Der må nye kræfter til.

Vi har jo for nogle år siden vedtaget, at selvom det iht. gældende regler er nok med 3 eller 5 medlemmer i bestyrelsen, så ville vi her i Baagø gerne være 7 eller endnu bedre 9 for bedre at kunne løfte de mange opgaver, herunder også de stigende administrative krav! I har bakket op om idéen, men det har alligevel holdt hårdt at få det til at lykkes, hvorfor vi altid – selvom der var 7 valgte – er raslet tilbage på de 5 og flere gange har måttet trække på suppleanterne.

Det kan også godt lade sig gøre at kun være 5, men det er vigtigt at fastholde, at der altså er en del opgaver forbundet med at være i bestyrelsen. Det er ikke nok bare at lade sig vælge, man skal også bidrage.

Vi har jo heldigvis fået en del nye medlemmer og jeg håber oprigtigt, at nogle af jer vil tage stafetten op og engagere jer og sørme også stille op til bestyrelsen. Vi har en dejlig forening og jeg håber inderligt, at vi kan fortsætte med at passe på den og udvikle den i et godt samarbejde og med respekt for hinanden og for fællesskabet.

Det lykkes bedst, hvis der er tillid, velvilje og samarbejde i ikke blot bestyrelsen, men så sandelig også i foreningen som helhed.

En god tone er også af afgørende betydning – og sådan en er vores alle sammens ansvar. Når jeg kigger tilbage på det forgangne år, synes jeg, at der på det punkt er plads til forbedringer.

Jeg vil ikke sige så meget mere, men blot ønske jer alle sammen en god generalforsamling, en god sæson og ønske den nye formand og den nye bestyrelse, som vi om et øjeblik vælger, rigtig god vind – og også god fornøjelse. Det kan nemlig være både morsomt og givende at engagere sig og tage ansvar i H/F Baagø.

Og lad os så se komme i gang med dagsordenen med regnskabet, og med valgene og derefter behandlingen af de indkomne forslag.