Fællesarbejde – Søndag d. 17/9 kl. 10-14

Kære alle medlemmer.

Vi har i morgen d. 17.09.23 arbejdsdag, hvor vi gerne vil sørge for, at arbejdet med drænene er påbegyndt, så vi kan få spulet nogle brønde.

Efteråret nærmer sig, og dermed også en større mængde regn, hvilket sætter et pres på vores drænsystem. Derfor vil vi gerne påbegynde oprensning og spuling af drænrør/brønde i morgen på arbejdsdagen.

En del drænrør og drænbrønde ligger inde på jeres grunde, og derfor vil vi gerne have mulighed for at gå ind på jeres grunde, oprense spulebrønde og drænrør.
I forhold til vores vedtægter skal vi meddele dette 3 dage i forvejen, hvilket vi desværre har overskredet. Hvis du som haveejer af forskellige årsager ikke ønsker, at vi skal have adgang til din have i morgen, bedes du hurtigst muligt sende besked til bestyrelsen på baagoehaverne@gmail.com

Efter oprensning og spuling vil der muligvis blive efterladt lidt okker og slam umiddelbart ved siden af spulebrønden.

Denne indsats vil ikke involvere alle haveejere, men vi håber på forståelse og opbakning.

På vegne af arbejdsudvalget og bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde 7/6 2023: Beslutninger og planer for foreningens drift og sommerarrangementer

Resume af referatet:

 • Godkendelse af referat fra sidste møde og orientering om aktuelle opgaver.
 • Oprettelse af GDPR-sektion på hjemmesiden.
 • Beslutning om at beholde nuværende gartnere og rengøringstjeneste.
 • Diskussion om vejbredde og opfordring til havelejere om at klippe hække ud mod vejen.
 • Dispensation til efterårsplantning af hække for bedre overlevelseschancer.
 • Sct. Hans arrangement planlagt med festudvalg, med fokus på brandsikring og grill.
 • Næste arbejdsdag planlagt med fokus på affaldscontainere og drænspuling.
 • Håndtering af indsigelser vedrørende skidtbreve og udarbejdelse af procedure.
 • Støtte til ordensudvalg ved at have flere bestyrelsesmedlemmer med på ordensrunder.
 • Næste bestyrelsesmøde fastlagt til 6. juli.

Selve referatet finder du her:

Arbejdsdage 2024


ARBEJDSDAGE-2024-3

I tilfælde af sygdom

Meld afbud til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk Du vil herefter blive placeret på den næstkommende arbejdsdag.

Bøder

Ved udeblivelse bliver du opkrævet 500 kr.
Har du spørgsmål til opgaver på arbejdsdagen? Henvend dig til dine teamledere (se skema ovenfor)
Har du andre spørgsmål? Skriv til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk

Teamledernes opgaver inden arbejdsdagen

-overblik over opgaver og omfang
-Indkøb af redskaber, materialer
-Indkøb af drikkevarer og nem anretning

Teamledernes opgaver på dagen

Opstart: Fælles samling
Tjekliste på fremmødte
Overblik over dagens opgaver og fordeling
Udførelse af opgaver
Let/nem anretning og lidt at drikke
Afslutning: fælles samling

Bestyrelsesmøde onsdag d. 12/4 – 2023

Referat fra bestyrelsesmøde.

Referent: Christina
Tilstede: Maria, Rasmus, Jørgen, Bjarne Jette og Michael

Generelt

 • Jette og Christina fra bestyrelsen arbejde på at få offentliggjort arbejdsdage og tager meget gerne
  imod forslag og hjælp fra medlemmerne
 • Bestyrelsen vil lave en konkurrence for nyt LOGO til Haveforeningen – Krav til logo, deadline for
  konkurrence og anden reklame for denne konkurrence, vil blive sendt ud på Facebook og hængt op i
  Infostavlen (mailen til logo konkurrence skal sendes til – logo@baagoehaveforening.dk – mere info
  følger)

Til orientering

 • Vi afventer fortsat at modtage et tilbud på service/kontrol af drænpumpe (pumpehuset)
 • Gert fra vurderingsudvalg er blevet tilmeldt vurderingskursus
 • Bestyrelsesmedlemmer er inviteret til Repræsentantskabsmøde ved Odense Havelodselskab d. 17.
  april – HF Baagø er repræsenteret
 • Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside
  Bestyrelsen kontakter Maria og Jonas fra have 52, som tilmeldte sig som hjælper til
  generalformalingen
 • Næste bestyrelsesmøder er onsdag den 10. Maj kl 19 og tirsdag 7. juni kl. 19

Fra festudvalg

 • Det næste arrangement som festudvalget planlægger er Skt. Hans festen.
  Hvis der et stort ønske om et Pinsearrangement, så er medlemmer velkommen til at kontakte
  festudvalget, da de meget gerne vil hjælpe med indkøb til dagen.

Økonomi

 • Det besluttes at ALLE haver betaler til fælles renovation, det er et årligt fast gebyr og ønskes der
  egen skraldespande for hele året, betales det separat – tilbud om tilmelding af helårsskraldespand
  sendes ud i slutning af sæsonen.
 • Siden sidste bestyrelsesmøde har flere medlemmer betalt deres skylde beløb – der mangler stadig
  at blive betalt omkring 40 skylde beløb, som IKKE omhandler haveleje for 2023.
 • Der arbejdes på at kontaktkassen udgår
 • Der arbejdes forsat på at foreningens Mobilpay oprettes
 • Kasseren opfordrer ALLE til at skrive havenummer på ved overførsel både via bankoverførsel og
  Mobilpa