Nyhedsbrev 20/6-2018

Skt. Hans aften kl 18 inviteres der til fællesspisning med medbragt mad og drikkevare i teltet. Grillen vil være klar til dem der ønsker at grille (jo det må den gerne) og foreningen vil være vært ved en øl, vin samt en kop kaffe og en lille en. Formanden har lovet at holde tale.
Hvis afbrændings forbuddet ophæves vil der være bål.
HUSK at medbringe eget service, tallerken, bestik og evt. glas.
(har du lyst til at give en hånd med høre vi gerne fra dig, eller måske vil du bage en kage)
RETTELSE: I bestyrelsesreferatet fra d.28/5 18 er der planlagt ekstra ordinær generalforsamling 24/6 vedrørende etablering af nye fællestoiletter. Vi har udsat indkaldelsen til august, da vi har brug for mere tid til at gennemarbejde projektet.

2 Haver er blevet opsagt, grundet manglende vedligeholdelse samt manglende respons på påtaler. Haverne overgår til foreningen og vil blive forsøgt solgt.

”SKIDTRENDEN” er der stadig problemer med, trods information og advarsler er der tilsyneladende medlemmer der ”tømmer” deres toilet i renden.
Der afventes tilbud på at udgrave renden der vender ud mod cykelstien, dette for at få den i niveau med haveforeningen og dermed kunne etablere nye dræn.
Hvornår må der køres med maskiner i foreningen?: Alle dage imellem 08.00 til 20.00
Næste arrangement 21/7. Sommermøde i teltet kl 10 her kan du få information fra bestyrelsen, stille spørgsmål m.m.
Bestyrelsen holder ferie fra 1/7 til 21/7.