Bestyrelsesmøde 7/6 2023: Beslutninger og planer for foreningens drift og sommerarrangementer

Resume af referatet:

  • Godkendelse af referat fra sidste møde og orientering om aktuelle opgaver.
  • Oprettelse af GDPR-sektion på hjemmesiden.
  • Beslutning om at beholde nuværende gartnere og rengøringstjeneste.
  • Diskussion om vejbredde og opfordring til havelejere om at klippe hække ud mod vejen.
  • Dispensation til efterårsplantning af hække for bedre overlevelseschancer.
  • Sct. Hans arrangement planlagt med festudvalg, med fokus på brandsikring og grill.
  • Næste arbejdsdag planlagt med fokus på affaldscontainere og drænspuling.
  • Håndtering af indsigelser vedrørende skidtbreve og udarbejdelse af procedure.
  • Støtte til ordensudvalg ved at have flere bestyrelsesmedlemmer med på ordensrunder.
  • Næste bestyrelsesmøde fastlagt til 6. juli.

Selve referatet finder du her: