Website counter
About Bestyrelse Ordensudv. Festudv. Vuderingsudv. Regleroglove Galleri Kontakt

Om H/F Baagø

Velkommen til H/F Baagø's hjemmeside

Det har taget sin tid med udvikling af ny hjemmeside :( jeg mangler stadig noget desværre. Er der noget du mangler så lad mig det høre

Du kan finde information om bestyrelse og udvalg samt nyheder for de respektive, ved at "klikke" dig ind på dem.

Kun få kilometer fra Odense Centrum, Østre Dæmning 2, ligger Baagø Haveforening ” som er en lille naturperle omgivet af vand på begge sider det ”Danske Holland”, Odense Kanal på den ene og Odense Fjord på den anden. Uanset hvilket verdenshjørne man vender øjet mod, er udsigten betagende og i den omgivende skov er der et rigt dyreliv. Følger man vejen mod øst ender man på Stige Ø. Omkring 1800, da man gravede Odense Kanal, dumpede man det opgravede materiale i Langs kanalen. Det var begyndelsen til Stige Ø. Fra 60'erne til 90'erne brugtes den sydlige del af øen som losseplads. Nu er der kørt en meter muldjord på affaldsbjerget og området fremstår som en 25 m høj bakke hvor pionerplanterne har indfundet sig. På det 56 hektar stort areal er man ved at omdanne området til et rekreativt område. En mountainbikebane på 3,8 km og en legebase er allerede dukket op og frem til år 2010 har kommunen afsat 15 millioner kr. til løbende tiltag. Nord for de store bakker Ligger Sortehusene og putter sig. Det er en malerisk klynge hytter, der benyttes som udgangspunkt for jagt og fiskeri i små både og pramme. Nord for Sortehusene ligger et smukt strandengsområde, hvor der om sommeren er heste på græs. Året rundt kan man iagttage et stort antal fugle. En 1,5 km sti langs engområdet ender ud i en tange i Koholm. På vej ned af Østre Dæmning, som er en blind vej og ender på H/F Baagøs’s store parkeringsplads møder du den nu hedengangen Stige Færgen, som var Danmarks mindste færge, den hægtet i generationer Stige og den menneskeskabte halvø Baagø sammen. Færgen blev benyttet af mange fra Stige- og Skibhusområdet og også Baagøbeboerne brugte flittigt færgen. I næsten 70 år var det familien Nielsen med "Færge Hans" ved roret, der drev det privatejede rederi. Hans Nielsen, som "Færge Hans" hed begyndte som medhjælper på færgen i 1931. Han boede i et bindingsværkshus tæt ved færgelejet, og han sejlede på overfarten i mere end 50 år. Oprindeligt blev færgen trukket af et kabel, og den var i stand til at tage heste og hestekøretøjer med over kanalen. En ulykke i 1977 to imidlertid livet af kabelfærgen. Kablet hang fast i et skib og trak færgen ned. To børn druknede og af sikkerhedsmæssige årsager blev kabelfærgen erstattet af et fartøj med motor.

H/F Baagø blev stiftet i 1942 ved en stiftende generalforsamling på Skibhuskroen af en håndfuld "kolonister". Haveforeningen består af ca. 138 haver af varierende størrelse desuden har vi et fælleshus, medlemshus, fælles toiletter. Vi afholder arrangementer af forskellig art.

Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand Henning Lang 20964999

Næstformand Tage L. Clausen

Kasser Leif Andreassen

BS medlem John Poulsen

BS medlem Erik Lysholm (er trådt ud af bestyrelsen grundet helbred

BS medlem Bo

BS medlem Henning

BS medlem supplant Henrik

Kontakt Bestyrelsen

Kontoret (medlemshuset) har åbent efter påske indtil 1 oktober hver torsdag fra kl.17 til kl.18 (undtaget er juli måned).

Al kontakt til bestyrelsen vil vi gerne have skriftlig enten ved personlig kontakt eller på mail :)

Mail:

baagoehaverne@gmail.com

HUSK:

Ved ny adresse, telfnr. eller mail SKAL dette meddeles bestyrelsen

Projekter:

P.T. Dræn eftersyn i H/F Baagø

Bestyrelses Referat:

8/3 2016

4/4 2016

Referat fra Generalforsamling:

2016

Services

Ordensudvalg

Henning

Bo

John

Panlagt fællesarbejde

24 april haverne 124-158

12 juni haverne 79-123

14 august haverne 38-78

25 september haverne 1-36

Vi starter kl.09.00 - der afsluttes med grillpølser kl.12.00

Services

Festudvalget

Lene

Anja

Sille

Aktivitetskalender 2016

Pinsemorgen 15 maj kl.09.00

Skt.Hans tirsdag 23 juni, grillen er klar kl.18.00

Sommermøde søndag 26 juni kl.10.00

Sommerfest lørdag 13 august kl.18.00

Sensommerfest 29 oktober kl.18.00

Services

Vuderingsudvalg

Henrik

Heidi

Sille (supplant

Services

Teknisksudvalg:

John

Tom er trådt ud

Martin

Div. love og regler

Her finder du al den information du har brug for når du er ejer af en kolonihave Odensehavelodselskab

Facebook og forum

Link til lukket facebook gruppe, kun for H/F Baagø´s beboer

Facebook

Link til lukket forum, kun for H/F Baagø´s beboer

H/F Baagø forum

Alt om havehandel

Al handel med haver i Baagø SKAL fortages igennem bestyrelsen og før en have kan handles skal den vuderes af vuderingsudvalget. Igen haver må sælges over vuderingsprisen. Konstateres der overbebygning, ulovlige toilet og spildevands forhold SKAL dette bringes iorden inden en havehandel kan finde sted.

For at kunne købe/eje en have i Baagø skal man have fast adresse i Odense Kommune samt indmeldelse i Haveforeningen

OBS! vær især opmærksom på de forhold der er gældende for H/F Baagø i lejekontrakten med Odense Havn

Dokumenter til download i pdf skal læses igennemen inden handlen finder sted

Information Til Sælger Om Handel Med Kolonihavehus

Information Til Køber Om Handel Med Kolonihavehus

Købsaftale, det anbefales at downloade dette, læse det grundigt igennem og udfylde det inden selve handlen finder sted med bestyrelsen

Oplysning Om Fortrydelsesret

Ordensregler

Vedtægter

Lejekontraktstillæg

NY Standardlejekontrakt 2016

Sammenligning Tidligere Lejekontrakt Og Nye Standardlejevilkaar

Lejekontrakt Baagø 2016

Standardlejevilkår

Gebyrliste

Dokumenter til download

Dokumenter til download i pdf

Ordensregler Baagø

Vedtægter Baagø

Dokumenter du bør læse når du tænker på at etablerer en samletank

Vejledning i at etablerer en samletank

Link til Odense Havelodselskab Odensehavelodselskab

Medlemsmøde 8/10-16

Byggeri og spildevand

Byggeri

I Kolonihaveforeningen Baagø skal en haveejer have skriftlig tilladelse hos Odense Kommune til at bygge. Du skal søge via www.odense.dk/bbyggesag. Når der forligger en godkendelse fra kommunen skal der afleveres en kopi til bestyrelsen som endelig godkender byggeriet. Først derefter må byggeriet startes.Dette gælder alle former for byggeri.

Link til byggeansøgning Byggesag

Hvis man får tilladelse fra Odense Kommune samt bestyrelsen, må man bygge ét kolonihavehus pr. havelod: • Havehuset, dvs. hus inklusiv overdækket terrasse, udestue og skur må højest udgøre 15 % af haveloddets størrelse, dog højest 60 m2, uanset hvor stort haveloddet er. • Havehus med overdækket terrasse og udestue skal opføres samlet. • Skur må gerne opføres væk fra havehuset, men skurets areal skal regnes med i havehusets areal på max. 15 % af haveloddet, højest 60 m2. • Der må ikke være vinduer over stueplan. • Havehuset skal opføres mindst 2,5 m fra haveloddets skel (hækkens midte). Ud over kolonihavehuset må der bygges: • Ét legehus på højest 5 m2 og max. 1,9 m højt. • Én fir-, seks-, ottekantet eller rund pavillon på højest 10 m2 og max. 3,5 m højde. Brystværn på 90 cm mens resten skal være åben eller i glas. Taget skal gå op i en spids på midten. • Ét drivhus på max. 13 m2 og max. 2,5 m højt. • Legehus og drivhus skal placeres mindst 1 m fra haveloddets skel. • Pavillon og skur under 2,5 m højde må places 1 m fra skel. • Pavillon og skur over 2,5 m højde skal ligge mindst 2,5 m fra skel.

Spildevand

Man må ikke udlede eller nedsive spildevand på eller ned i jorden. Alt spildevand inkl. afløb fra håndvask og lignende skal ledes til en af kommunen godkendt samletank og bortskaffes til offentligt renseanlæg. Tank og afløbssystem skal være lukket og tæt, og skal etableres af en autoriseret kloakmester. Før arbejdet udføres, skal kloakmesteren indhente skriftlig tilladelse fra Odense Kommune. Tanken er først endelig godkendt, når kommunen har modtaget en fyldestgørende færdigmelding fra kloakmesteren. Alternativt til en godkendt samletank, kan man ved lille spildevandsmængde anvende et campingtoilet, en opsamlingsbeholder under vasken eller lignende hvor spildevandet også bortskaffes til renseanlæg/udslagskumme. Det skal være egnede beholdere, der kan transporteres og tømmes med håndkraft. Beholderen må ikke nedgraves.

Vejledning samletank

Kontakt

H/F Baagø