Næste arbejdsdag: Søndag d. 17. september kl. 10-14

Følgende haver skal deltage i arbejdsdagen:


I Bågø kolonihaveforening er vi fælles om at vedligeholde vores fællesområder. I år er der fokus på, opsætning af telt, ny beplantning, opgradering af
infohus og meget andet. Kom gerne med input til opgaver
Til vores fælles arbejdsdag er der mødepligt, det betyder at du er ansvarlig for at bytte med en anden have såfremt du ikke har mulighed for at
deltage

Bytteregler

Hvis du ønsker at bytte arbejdsdag, skal du selv indgå en aftale med en anden have. På dagen melder du det nummer du har byttet med,
ikke dit eget havenummer, til teamlederne.

I tilfælde af sygdom

Meld afbud til: baagoehaverne@gmail.com Du vil herefter blive placeret på den næstkommende arbejdsdag.

Bøder

Ved udeblivelse bliver du opkrævet 500 kr.
Har du spørgsmål til opgaver på arbejdsdagen? Henvend dig til dine teamledere (se skema ovenfor)
Har du andre spørgsmål? Skriv til: baagoehaverne@gmail.com

Teamledernes opgaver inden arbejdsdagen

-overblik over opgaver og omfang
-Indkøb af redskaber, materialer
-Indkøb af drikkevarer og nem anretning

Teamledernes opgaver på dagen

Opstart: Fælles samling
Tjekliste på fremmødte
Overblik over dagens opgaver og fordeling
Udførelse af opgaver
Let/nem anretning og lidt at drikke
Afslutning: fælles samling