Bestyrelsesmøde onsdag d. 3/4 – 2023

Referat fra bestyrelsesmødet.

Tilstede: Jørgen, Marcus, Rasmus, Bjarne, Jette, Christina
Referent: Christina

Generelt

 • Festudvalget sætter sig sammen og vurderer hvilke aktiviteter der vil være den kommende
  sæson med øje for tidligere aktiviteter.
 • Vi har drøftet vores lejekontrakt efter snak med medlemmer fra Egebæk Haveforening, som
  er underlagt samme lejekontrakt som os. Det vurderes ikke at Bågø skal foretages sig
  yderligere eller ændre på kontrakten nu, da der ikke forventes ændringer på kontrakt
  udover forlængelse.
 • Der arbejdes stadig på klarhed over håndteringen af byggeansøgninger
 • Det aftales at Bjarne og Christina er kontaktperson for dialog med Odense Havn / Odense
  kommune vedrørende lejekontrakt.
 • Henrik fra have 76 har tilbudt at bestille vejfyld – det er accepteret af bestyrelsen
 • Der er snakket om dræn og der indhentes tilbud
 • Link til referat fra bestyrelsesmøderne sendes ud på mail og via Facebook
 • Nyhedsbrev til foreningens medlemmer sendes ud efter behov
 • Næste bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt den 12. april

Økonomi

 • Der sendes rykker ud for manglende betaling af vandregning, skorstensfejer med videre.
 • Bestyrelsen accepterer ikke skyldige beløb – Det er mere end 60 skyldige beløb til
  foreningen (Bestyrelsen opfordrer ALLE til at tjekke efter manglende betalte regninger
  såsom vand, skorstensfejer)
 • Haveleje stiger en lille smule – svarende til den procentvise ændring af nettoprisindekset
  beregnet af Danmarks statistik
 • Forsikring stiger som tidligere varslet

Hussalg

 • Det besluttes at et hus ikke kan vurderes eller sælges, hvis ikke gæld til foreningen er
  indfriet.
 • Huset skal være lovliggjort inden vurdering. (Ordensregler/lejekontrakt skal være
  overholdt)
 • Midlertidig løsning: Vedrørende hussalg, skal der sendes mail til
  baagoehaverne@gmail.com og der startes herefter en vurderingsprocedure op

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *