Tømning af samletank

Er det tiden at få tømt din samletank?

Vi har en aftalle med Slamson som dagligt kommer i foreningen og tømmer tanke.

Du kan enten ringe til Slamson eller sende mail når tanken skal tømmes. Husk at oplyse havenummer.