Salg af kolonihave

Ønsker du at sælge din kolonihave foregår det på denne måde:

  1. Udfyld og underskriv ejererklæring, hvor man skriver under på at vand, el, kloak mv. er lovlige
    Link: (Ejererklaering-5.1-print-2022.pdf (kolonihaveforbundet.dk))
  2. Kontakt vurderingsudvalget via vores kontaktformular – husk at vedhæfte den underskrevne ejererklæring.
    Link: https://baagoehaveforening.dk/index.php/kontakt-os/ (vælg “Havesalg og vurdering”)
  3. Vurderingsudvalget kontakter dig herefter med henblik på vurdering af huset.
    OBS: Vurdering er gyldig i 1 år

Man er velkommen til at lave opslag på foreningens hjemmeside, Facebook, opslagstavlen i infohuset og sætte et skilt ved sin have. Derudover kan man naturligvis bruge alle andre muligheder også.

Når man har fundet en køber og skal handle hus, så skal man udprinte og udfylde Købsaftale i 3 eksemplarer, Koebsaftale-2023.docx (live.com)

inden man møder op til salg i Foreningshuset efter aftale med formanden, på mail: bestyrelse@baagoehaveforening.dk

Hvis ikke papirerne er udfyldt på forhånd, kan handelen afvises, da det er spild af formandens tid, at en handel skal tage 1½ time.

OHS Gebyrliste | H/F Baagø (baagoehaveforening.dk)