Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse:
Formand: Henning Lang
Næstformand: Christina Rex Skov
Kassere: Bjarne Hansen
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz
Bestyrelsesmedlem Michael Vang Hjort (suppleant)
Bestyrelsesmedlem: Johanne Dollard

Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen 27112004
Steffan K Fredriksen
Dennis Ahlgreen

Festudvalg:
Henrik Von Spreckelsen
Trine Graversen
Gert Vinkel

Bestyrelsesuplanter:
Henrik Von Spreckelsen
Michael Vang Hjort

Bilagskontrollanter:
Hanne have 3
Jesper have 28
bilagskontrollantersuppleanter:
Trine have 14
Jan have 45

Opsynsperson til foreningens åbne dræn samt pumpehus
Helge (have 122)
Note: Hvis man går forbi det 6-kantede pumpehus og ser at lampen ved døren lyser rødt så kører pumpen ikke. Giv da bestyrelsen besked.

Nyt Ordensudvalg
Anette (have 26)
Bjørn Jensen (have 6)
Merete (have 126)
Anette (have 45)
Note: Der blev valgt 5 ind, da der var mange der meldte sig. Der skal altid gå et ulige antal rund (3 eller 5). Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.

Nyt fællesarbejdsudvalg
Bjarne (have 74)
Jørgen (have 3)
Trine (have 13)
Henrik (have 76)

H/F Baagoe nyheder og indlæg