Procesplan for indsigelser ved ordensrunder i Baagø Haveforening.

Bestyrelsen i Baagø haveforening har en forpligtelse til, samt et stærkt ønske om at
opretholde et harmonisk og ordentligt miljø for alle haveejere. Vi erkender, at klager og
indsigelser kan opstå, og vi ønsker at håndtere dem på en retfærdig, objektiv og konstruktiv
måde.
Med denne procesplan har vi til hensigt at etablere en struktureret tilgang for indsigelser
efter alle ordens runder. Dette for at sikre, at alle klager og indsigelser behandles effektivt og
retfærdigt til gavn for både haveejere og fællesskabet som helhed.
Vores mål er at sikre, at alle medlemmer har tillid til, at deres bekymringer bliver taget seriøst og grundigt undersøgt. Vi ønsker at skabe en åben og gennemsigtig proces, hvor hver indsigelse bliver analyseret og vurderet, og hvor alle berørte parter får en klar og tydelig kommunikation om resultatet af behandlingen.
Vi er fast besluttede på at finde konstruktive løsninger, der opfylder både fællesskabets
behov og den enkelte haveejers rettigheder. Vi vil sikre, at hver indsigelse bliver behandlet
med respekt og omhu, og at der træffes beslutninger på et informeret grundlag. Vi vil også
overholde tidsfristerne for at sikre, at processen ikke trækker unødigt ud.
Vores mål er at skabe et positivt og harmonisk fællesskab, hvor alle medlemmer kan trives.
Vi tror på, at denne procesplan vil hjælpe os med at opnå dette mål ved at skabe tillid,
retfærdighed og samarbejde blandt vores medlemmer.
Vi ser frem til at implementere denne procesplan og håndtere klager og indsigelser på en
professionel og konstruktiv måde. Ved at arbejde sammen som et team er vi overbeviste om, at vi kan opnå de bedste resultater for vores haveforening

Procesplan for håndhævelse af ordensregler i haver:

 1. Ordensrunden gennemføres: En ordensrunde udføres regelmæssigt for at
  kontrollere, om haverne opfylder de fastsatte ordensregler. Se datoer for
  ordensrunder.
 2. Udstedelse af bøder: Hvis ordensreglerne ikke er opfyldt i en have, udstedes der en
  bøde til haveejeren som en konsekvens. Bødens størrelse er 500 kr.
 3. Modtagelse af indsigelser: Haveejere, der modtager en bøde, har ret til at indgive en
  indsigelse inden for en given periode. Denne periode bør være fastsat til op til 14
  dage fra datoen for modtagelsen af bøden. Indsigelsen modtages skriftligt i
  bestyrelsen.
 4. Gennemgang af indsigelser: På næstkommende bestyrelsesmøde gennemgås de
  indsigelser, der er modtaget fra haveejere. Bestyrelsen analyserer og vurderer hver
  indsigelse for at afgøre dens berettigelse og gyldighed.
 5. Besked til haveejere: Efter gennemgangen af indsigelser træffer bestyrelsen en
  beslutning om hver indsigelse. Haveejeren, der har indgivet indsigelsen, informeres
  om bestyrelsens afgørelse og eventuelle handlinger, der skal foretages som følge
  heraf.

Udarbejdet af: Bestyrelsen Bågø Haveforening.
Godkendt: juli 2023