Nyhedsmail Juni 2018

Nyhedsbrev juni 2018
Trailer
Der er stadig problemer med nummer på de trailer der er parkeret på foreningens p-pladser. De trailere der IKKE er nummeret inden d.17/6 18 vil blive pålagt et honorar på 500,-
Spildevand
Det er godt at se at der er flere og flere haveejere der får nedgravet samletank og får styr på spildevand. Der bliver jævnligt sendt en mail til foreningen fra kommunen med færdig meldinger af samletanke så vi på den måde kan følge med i hvilke haveejer der har samletank. Som vi har skrevet før, er der konstateret udledning af toilet og spildevand i det fælles åbne dræn ”skidt renden”. Der er ved samme lejlighed konstateret at der er koblet spildevands udledning til foreningens dræn system, hvilket er ulovligt. Vi har også tidligere skrevet om hvilke konsekvenser, det kan have for den enkelt havejer hvis det bliver konstateret at dette er tilfældet. HVORFOR nu den iver omkring spildevand? Det forholder sig sådan at der mere og mere intens bliver taget miljø prøver i Odense havn og på et eller andet tidspunkt rammer man evt. H/F Baagø og det er nærmest uoverskueligt at tænke på konsekvensen hvis det sker. Der er jo også det aspekt at de haveejere der har have ud til ”skidt renden ” skal leve med til tider en ulidelig lugt.
Hastighed
Der er til tider en rimelig høj hastighed på foreningens vejnet og derfor er hastigheden nedsat til 10 km. Dette gælder ALLE køretøjer, knallerter, cykler (altså for dem der kan køre så stærkt på cykel).
Langgade
Langgade er blevet repareret og pålagt ny underbelægning samt kørelag samt tromlet. Dette arbejde blev udført af teknisk udvalg og gav anledning til en til tider noget ophidset debat. Dette fik bestyrelsen til at gå i undersøgelses ”boksen”. Materialet som vi fik leveret var ikke helt som forventet, men dog (som man kalder det ISO godkendt) der blev givet grønt lys for kommunen. Så arbejdet forsatte og færdiggjort. Selvfølgelig bliver evt. ny belægning tjekket en ekstra gang fremover. HUSK at reglen i foreningen er at hver enkelt haveejer skal vedligeholde eget vejstykke ud til midten af vejen. Foreningen har materiale til huller liggende på den store p-plads som er til fri afbenyttelse. Der må KUN bruges dette materiale til vej og p-pladser.
Toiletpapir
ET suk fra gartner parret som er så gode og pligtopfyldende til at vedligeholde foreningens fælles områder, samt daglig rengøring af toiletter DER FORSVINDER TOILETPAPIR på mystisk vis? Måske meget store alliens bruger toiletterne om natten, hvem ved?
Dataloven
Den nye datalov er trådt i kraft og foreningen overholder denne så dine personlige oplysninger er sikret. Et opråb til tidligere bestyrelses medlemmer som evt. måtte ligge inde med papir der vedr. foreningen om at aflevere disse til bestyrelsen.
Dræn
Der er påbegyndt dræn arbejde i foreningen, dette har også givet lidt sværd slag for teknisk udvalg. Fremadrette bliver dette arbejde tilrettelagt så de berørte haveejer bliver adviseret i rimelig tid. De haveejere der IKKE vil have en gravemaskine i deres have, skal selv sørge for gravearbejdet inden for en fastsat ”deadline.
Afbrænding
Det er jo en helt fantastisk sommer vi har netop nu og skønt at se så mange der nyder deres have. Der er dog en bagside TØRKE derfor er AL afbrænding streng forbudt. Brug din ukrudts brænder med stor omhu, allerhelst lad den stå indtil vider, man ved jo aldrig hvor antændelig din nabo er.
Skorstensfejer
Opråb fra skorstensfejeren der nævner at alle ikke er lige ”kvikke” til at vende tilbage til ham når han har været på besøg og har brug for at komme ind og havejer ikke er der. Han sender ellers både mail og sms’er. Det drejer sig jo trods alt om vores alles sikkerhed
Fra formanden
Jeg har haft en længer dialog med Odense kommune blandt andet om spildevand (se afsnittet om spildevand). Kommunen (altså fra kolonihave afd. Jo sådan en er der skam nu) kommer på et eller andet tidspunkt på besøg for at rådgive og bestige. Skulle der være havejer der evt. har en samletank der ikke er godkendt men evt. har muligheden for at blive det, så ret henvendelse til mig da de villige til at kigge på disse. Vi havde en dialog om bebyggelse og kommunen har til hensigt at ændrer den regel om højde på byggeri fra 3,5 m (vedtaget i OHS 2016) tilbage til 4,5 m. Godt for nogen, ærgerligt for andre. Jeg nævnte at jeg/vi ikke får disse meddelelser/mails fra OHS som de er forpligtet til at videresende, dette ville man tage op med OHS . (OHS: Odense Havelodskab , Kredsen for Odense)
Der har været en del konflikt løsning blandt medlemmer og dette har givet anledning til rygter. Undskyld men man kan ikke andet end tænke hvorfor dog ? ALLE er mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen, skrive en mail eller brev og kontoret er åben hver mandag 17-18 netop af samme grund.
HUSK at værdsætte det store arbejde teknisk og ordensudvalget laver.
Tak for det store frivillige arbejde der lægges for dagen af foreningens medlemmer.
Velkommen til alle nye haveejer, tag godt imod dem.

Kommende arrangementer:
23/6 Kl.18 Skt. Hans med bål og fællesspisning i teltet. Opslag og mere info følger

21/7 kl.10 Sommermøde i teltet. Information fra bestyrelsen om hvor lang vi er i det arbejde der blev os pålagt ved generalforsamlingen. Hvad går vi i bestyrelsen og tænker på ? Spørgsmål fra hoften modtages. Opslag og mere info følger

25/8 kl.18 Sommerfest i teltet. Årets store brag af en sommerfest er godt på vej. Musikken er bestilt, det samme er maden. Der er jo ikke noget festudvalg i år så vi mangler nogen hænder der vil hjælpe til. Har du lyst og overskud så henvend dig. Husk at sætte dagen af der er begrænset deltager på 55 personer (måske lidt flere hvis vejret er godt) opslag og mere info følger.

GOD SOMMER TIL JER ALLE
MVH
Bestyrelsen