Bestyrelsesmøde onsdag d. 12/4 – 2023

Referat fra bestyrelsesmøde.

Referent: Christina
Tilstede: Maria, Rasmus, Jørgen, Bjarne Jette og Michael

Generelt

 • Jette og Christina fra bestyrelsen arbejde på at få offentliggjort arbejdsdage og tager meget gerne
  imod forslag og hjælp fra medlemmerne
 • Bestyrelsen vil lave en konkurrence for nyt LOGO til Haveforeningen – Krav til logo, deadline for
  konkurrence og anden reklame for denne konkurrence, vil blive sendt ud på Facebook og hængt op i
  Infostavlen (mailen til logo konkurrence skal sendes til – logo@baagoehaveforening.dk – mere info
  følger)

Til orientering

 • Vi afventer fortsat at modtage et tilbud på service/kontrol af drænpumpe (pumpehuset)
 • Gert fra vurderingsudvalg er blevet tilmeldt vurderingskursus
 • Bestyrelsesmedlemmer er inviteret til Repræsentantskabsmøde ved Odense Havelodselskab d. 17.
  april – HF Baagø er repræsenteret
 • Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside
  Bestyrelsen kontakter Maria og Jonas fra have 52, som tilmeldte sig som hjælper til
  generalformalingen
 • Næste bestyrelsesmøder er onsdag den 10. Maj kl 19 og tirsdag 7. juni kl. 19

Fra festudvalg

 • Det næste arrangement som festudvalget planlægger er Skt. Hans festen.
  Hvis der et stort ønske om et Pinsearrangement, så er medlemmer velkommen til at kontakte
  festudvalget, da de meget gerne vil hjælpe med indkøb til dagen.

Økonomi

 • Det besluttes at ALLE haver betaler til fælles renovation, det er et årligt fast gebyr og ønskes der
  egen skraldespande for hele året, betales det separat – tilbud om tilmelding af helårsskraldespand
  sendes ud i slutning af sæsonen.
 • Siden sidste bestyrelsesmøde har flere medlemmer betalt deres skylde beløb – der mangler stadig
  at blive betalt omkring 40 skylde beløb, som IKKE omhandler haveleje for 2023.
 • Der arbejdes på at kontaktkassen udgår
 • Der arbejdes forsat på at foreningens Mobilpay oprettes
 • Kasseren opfordrer ALLE til at skrive havenummer på ved overførsel både via bankoverførsel og
  Mobilpa