Fællesarbejde – Søndag d. 17/9 kl. 10-14

Kære alle medlemmer.

Vi har i morgen d. 17.09.23 arbejdsdag, hvor vi gerne vil sørge for, at arbejdet med drænene er påbegyndt, så vi kan få spulet nogle brønde.

Efteråret nærmer sig, og dermed også en større mængde regn, hvilket sætter et pres på vores drænsystem. Derfor vil vi gerne påbegynde oprensning og spuling af drænrør/brønde i morgen på arbejdsdagen.

En del drænrør og drænbrønde ligger inde på jeres grunde, og derfor vil vi gerne have mulighed for at gå ind på jeres grunde, oprense spulebrønde og drænrør.
I forhold til vores vedtægter skal vi meddele dette 3 dage i forvejen, hvilket vi desværre har overskredet. Hvis du som haveejer af forskellige årsager ikke ønsker, at vi skal have adgang til din have i morgen, bedes du hurtigst muligt sende besked til bestyrelsen på baagoehaverne@gmail.com

Efter oprensning og spuling vil der muligvis blive efterladt lidt okker og slam umiddelbart ved siden af spulebrønden.

Denne indsats vil ikke involvere alle haveejere, men vi håber på forståelse og opbakning.

På vegne af arbejdsudvalget og bestyrelsen.

Arbejdsdage 2024


ARBEJDSDAGE-2024-3

I tilfælde af sygdom

Meld afbud til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk Du vil herefter blive placeret på den næstkommende arbejdsdag.

Bøder

Ved udeblivelse bliver du opkrævet 500 kr.
Har du spørgsmål til opgaver på arbejdsdagen? Henvend dig til dine teamledere (se skema ovenfor)
Har du andre spørgsmål? Skriv til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk

Teamledernes opgaver inden arbejdsdagen

-overblik over opgaver og omfang
-Indkøb af redskaber, materialer
-Indkøb af drikkevarer og nem anretning

Teamledernes opgaver på dagen

Opstart: Fælles samling
Tjekliste på fremmødte
Overblik over dagens opgaver og fordeling
Udførelse af opgaver
Let/nem anretning og lidt at drikke
Afslutning: fælles samling